Licencni ugovor za krajnjeg korisnika

VAŽNA OBAVIJEST: PROČITAJTE PAŽLJIVO PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA

Ovaj licencni ugovor („licenca“) predstavlja zakonski sporazum između vas („nositelj licence“ ili „vi“) i tvrtke iRobot Corporation sa sjedištem na adresi 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 SAD („iRobot“ ili „mi“) za unaprijed instalirani softver, grafički sadržaj, izgled i dojam, sučelja, sadržaj ili podatke na iRobot uređaju („iRobot uređaj), uključujući sva ažuriranja koja se mogu preuzeti i koja se naknadno instaliraju na iRobot uređaj („softverski materijali“), kao i sve povezane medijske sadržaje, tiskane materijale i dokumentaciju na internetu („dokumentacija“) koja se isporučuje s iRobot uređajem i sva prava intelektualnog vlasništva koja posjeduje tvrtka iRobot na ili u vezi s iRobot uređajem (uključujući softverske materijale ili dokumentaciju) (zajedno „intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot“).

[OTVARANJEM PAKIRANJA][KORIŠTENJEM OVOG PROIZVODA] PRIHVAĆATE UVJETE OVE LICENCE. AKO NE PRIHVATITE UVJETE OVE LICENCE, NE MOŽEMO VAM DATI LICENCU ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO TVRTKE IROBOT I MORATE ODMAH VRATITI IROBOT UREĐAJ, KAO I SVU PRILOŽENU DOKUMENTACIJU, SKUPA S NEOŠTEĆENIM PAKIRANJEM, TRGOVCU KOD KOJEG STE NABAVILI PROIZVOD ILI TVRTKI IROBOT CORPORATION NA ADRESU NAVEDENU U NASTAVKU KAKO BISMO VAM VRATILI NOVAC.

Uvjeti pružanja usluge reguliraju vaše korištenje (a) internetske stranice na adresi www.irobot.com i poddomenama iRobot.com (svaka zasebno „stranica“), (b) usluge koje se pružaju putem stranice (i sva ažuriranja) („usluge na stranici“) i (c) određeni softver koji možete preuzeti na mobilni uređaj (i sva ažuriranja) („,mobilni softver“). Vašu kupnju proizvoda (izuzev intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot) regulira ograničeno jamstvo tvrtke iRobot, čiji se uvjeti isporučuju uz iRobot uređaj. Ovaj licencni ugovor za krajnjeg korisnika ne regulira vaše korištenje stranice, usluga na stranici, mobilnog softvera, niti vašu kupnju proizvoda (izuzev intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot).

1)      DODJELJIVANJE I OBIM LICENCE

a)        Za uzvrat na pristanak na poštivanje ovih uvjeta ugovora, tvrtka iRobot vam dodjeljuje neekskluzivnu, ograničenu licencu za korištenje intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot u Ujedinjenom Kraljevstvu u skladu s uvjetima ove licence.

b)        Licenca predstavlja licencu za jedan uređaj i dozvoljeno vam je korištenje intelektualnih prava tvrtke iRobot u vezi s jednim iRobot uređajem.

c)         Smijete:

i)               koristiti intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot u vezi s nekomercijalnom upotrebom iRobot uređaja i ne smijete ih koristiti nezavisno od vašeg iRobot uređaja u bilo koju drugu svrhu;

ii)              primati i koristiti sav besplatni dopunski softverski kod ili ažuriranja intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot koje tvrtka iRobot može povremeno pružiti;

iii)            koristiti svu dokumentaciju kao podršku za korištenje koje ova licenca dozvoljava i izrađivati kopije dokumentacije u količini koja je neophodna za zakonito korištenje iRobot uređaja ili dokumentacije.

2)      OBAVEZE NOSITELJA LICENCE

a)        Osim ako je izričito navedeno u ovoj licenci ili dozvoljeno bilo kojim lokalnim zakonom, obavezujete se da:

i)               nećete kopirati intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot izuzev u sklopu normalnog korištenja iRobot uređaja ili u slučaju da je to neophodno u svrhu izrade sigurnosne kopije ili operativne sigurnosti;

ii)              nećete iznajmljivati, distribuirati, davati u zajam, podlicencirati, posuđivati, prevoditi, spajati, prilagođavati, mijenjati ili modificirati intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot;

iii)            nećete praviti izmjene ili preinake cjelokupnog ili bilo kojeg dijela intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot te da nećete dozvoliti kombiniranje ili ugradnju intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot ili bilo kojeg dijela intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot u druge programe ili uređaje, izuzev u okviru normalnog korištenja iRobot uređaja;

iv)            nećete rastavljati, dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering ili kreirati izvedene radove na osnovi cjelokupnog ili bilo kojeg dijela intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot te da nećete pokušati učiniti bilo što od navedenog, izuzev u mjeri u kojoj (temeljem važećeg zakona ili propisa) takve radnje nije moguće zabraniti jer su ključne za postizanje interoperabilnosti intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot s drugim programom;

v)             ćete koristiti intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot i iRobot uređaj na zakonit način i u skladu sa svim važećim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima te, naročito, ne smijete:

(1)       kršiti bilo koja autorska prava, pravo baze podataka ili zaštitni znak ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva bilo koje osobe;

(2)       obmanuti bilo koju osobu ili kršiti bilo koju zakonsku obavezu prema trećoj strani, kao što je ugovorna obaveza ili obaveza povjerljivosti ili promicati nezakonitog djelovanja;

(3)       prijetiti, klevetati, zloupotrebljavati ili kršiti privatnost druge osobe, ili uzrokovati smetnje, neugodnost ili nepotrebnu tjeskobu ili maltretirati, uzrujavati, sramotiti, uznemiriti ili smetati bilo koju drugu osobu;

(4)       lažno se predstavljati kao bilo koja osoba ili lažno predstavljati svoj identitet ili vezu s bilo kojom drugom osobom ili davati dojam da potječe od nas, ako to nije slučaj; i

(5)       nezakonito ometati ili prekidati bilo koju mrežu ili telekomunikacijski sustav.

b)        Usprkos prethodno navedenom, možete izvršiti jednokratni trajni prijenos svih svojih prava na korištenje intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot u skladu s ovom licencom drugoj strani u vezi s prijenosom vlasništva nad vašim iRobot uređajem, pod uvjetom da: (i) da prijenos obuhvaća vaš iRobot uređaj i prijenos svih vaših prava prema ovoj licenci; (ii) da ne zadržite kopije intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot, uključujući kopije koje su pohranjene na računalu ili drugom uređaju za pohranu; i (iii) da obavijestite stranu koja prima iRobot uređaj o uvjetima i odredbama ove licence i da jasno stavite do znanja da korištenje intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot podliježe ovim uvjetima i odredbama.

3)      AUTOMATSKA AŽURIRANJA SOFTVERA

Tvrtka iRobot može povremeno razviti zakrpe, ispravke grešaka, ažuriranja, nadogradnje ili druge izmjene radi poboljšanja ili izmjene izvedbe intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot („ažuriranja“). Ta se ažuriranja mogu automatski instalirati bez bilo kakve dodatne obavijesti ili dodatnog pristanka. Pristajete na ovo automatsko ažuriranje. Ako ne želite ažuriranja, prestanite koristiti iRobot uređaj. Potvrđujete da može biti potrebno da instalirate ažuriranja kako biste koristili iRobot uređaj i intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot prihvaćate da ćete bez odlaganja instalirati takva ažuriranja od tvrtke iRobot. Nastavak korištenja iRobot uređaja nakon ažuriranja predstavlja nastavak pristanka na ovu licencu.

4)      MATERIJALI TREĆIH STRANA

Određeni elementi iRobot uređaja mogu sadržavati ili uključivati softver treće strane ili drugi zaštićeni materijal („materijali trećih strana“). Materijali trećih strana licencirani su od strane tvrtke iRobot i sva prava intelektualnog vlasništva nad materijalima trećih strana ostaju vlasništvo njihovih vlasnika i nositelja licenci. Osim ako ne navedemo drugačije, licenca za materijale treće strane vam se dodjeljuje pod istim uvjetima kao što su uvjeti sadržani u ovoj licenci.

5)      USLUGE TREĆIH STRANA

a)        iRobot uređaj i intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot omogućava pristup određenih uslugama i internetskim stranicama trećih strana („usluge trećih strana“). Korištenje usluga trećih strana zahtijeva pristup internetu i može zahtijevati prihvaćanje dodatnih uvjeta.

b)        Napominjemo da ne upravljamo niti kontroliramo usluge trećih strana niti sadržaj ili podatke kojima možete pristupiti putem takvih usluga trećih strana. Vaše poslovanje s trećim stranama putem usluga trećih strana vrši se isključivo između vas i treće strane. Prema tome, svaki vaš angažman s takvim trećim stranama obavlja se pod njihovim uvjetima i pravilnicima, a ne našim. Prigovori, pitanja i potraživanja u vezi sa svim pitanjima ili transakcijama s trećom stranom trebaju se uputiti izravno danoj trećoj strani.

c)         Ne dajemo jamstva u pogledu i nismo odgovorni prema vama (bilo temeljem ugovora, izvanugovorne odgovornosti ili na neki drugi način) za vaše korištenje usluga trećih strana.

6)      OTVORENI KȎD

Određene stavke ili softver uključen u softverski proizvod podliježe licencama „otvorenog koda“ ili „besplatnog softvera“ („softver otvorenog koda“). Neki softver otvorenog koda u vlasništvu je trećih strana. Softver otvorenog koda ne podliježe uvjetima i odredbama ovog licencnog ugovora za krajnjeg korisnika. Umjesto toga, svaka stavka softvera otvorenog koda licencirana je pod uvjetima licence za krajnjeg korisnika koji dolazi uz taj softver otvorenog koda. Ništa u ovom licencnom ugovoru za krajnjeg korisnika ne ograničava vaša prava, niti vam dodjeljuje prava koja dokidaju, uvjete i odredbe bilo koje važeće licence za krajnjeg korisnika za softver otvorenog koda. Ako to zahtijeva bilo koja licenca za određeni softver otvorenog koda, tvrtka iRobot će staviti na raspolaganje taj softver otvorenog koda, izmjene tog softvera otvorenog koda od strane tvrtke iRobot na pismeni zahtjev tvrtki iRobot putem e-pošte ili poštanske adrese navedene u nastavku.

7)      PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

a)        Potvrđujete da sva prava intelektualnog vlasništva na intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot u cijelom svijetu pripadaju tvrtki iRobot, da su prava na intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot licencirana (ne prodana) vama i da ne posjedujete nikakva prava u ili na intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot izuzev prava korištenja u skladu s uvjetima ove licence.

b)        Integritet intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot štite mjere tehničke zaštite kako prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, na intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot ne bi bila otuđena. Ne smijete ni na koji način pokušavati ukloniti ili zaobići spomenute mjere tehničke zaštite, niti koristiti, proizvoditi, uvoziti, distribuirati, prodavati, iznajmljivati, nuditi, izlagati ili oglašavati u svrhe prodaje niti posjedovati u privatne ili komercijalne svrhe, nikakva sredstva čija je jedina svrha olakšavanje neovlaštenog uklanjanja ili zaobilaženja spomenutih mjera tehničke zaštite.

8)      JAMSTVO I ODGOVORNOST

a)        Potvrđujete da:

i)               intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot nije razvijeno s ciljem ispunjavanja vaših individualnih zahtjeva i stoga ste vi odgovorni za osiguravanje da sadržaj i funkcije intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot ispunjavaju vaše zahtjeve;

ii)              ste isključivo odgovorni za korištenje iRobot uređaja i sve odluke donesene na temelju tog korištenja te da koristite iRobot uređaj na vlastiti rizik;

iii)            intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot ne mora biti bez pogreška i da vaša upotreba može biti prekinuta ili pogođena zbog takvih pogrešaka;

b)        Intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot i svi materijali trećih strana pružaju vam se „KAKVI JESU“ i ne dajemo nikakvo jamstvo, izjave, uvjete ili tvrdnje u vezi izvedbe, kvalitete ili prikladnosti intelektualnog vlasništva tvrtke iRobot ili materijala trećih strana.

c)         Izuzev kako je navedeno u ovoj licenci, sva jamstva, izjave, uvjeti i sve druge odredbe bilo koje vrste koje su implicirane statutom ili običajnim pravom su isključene, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

9)      ODGOVORNOST DAVATELJA LICENCE

a)        Ništa u ovoj licenci ne isključuje odgovornost obje stranke za:

i)               smrt ili tjelesnu ozljedu kao rezultat nemara; ili

ii)              prijevaru ili lažno predstavljanje; ili

iii)            kršenje uvjeta impliciranih Zakonom Ujedinjenog Kraljevstva o prodaji robe iz 1979; ili

iv)            kršenje Zakona Ujedinjenog Kraljevstva o zaštiti potrošača iz 1987.

b)        Maksimalna ukupna odgovornost vrtke iRobot prema ili u vezi s ovom licencom, ili bilo kojim kolateralnim ugovorom, bilo da se radi o ugovoru, izvanugovornoj odgovornosti (izuzev nemara) ili nečega drugo, ograničena je u svim slučajevima na iznos koji je jednak cijeni koju ste platili za iRobot uređaj.

10)   RASKID

a)        Tvrtka iRobot može raskinuti ovu licencu odmah po pismenoj obavijesti upućenoj vama ako počinite bitnu povredu ili uporno kršite ovu licencu te ne ispravite povredu ili kršenje (ako je moguće ispraviti) u roku od 14 dana nakon pismene obavijesti da to učinite.

b)        Nakon raskida iz bilo kojeg razloga:

i)               sva prava koja su vam dodijeljena prema ovoj licenci prestaju važiti; i

ii)              morate prekinuti sve aktivnosti ovlaštene ovom licencom.

11)   SUKLADNOST ZA IZVOZ

Intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot i sva povezana tehnologiju podliježu američkim zakonima o kontroli izvoza i mogu podlijegati propisima o izvozu i uvozu u drugim državama. Suglasni ste da ćete poštivati sve mjerodavne zakone i propise.

12)   PRIJENOS PRAVA I OBAVEZA

a)        Ova licenca je obvezujuća za vas i nas, kao i za naše odgovarajuće slijednike i opunomoćenike.

b)        Možemo prenijeti, dodijeliti, naplatiti, dati u podugovor ili na drugi način se riješiti ove licence i bilo kojeg našeg prava ili obaveze koja proizlazi iz nje, u bilo kojem trenutku tijekom trajanja licence.

13)   OBAVIJESTI

Sve obavijesti koje pošaljete tvrtki iRobot morate poslati tvrtki [iRobot Corporation] na adresu [8 Crosby Drive MA 01730 SAD]. Tvrtka iRobot može vam slati obavijesti putem adrese e-pošte [ili poštanske adrese] s kojom ste se registrirali kod tvrtke iRobot. Smatrat će se da je obavijest primljena i uredno dostavljena 24 sata nakon slanja poruke e-pošte ili tri dana nakon slanja pisma. Prilikom dokazivanja dostavljanja neke obavijesti, bit će dovoljno dokazati, u slučaju pisma, da je pismo pravilno adresirano, da ima poštansku marku i da je poslano poštom, a u slučaju poruke e-pošte, da je poruka e-pošte poslana na naznačenu adresu e-pošte primatelja.

14)   SLUČAJEVI IZVAN KONTROLE DAVATELJA LICENCE

a)        Tvrtka iRobot neće biti odgovorna za bilo kakvo neizvršenje, ili kašnjenje u izvršenju, bilo kojih svojih obaveza prema ovoj licenci uzrokovano slučajem izvan razumne kontrole tvrtke (slučaj više sile).

b)        Slučaj više sile uključuje svako djelovanje, događaj, nepostupanje, propust ili nezgodu izvan naše razumne kontrole i osobito uključuje (bez ograničenja) sljedeće:

i)               štrajkovi, obustave rada ili druge industrijske akcije;

ii)              građanski nered, pobuna, invazija, teroristički napad ili prijetnja od terorističkog napada, rat (objavljen ili ne) ili prijetnju od rata ili pripremu za rat;

iii)            požar, eksplozija, oluja, poplava, zemljotres, klizanje tla, epidemija ili druga elementarna nepogoda;

iv)            nemogućnost korištenja željeznice, brodarstva, zrakoplova, motornog transporta ili drugih sredstava javnog ili privatnog prijevoza;

v)             nemogućnost korištenja javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža;

vi)            svi akti, ukazi, zakoni propisi ili ograničenja bilo koje vlade.

c)         Izvedba tvrtke iRobot prema ovoj licenci smatra se suspendiranom za vrijeme trajanja slučaja više sile te ćemo produžiti vrijeme izvedbe za trajanje tog razdoblja. Poduzet ćemo razumne napore da okončamo slučaj više sile ili pronađemo rješenje za provođenje naših obaveza prema ovoj licenci unatoč događaju više sile.

15)   ODRICANJE

a)        Ako u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ove licence ne budemo insistirali na strogoj izvedbi bilo koje od vaših obaveza prema ovoj licenci ili ako ne ostvarimo bili koja od naših prava ili pravnih lijekova na koja imamo prava temeljem ove licence, to neće predstavljati odricanje od takvih prava ili pravnih lijekova i nećemo vas osloboditi povinovanja tim obavezama.

b)        Naše odricanje bilo koje povrede neće predstavljati odricanje kasnijih povreda.

c)         Nijedno naše odricanje ovih uvjeta i odredbi neće stupiti na snagu izuzev ako je izričito navedeno da se radi o odricanju i ako ste obaviješteni pismenim putem.

16)   SALVATORNA KLAUZULA

Ako nadležno tijelo utvrdi da je bilo koji ud uvjeta ove licence nevažeći, nezakonit ili neprimjenjiv u bilo kojoj mjeri, taj uvjet ili odredba će u toj mjeri biti izdvojen od ostalih uvjeta i odredbi koje će i dalje važiti u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

17)   CJELOKUPNI UGOVOR

a)        Ova licenca i dokumenti izričito navedeni u njoj predstavlja cjelokupni ugovor između vas i nas i zamjenjuje sve prethodne dogovore, sporazume i ugovore između nas i vas, a u vezi s dodjelom licence za intelektualno vlasništvo tvrtke iRobot.

b)        Potvrđujemo da, zaključivanjem ove licence (i dokumenata navedenih u njoj), nijedna strana se ne oslanja na bilo koju izjavu, izražavanje uvjerenja ili jamstvo (izjavu) bilo koje osobe (bilo strane u ovoj licenci ili ne) izuzev onoga što je izričito navedeno u ovoj licenci i tim dokumentima.

c)         Obje su strane suglasne da su samo prava i pravni lijekovi koji su dostupni u ili proizlaze iz ili u vezi s izjavom dostupna za kršenje ugovora kako je navedeno u ovoj licenci.

18)   ZAKON I NADLEŽNOST

a)        Engleski zakon regulira ovu licencu, njen predmet i formulaciju (izuzev neugovornih sporova ili potraživanja) i ona se tumači u skladu s engleskim zakonom, i obje strane prihvaćaju neisključivu nadležnost engleskih sudova, bez ograničavanja vaših prava kao potrošača na pokretanje postupka u vašoj državi prebivališta.

b)        Potvrđujete da softverski proizvod sadrži vrijedne poslovne tajne i zaštićene informacije tvrtke iRobot te da svako stvarno kršenje ili prijetnja kršenjem odjeljka 2 (Ograničenja) ovog licencnog ugovora za krajnjeg korisnika predstavlja neposrednu i nepopravljivu štetu za tvrtku iRobot za koju bi novčana odšteta bila neadekvatan pravni lijek te da je sudski nalog odgovarajući pravni lijek za takvo kršenje.

Ovaj pravilnik je posljednji put revidiran i stupio je na snagu 30.09.2016.