Teenusetingimused

iRobot

TEENUSETINGIMUSED

  1. Tere tulemast kasutama toodet iRobot

1.1          iRobot Corporation („iRobot“, „meie“ või sõna „meie“ käändevormid) pakub järgmist. (1) toote iRobot kasutajakonto veebisait, millele pääsete juurde aadressil global.irobot.com/ („sait“), (2) saidi kaudu juurdepääsetavad teenused („veebirakendus“) ja (3) tarkvara, mille võite alla laadida oma nutitelefoni või tahvelarvutisse, et teenustele juurde pääseda („mobiilirakendused“) seoses riistvaratoodete iRobot („tooted“) kasutamisega ja muude võimalustega, mida iRobot pakub. Mõningaid iRobot tooteid ja teenuseid saab kasutada koos või viisidel, mis integreeruvad muude osapoolte toodete ja teenustega. Mõiste „teenused“ tähendab saiti, veebirakendust ja mobiilirakendusi.

2. Teie suhe meiega

2.1          See dokument ja kõik selles viidatud dokumendid (ühiselt „teenusetingimused“) käsitlevad teie juurdepääsu teenustele ja nende kasutamist. Oluline on, et loeksite teenusetingimused enne teenuse kasutamist läbi ja mõistaksite neid. Kui teile jääb tingimustes midagi arusaamatuks, võtke meiega ühendust meiliaadressil global.irobot.com.

2.2          Meie teenuses konto seadistamisel ja/või teenuste kasutamisel ja nende poole pöördumisel nõustute teenusetingimustega. Kui te teenusetingimustega ei nõustu, siis ärge teenust sirvige ega muul viisil selle poole pöörduge ega seda kasutage.

2.3          Mis tahes toodete ostmisele kehtib selle tootega kaasnev piiratud garantii („piiratud garantii“) ning võivad kehtida ka müügitingimused. Tootesse integreeritud tarkvara ja selle mis tahes värskendused („toote tarkvara“) on litsentsitud ja sellele kehtib lõppkasutaja litsentsileping. Teenuste teatud funktsioonidele võivad kehtida lisasuunised, tingimused või reeglid, mis postitatakse teenuses seoses nende funktsioonidega.

2.4          Peate olema vähemalt 13-aastane ja tohtima oma asukohariigis sõlmida juriidilisi lepinguid meie teenuste kasutamiseks. Teenused pole saadaval kasutajatele, kel on varem keelatud toote iRobot teenuseid kasutada.

3. Teave meie kohta

3.1       iRobot Corporation on Ameerika Ühendriikide Massachusettsi osariigi seaduse alusel loodud ettevõte, mille registreeritud number on 000773447 ja registreeritud aadress 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Teave teie kohta

4.1          Teie privaatsus on meie jaoks tähtis. Teabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie kohta käivat teavet kogume, kasutame ja jagame, lugege läbi meie privaatsuspoliitika.

5. Konto seadistamine

5.1          Teenuste kasutamiseks peate registreerima kasutajakonto (teie „konto“) ja esitama enda kohta teatud nõutavat teavet asjakohasel registreerimisvormil. Nõustute, et kogu teie esitatav teave on tõene ja täpne ning et hoiate selle teabe ajakohase.

5.2          Nõustute kasutama oma kontoga tugevaid paroole (paroolid, mis kasutavad kombinatsiooni suur- ja väiketähtedest, numbritest ja sümbolitest).

5.3          Vastutate oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse säilimise ja teie konto all tehtavate mis tahes tegevuste eest. Kui teil on tekkinud kahtlus, et teie kontot võib olla väärkasutatud, nõustute meile sellest kohe teada andma meiliaadressil global.irobot.com.

6.Teie õigus teenuseid kasutada

6.1          Materjal ja sisu, mis moodustavad teenuse, kuuluvad meile ning me anname teile õiguse neid materjale ja sisu kasutada ainult teenuse kasutamise otstarbel kooskõlas nende teenusetingimustega.

6.2          Teie õigus teenuseid kasutada kuulub ainult teile ja teil pole lubatud seda õigust kellelegi teisele anda ega oma kontot kellelegi teisele müüa, kinkida ega üle kanda. Teie õigus teenuseid kasutada ei tähenda, et me ei tohi anda teenuste kasutamise õigust teistele inimestele.

6.3          Välja arvatud neis teenusetingimustes sätestatud tingimustel pole teil õigust nime iRobot ega selle ühtki kaubamärki, logo, domeeninime ega muud iseloomulikku kaubamärgiomadust kasutada.

6.4          Teenuste osana lubame teil:

(a)           veebirakendusele juurde pääseda seoses teie varasse installitud toodete juhtimise ja jälgimisega või teile kasutamiseks pakutud teenusele juurdepääsuga või ainult selleks otstarbeks kooskõlas nende teenusetingimustega („lubatud otstarve“) ning

(b)           installida ja kasutada mobiilirakendusi teie mobiilsideseadmes kasutamiseks lubatud otstarbel, samuti anname teile ainuõiguseta, isikliku, mitteüleantava litsentsi lubatud otstarbeks.

6.5          Kui soetate meie mobiilirakendusi Apple App Store’ist või kasutate teenuseid seoses mõne Apple’i seadmega (ühiselt „rakendus“), kehtivad ka järgmised sätted:

(a)           olete teadlik ja nõustute, et teenusetingimused kehtivad ainult teie ja ettevõtte iRobot, mitte Apple’i vahel ning et Apple’il puudub igasugune vastutus rakenduse või selle mis tahes sisu eest;

(b)           rakenduse kasutamine peab järgima App Store’i teenusetingimusi;

(c)           olete teadlik, et Apple’il puudub mis tahes kohustus pakkuda rakendusega seoses mis tahes hooldus- ja tugiteenuseid;

(d)           juhul kui rakendus ei järgi mis tahes viisil mis tahes kohalduvat garantiid, võite sellest Apple’it teavitada ning Apple hüvitab teile rakenduse ostuhinna, kui see on kohaldatav. Kohalduva seadusega lubatud ulatuses puudub Apple’il igasugune kohustus seoses rakendusega ning mis tahes muud nõuded, kaotused, kohustused, kahjud, tasud või kulud seoses garantii mis tahes mittejärgimisega kaetakse üksnes käesolevate tingimuste ja ettevõttele iRobot kui tarkvara pakkujale kohalduvate seadustega;

(e)           olete teadlik, et Apple ei kohustu täitma teie ega ühegi muu osapoole nõudeid seoses rakendusega, rakenduse valdamise ega kasutamisega ning kõiki sedalaadi nõudeid käsitletakse üksnes käesolevate teenusetingimuste ja ettevõttele iRobot kohalduvate seaduste alusel;

(f)            teie ja iRobot olete teadlik ning nõustute, et Apple ja tema sidusettevõtted on nende teenusetingimuste muu osapoole kasusaajad ning neil on õigus seoses teie rakenduse litsentsiga võtta aluseks need teenusetingimused; ning

(g)           olete teadlik ja nõustute, et rakenduse kasutamisel järgite kõiki kohalduvaid muu osapoole lepingutingimusi, mis võivad seda kasutamist mõjutada või mida võib see kasutamine mõjutada.

6.6          Nõustute, et te ei asu riigis, millele kehtib Ameerika Ühendriikide valitsuse embargo või mille Ameerika Ühendriikide valitsus on nimetanud terrorismi toetavaks riigiks ning et teid pole üheski Ameerika Ühendriikide valitsuse nimekirjas keelatud või piiratud osapoolte kohta.

6.7          Kuigi sait on ülemaailmselt juurdepääsetav, ei pruugi saidi kaudu pakutavad või juurdepääsetavad tooted ja teenused olla saadaval kõigile isikutele või kõigis riikides. Kui kasutate saiti väljaspool riiki, milles iRobot toodet ja teenuseid toetab („sihtriik“), teete seda omal algatusel ja vastutate ainuisikuliselt kõigi selle riigi kohalike kohalduvate seaduste järgimise eest. Mõistate ja nõustute, et sait pole mõeldud kasutamiseks mittesihtriigis ja mõni või kõik saidi funktsioonidest ei pruugi sellises riigis töötada või olla kasutamiseks sobilikud. Seadusega lubatud määral ei vastuta iRobot mingite kahjude ega kadude eest, mis on tingitud saidi või toodete iRobot poole pöördumisest või nende kasutamisest mittesihtriigis. Käesolevad tingimused kehtivad teile kõikjal, kus saidi poole pöördute või saiti või teenuseid kasutate.

7. Tarkvaravärskendused

7.1          Aeg-ajalt võime töötada välja paiku, veaparandusi, värskendusi, versioonitäiendusi ja muid muudatusi teenuste või toote tarkvara jõudluse parandamiseks („värskendused“). Annate meile nõusoleku neid värskendusi installida automaatselt ilma teid eraldi teavitamata.

7.2          Olete teadlik, et teilt võidakse teenuste ja toodete kasutamiseks nõuda värskenduste installimist ja nõustute installima kohe kõik meie pakutavad värskendused.

7.3          Kui te ei soovi värskendusi saada, peate konto sulgema ning teenuste ja toodete kasutamise lõpetama. Kui te kontot ei sule, saate automaatseid värskendusi edasi.

7.4          Teenuste ja toodete kasutamise jätkamine pärast värskendamist tähendab teie jätkuvat nõusolekut nende teenusetingimustega.

8. Muu osapoole tooted ja teenused

8.1          iRobot võib pakkuda teile võimalust kasutada tooteid ja teenuseid koos ühe või mitme muu osapoole toote ja teenusega („muu osapoole tooted ja teenused“). Teie otsustate, kas ning milliseid muu osapoole tooteid ja teenuseid soovite koos kasutada, ning me nõuame teilt selleks sõnaselget nõusolekut ja luba, mille saate igal ajal tagasi võtta.

8.2          Olete teadlik ja nõustute, et muu osapoole tooted ja teenused, mille oma kontoga ühendate või mida kasutate, ei ole ettevõtte iRobot tooted ja teenused, ning samuti olete teadlik, et iRobot ei juhi ühtki muu osapoole toodet ega teenust.

8.3          Nõustute ja olete teadlik, et iRobot ei anna muu osapoole toodete ega teenuste ohutuse kohta mingit kinnitust ega garantiid, samuti olete teadlik ja nõustute, et iRobot ei vastuta ühegi muu osapoole toote ega teenuse teiepoolse kasutamise eest.

8.4          Mis tahes muu osapoole toodete ja teenuste kasutamisele kehtivad kohalduvate muu osapoole toodete ja teenuste operaatorite eraldi tingimused.

8.5          Mis tahes küsimuste korral muu osapoole toodete ja teenuste kohta peaksite ühendust võtma asjakohase toote või teenuse operaatoriga.

9. Lubatud kasutamise reeglid

9.1          Peale muude neis teenusetingimustes sisalduvate nõuete kirjeldatakse selles jaotises konkreetseid reegleid, mis kehtivad teenuste teiepoolsele kasutamisele („lubatud kasutamise reeglid“).

9.2          Teenuste kasutamisel ei tohi te:

(a)           teenuseid litsentsida, müüa, rentida, liisida, üle anda, määrata, levitada, majutada ega muul viisil äriliselt ekspluateerida;

(b)           teenust muuta, häirida, segada, kahjustada, katkestada ega häkkida;

(c)           teenuste poole pöörduda sarnase ega konkureeriva teenuse loomiseks;

(d)           mööda minna ühestki teenuse turbefunktsioonist ega funktsioonidest, mis ennetavad või takistavad teenuse kaudu juurdepääsetava sisu kasutamist või kopeerimist, samuti neid keelata ega muul viisil segada;

(e)           välja arvatud neis teenusetingimustes sätestatud juhtudel teenuse mis tahes osa kopeerida, reprodutseerida, levitada, edasi avaldada, alla laadida, kuvada, postitada ega edastada mis tahes kujul või mis tahes meetodil;

(f)            esitada oma konto andmetes mis tahes väär- ega ekslikku teavet;

(g)           olla kaasatud mis tahes lubamatusse ega ebaseaduslikku tegevusse;

(h)           kasutada teenust, kui oleme selle kasutamise teie jaoks peatanud või keelanud;

(i)            teenust väärkasutada, tuues teadlikult sisse viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme või muid materjale, mis võivad teenust või teenuse seadmestiku kasutajat kahjustada;

(j)            koguda teenusest muid andmeid peale nende, mis on kooskõlas teenusetingimustega;

(k)           teenustega seotud servereid ega võrke segada, katkestada ega püüda neile lubamatult juurde pääseda, samuti rikkuda selliste võrkude eeskirju, poliitikaid ega protseduure;

(l)            juurde pääseda ega püüda juurde pääseda mis tahes teenusele muul viisil kui üksnes toote iRobot pakutava liidese kaudu; ning

(m)         eemaldada, varjata ega muuta mis tahes omandiõiguse teatisi (sh autoriõiguse- ja kaubamärgiteatisi).

9.3          Lubatud kasutuse reeglite mittejärgimine tähendab nende teenusetingimuste tõsist rikkumist ja võib kaasa tuua mõne või kõik järgmised toimingud (teavitamisega või ilma):

(a)           teie õiguse teenust kasutada viivitamatu, ajutine või püsiv kõrvaldamine;

(b)           teile hoiatuse väljastamine;

(c)           hagi teie vastu, sh menetlus kõigi rikkumisest tingitud kulude (muu hulgas mõistlike haldus- ja õiguskulude) hüvitamiseks);

(d)           selle teabe avaldamine õiguskaitseasutustele, kui me peame seda vajalikuks.

9.4          Võime uurida lubatud kasutuse reeglite mis tahes rikkumiskahtlust. Sellise uurimise ajal võime teie õiguse teenuseid kasutada ajutiselt tühistada ilma teid teavitamata.

9.5          Sättes 9.3 kirjeldatud toimingud pole piiratud ja me võime rakendada ka muid toiminguid, kui peame seda mõistlikult asjakohaseks.

10. Avatud lähtekoodiga komponendid

10.1       Veebirakendus või mobiilirakendused võivad sisaldada teatud muu osapoole tarkvarakoodi, millele kehtivad avatud lähtekoodi või tasuta tarkvara litsentsid („avatud lähtekoodiga tarkvara“). Osa avatud lähtekoodiga tarkvarast kuulub muudele osapooltele.

10.2       Miski neis teenusetingimustes ei piira teie asjakohaseid õigusi ega anna teile õigusi.

11.Teenuste iRobot kasutuse ja piirangute lepe

11.1       Teenuste iRobot kasutusotstarve

Teenused on mõeldud mitteajakriitilisele teabele ja toodete juhtimisele juurdepääsuks ning nende kasutamiseks. Meie eesmärk on küll tagada teenuste kõrge töökindlus, kuid need ei pruugi olla 100% ajast kättesaadavad. Aeg-ajalt võivad teenused katkeda ja häiruda erinevatel põhjustel, mis on ettevõtte iRobot kontrolli alt väljas, sealhulgas Wi-Fi-ühenduse katkendlikkus, teenusepakkuja töövõimeaeg, mobiiliteavitused ja operaatorid jms. Olete neist piirangutest teadlik ja nõustute, et iRobot ei vastuta mingite väidetavalt teenuste häiretest või hilinemisest tingitud kahjude eest.

11.2       Ajutine peatamine

Teenused võidakse turbepõhjustel, süsteemi rikete, hoolduse ja parandamise tõttu või muudel asjaoludel ajutiselt peatada ilma ette teatamata. Nõustute, et teil pole õigust nõuda sedalaadi peatamiste eest mingit hüvitist ega tagasimakset. iRobot ei paku teenuste töövõimeaja kohta mingit konkreetset garantiid.

11.3       Süsteeminõuded

Wi-Fi-võrku nõudvate teenuste puhul ei pääse te teenustele juurde, kui teil puudub:

(a)           kodune toimiv Wi-Fi-võrk, mis on paigutatud nii, et suudab toodetega töökindlalt suhelda;

(b)           konto (nõutav mõne funktsiooni tarbeks);

(c)           mobiilsidekliendid, nagu toetatud telefon või tahvelarvuti (nõutav mõne funktsiooni tarbeks);

(d)           alati sisse lülitatud lairiba-Interneti-pääs;

(e)           muud süsteemielemendid, mille võib määrata iRobot.

Bluetooth-ühendust nõudvate teenuste puhul ei pääse te teenustele juurde, kui teil puudub:

(a)           konto (nõutav mõne funktsiooni tarbeks);

(b)           mobiilsidekliendid, nagu toetatud telefon või tahvelarvuti (nõutav mõne funktsiooni tarbeks), millel on Bluetooth-ühenduvus;

(c)           muud süsteemielemendid, mille võib määrata iRobot.

Teie vastutate kõigi nõutavate süsteemielementide olemasolu ning nende ühilduvuse ja nõuetekohase konfigureerimise eest. Olete teadlik, et teenused ei pruugi kirjeldatud viisil töötada, kui nõuded pole täidetud ja ühilduvus tagatud.

11.4       Teabega seotud piirangud

Teenused pakuvad teile teavet („tooteteave“) toodete ning nende seose kohta muude toodete ja teenustega. Kogu teave esitatakse kujul „nagu on“ ja „saadavusel“. Me ei taga selle õigsust ega ajakohasust.

12. Ettevõtte iRobot muude osapooltega seotud teenuste piirangud

12.1       Üldine

Teenused toetuvad muu osapoole toodetele ja teenustele või töötavad nendega koos. Need muu osapoole tooted ja teenused ei kuulu ettevõtte iRobot kontrolli alla, kuid nende kasutamine võib mõjutada teenuste kasutamist ja töökindlust või vastupidi. Olete teadlik ja nõustute, et: (i) teenuste kasutatavus ja saadavus sõltub muu osapoole tarnijatest ja teenusepakkujatest ning (ii) need muu osapoole tooted ja teenused ei pruugi olla 100% ajast töökindlad ning võivad mõjutada teenuste toimimise viisi.

12.2       Muu osapoole teenusepakkujad

Olete teadlik, et iRobot kasutab muu osapoole teenusepakkujaid, et võimaldada teenuste teatud aspekte, näiteks andmete talletamine, sünkroonimine, autentimine ja teabeedastus, ning mobiilsideseadmete teavitusi mobiilsete operatsioonisüsteemide pakkujate ja mobiilsideoperaatorite kaudu.

12.3       Seadmestik, Interneti-teenuse pakkuja, operaator

Olete teadlik, et teenuste saadavus sõltub (i) teie arvutist, mobiilsideseadmest, kodusest juhtmestikust, kodusest Wi-Fi-võrgust ja muudest seotud seadmetest („seadmestik“), (ii) teie Interneti-teenuse pakkujast („ISP“) ja (iii) teie mobiilsideseadme operaatorist („operaator“). Nõustute, et vastutate kõigi teie ISP ja operaatori esitatud tasude maksmise eest seoses teie teenusekasutusega. Nõustute ka, et vastutate kõigi kohalduvate lepingute, kasutus-/teenusetingimuste ning muude oma ISP ja operaatori poliitikate järgimise eest.

12.4       Rakendusepoed

Olete teadlik ja nõustute, et mobiilirakenduste saadavus sõltub muu osapoole veebisaitidest, kust te mobiilirakendusi alla laadite, nagu Apple’i App Store või Androidi rakenduseturg Google’ilt (igaüks neist „rakendusepood“). Olete teadlik, et need teenusetingimused kehtivad teie ja teenuse iRobot vahel, mitte teie ja rakendusepoe vahel. Igal rakendusepoel võivad kehtida oma tingimused, millega peate nõustuma, enne kui saate sellest mobiilirakendusi alla laadida. Nõustute järgima sellise rakendusepoe tingimusi ning teie litsents mobiilirakendusi kasutada sõltub nende järgimisest. Ulatuseni, mille võrra sellise rakendusepoe tingimused on vähem piiravad kui käesolevate teenusetingimuste sätted või on nendega vastuolus, kehtivad käesolevates teenusetingimustes olevad piiravamad või vastuolus olevad sätted.

12.5       Muu osapoole veebisaitide lingid ja viited

Sait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida opereerivad muud osapooled („muu osapoole saidid)“, ja viiteid muu osapoole tarnijatele („viidatud tarnijad“). Need muu osapoole saidid või viidatud tarnijad ei kuulu meie kontrolli alla. iRobot pakub neid linke ja viiteid üksnes mugavuse nimel ega vaata üle, kinnita, jälgi ega toeta neid muu osapoole saite ega viidatud tarnijaid ning anna nende suhtes mingeid garantiisid ega kinnitusi. Kasutate neid muu osapoole saite omal riisikol.

12.6       Lahtiütlus

iRobot ei vastuta muude osapoolte, samuti nende toodete ega teenuste (muu hulgas rakendusepoodide, muu osapoole toodete ja teenuste, muu osapoole saitide, viidatud tarnijate, seadmestiku, ISP-de, operaatorite jne) eest. iRobot ei võta omaks ühtki varasemat, praegust ega tulevast kahju, olgu teadaolevat või mitte, mis on tulenenud teie suhtlusest sedalaadi muude osapoolte ning nende toodete ja teenustega või on sellega seoses, isegi kui te pole teadlik nõudest, mis võib selle lahtiütlusega nõustumise ajal olemas olla, samuti vabastate ettevõtte iRobot ning tema litsentsiandjad ja varustajad nimetatud nõuetest, kohustustest ja kahjudest.

13. Omandiõigus ja intellektuaalomand

13.1       Nõustute, et kogu konfidentsiaalne teave, autoriõigus ja muud intellektuaalomandi õigused tootes, toote tarkvaras ja teenustes kuuluvad ettevõttele iRobot või inimestele, kes on väljastanud meile nende õiguste kasutamise litsentsi. Nõustute, et teil pole meie toote, toote tarkvara ega teenuste suhtes muid õigusi peale õiguse neid kasutada kooskõlas käesolevate teenusetingimustega.

13.2       Tohite ainult teenuste osi (sealhulgas selle saidi) kopeerida oma arvutisse isiklikul otstarbel kasutamiseks. Te ei tohi kasutada teenuste sisu mingil avalikul ega ärilisel viisil, samuti ei tohi te teenuste mingisugust sisu kopeerida ega lisada ühtegi muusse töösse, sh teie enda veebisaidile, ilma ettevõtte iRobot kirjaliku nõusolekuta. Enne kui tohite teenuste mis tahes osa postitada või levitada, peate meilt hankima litsentsi.

13.3       iRobot jätab täieliku õiguse kogu teenustes olevale sisule, sealhulgas mis tahes allalaaditavale tarkvarale ja kõigile sellega kaasnevatele andmetele. Te ei tohi teenuste struktuuri ega esitlust, samuti nende mingit sisu kopeerida, muuta ega ühelgi viisil reprodutseerida ega paljundada.

14. Meie suhte lõpetamine

14.1       Kui te mis tahes ajal nende teenusetingimustega või teenusetingimustele või teenustele tehtud muudatustega ei nõustu, peate teenuste kasutamise kohe lõpetama.

14.2       Kui soovite teenuste kasutamise lõpetada, järgige konto inaktiveerimise juhiseid (meie teenuste seadetefunktsioonis).

14.3       Võime teie teenuste kasutamise viivitamatult lõpetada, kui rikute lubatud kasutuse reegleid, mis tahes muid olulisi reegleid või tingimusi, mille oleme kehtestanud teenusele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks, sealhulgas käesolevaid teenusetingimusi.

14.4       Võime ka teenuse (mis tahes ajal) tühistada (kuni anname teile sellest kavatsusest mõistlikul viisil teada).

14.5       Kui teie või meie lõpetame teie teenusekasutuse või tühistame teenused, võime teie konto ja mis tahes muu meie valduses oleva teie kohta käiva teabe kustutada või seda muuta. Kaotate ka kõik senised õigused teenuste kasutamiseks. Me ei paku teile mingite kahjude eest hüvitist.

14.6       Kui annate toote uuele omanikule üle, lõpeb teie õigus teenuseid seoses selle tootega kasutada. Uuel omanikul pole õigust tooteid ega teenuseid teie kontoga kasutada ja ta peab teenuses iRobot registreerima eraldi konto.

15. Meie vastutus/kohustused teie suhtes

15.1       Kahjuks pakutakse teenuseid Interneti ja tehnoloogia iseloomu tõttu kujul „nagu on“ ja „saadavusel“. See tähendab, et me ei saa lubada, et teenuste kasutamine on katkematu, viivitusteta, tõrgeteta või vastab teie ootustele, samuti ei anna me käesolevates teenusetingimustes mingit kinnitust seoses teenuste jõudluse ega kättesaadavuse kohta ning võimaluste piires välistame kõik kohustused, mis võivad meile seadusega kohalduda.

15.2       Seadusega lubatud määral ei võta me mingisugust vastutust nõuete eest, mis tulenevad teenuste pakkumisest (kuna neid pakutakse tasuta).

15.3       Ühelgi juhul ei vastuta me mingite kadude ega kahjude eest, mis pole mõistlikult ettearvatavad.

16. Vaidluste lahendamine

16.1       Kui teil on tekkinud meiega teenustega seoses vaidlus, võtke kõigepealt meiega ühendust global.irobot.com ja püüdke see meiega mitteametlikult lahendada.

16.2       Ebatõenäolisel juhul, kui iRobot ei suuda vaidlust mitteametlikult lahendada, peame teiega nõu ja lepime selleks kokku kõige tõhusama viisi.

17. Teenuste muudatused

17.1       Värskendame ja täiustame teenuseid pidevalt, et püüda leida võimalusi pakkuda teile uusi ning uuenduslikke funktsioone ja teenuseid. Täiustused ja värskendused kajastavad ka muutuvaid tehnoloogiaid, maitseid, käitumisi ning viise, kuidas inimesed Internetti ja meie teenuseid kasutavad.

17.2        Selleks võib meil vajalikuks osutuda teenuste kindla osa või teenusega seotud funktsiooni värskendamine, lähtestamine, pakkumise ja/või toetamise lõpetamine („teenuste muudatused“). Need teenuste muudatused võivad mõjutada teie varasemaid tegevusi teenuses, kasutatavas funktsioonis ja teie tooteteabes („teenuseelemendid“). Teenuste mis tahes muudatused võivad hõlmata teie teenuseelementide kustutamist või lähtestamist.

17.3       Nõustute, et teenuste muudatused leiavad aeg-ajalt aset ning selle alusel anname teile teenustele juurdepääsu. Kui oleme teenuseid muutnud, näitab teie teenusekasutuse jätkamine, et olete teenuste mis tahes muudatustega nõustunud. Teil on alati vaba voli teenuste kasutamine lõpetada või oma konto teenuste seadetefunktsioonis lõpetada.

17.4       Nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi muu osapoole ees teenuste mis tahes muudatusega.

17.5       Püüame teiega võimaluse ja mõistlikkuse korral ühendust võtta, et teid teenuste olulisematest muudatustest teavitada.

18. Dokumentide muutmine

18.1       Võime neid teenusetingimusi aeg-ajalt muuta, kuid ajakohaseim versioon on alati veebilehel www.irobot.com/legal.

18.2       Muudatuste põhjuseks on tavaliselt teenusele uute funktsioonide lisamine, seadusemuudatused või olukord, kui peame oma seisukohta millegi suhtes selgitama.

18.3       Püüame teiega võimaluse ja mõistlikkuse korral ühendust võtta, et teid neis teenusetingimustes viidatud dokumentide olulisematest muudatustest teavitada. Võime teiega ühendust võtta teenuse kaudu (näiteks paludes teil muudatustega nõustuda, enne kui jätkate teenuse kasutamist) või eraldi meili teel.

18.4       Tavaliselt püüame enne uute tingimuste jõustumist anda teile mingi hoiatuse. Siiski võib juhtuda, et mõni muudatus tuleb teha viivitamatult, millisel juhul ei esita me teile teadet. Teie teenusekasutuse jätkamine pärast teenusetingimuste muutmist näitab, et olete muudatustega nõustunud.

19. Teie ja meie suhtele kohalduvad dokumendid

19.1       Teenusetingimuste praegune versioon sisaldab ainult neid tingimusi, mis kohalduvad meie suhtele teiega. Teenusetingimuste varasemad versioonid meie suhtele enam ei kohaldu ja need on täielikult asendatud praeguse versiooniga.

19.2       Toetume neile teenusetingimustele, nagu on sätestatud teiega sõlmitud teenuste pakkumiste lepingu kirjalikes tingimustes. Kui teenusetingimuste mõnd osa ei saa rakendada, kehtib teenusetingimuste ülejäänud osa endiselt meie suhtele.

19.3       Kui te neid teenusetingimusi ei järgi ja me ei võta kohe meetmeid, siis ei tähenda see, et oleme mõnest õigusest loobunud, vaid võime tulevikus siiski meetmeid võtta.

20. Seadus

20.1       Käesolevatele teenusetingimustele kohalduvad Inglismaa seadused. Inglise kohtutel on mitteerandlik pädevus mis tahes vaidlusele, mis tuleneb teie teenusekasutusest või on sellega seotud.

20.2       Miski selles punktis ei takista meil taotlemast keeldu või muud kohtuliku kaitse vahendit kohtutelt seoses andmeturbe, intellektuaalomandi või teenustele lubamatu juurdepääsuga.

21. Üleandmine

Te ei tohi neid teenusetingimusi ega mingeid seostatud õigusi või kohustusi üle anda ega muul viisil edastada ilma ettevõtte iRobot eelneva kirjaliku nõusolekuta. iRobot võib neid teenusetingimusi ilma piiranguteta üle anda. Need tingimused on siduvad mis tahes lubatud õigusjärglasele.

22. Teavitused

iRobot võib edastada teile teavitusi seadusega nõutud juhul või muul otstarbel (tema äranägemisel) meili teel teie kontoga seotud esmasele meiliaadressile, paberkoopiaga või postitades asjakohase teate saidile. iRobot ei vastuta automaatfiltreerimise eest, mida teie või teie võrguteenuse pakkuja võib meiliteadetele rakendada. iRobot soovitab lisada URL-id @iRobot.com oma meilide aadressiraamatusse, et tagada ettevõttelt iRobot meiliteatiste kättesaamine.

23. Avalikustamine

Vaadake siit ettevõtte iRobot aadressi: global.irobot.com

24. Kontaktandmed, tagasiside ja kaebused

24.1       Kui soovite meiega nende teenusetingimuste või mis tahes dokumendi asjus, mida neis on mainitud, ühendust võtta, tehke seda meili teel aadressil global.irobot.com.

Hindame oma kasutajatelt saadud tagasisidet ning oleme alati huvitatud viisidest, kuidas oma teenust täiustada. Meile tagasisidet andes nõustute, et annate meile kõik õigused tagasisides sisalduvale teabele ning me võime seda kasutada ja lubada teistel seda kasutada ilma piiranguteta ning teile selle eest tasu maksmata.

See poliitika vaadati viimati üle ja jõustati 30.09.2016.