Käyttöoikeussopimus

TÄRKEÄ ILMOITUS: LUE HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ

Tämä lisenssisopimus (”Lisenssi”) on lakisääteinen sopimus sinun (”Lisenssinsaaja” tai ”Sinä”) ja iRobot Corporationin [8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA] (”iRobot” tai ”me”) välillä koskien esiasennettua ohjelmistoa, grafiikoita, ulkoasua, käyttöliittymiä, sisältöä tai tietoja iRobot®-laitteessa (”iRobot®-laite”) mukaan lukien iRobot®-laitteeseen sittemmin asennetut ladattavat päivitykset (”Ohjelmistomateriaalit”) ja niihin liittyvät, iRobot®-laitteen mukana toimitetut tallennusvälineet, painetut aineistot ja käytönaikaiset ohjeet (”Ohjeet”) ja iRobot®-teollisoikeudet, jotka liittyvät iRobot®-laitteeseen (mukaan lukien Ohjelmistomateriaalit tai Ohjeet) (yhdessä ”iRobot®-teollisoikeudet”).

[AVAAMALLA PAKKAUKSEN][KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ TUOTETTA] SITOUDUT NOUDATTAMAAN NÄITÄ LISENSSIEHTOJA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ LISENSSIEHTOJA, EMME MYÖNNÄ SINULLE LISENSSIÄ IROBOT®-TEOLLISOIKEUKSIIN, JA SINUN ON HETI PALAUTETTAVA IROBOT®-LAITE JA KAIKKI SEN MUKANA TOIMITETUT OHJEET VAURIOITUMATTOMASSA PAKKAUKSESSA JÄLLEENMYYJÄLLE, JOLTA HANKIT LAITTEEN, TAI IROBOT CORPORATIONILLE JÄLJEMPÄNÄ ILMOITETTUUN OSOITTEESEEN HYVITYKSEN SAAMISTA VARTEN.

Osoitteessa [www.iRobot.com] olevan verkkosivuston ja [iRobot.com]-alitoimialueiden (kukin ”Sivusto”), (b) Sivuston kautta tarjottujen palveluiden (ja niihin tehtävien päivitysten) (”Sivuston palvelut”) ja (c) tietyn mobiililaitteeseen ladattavan ohjelmiston (päivityksineen) (”Mobiiliohjelmisto”) käyttöä koskevat Käyttöehdot. Ostamaasi tuotetta (pois lukien iRobot®-teollisoikeudet) koskee rajoitettu takuu, jonka ehdot toimitetaan iRobot®-laitteen kanssa. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ei koske Sivuston, Sivuston palveluiden tai Mobiiliohjelmiston käyttöäsi tai Tuotteen ostoasi (pois lukien iRobot®-teollisoikeudet).

1)      LISENSSIN MYÖNTÄMINEN JA LAAJUUS

a)        Kun suostut sitoutumaan tämän sopimuksen ehtoihin, iRobot myöntää sinulle ei-yksinomaisen, rajoitetun lisenssin iRobot®-teollisoikeuksien käyttämiseen tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti.

b)        Lisenssi myönnetään yhdelle laitteelle, ja sinulla on oikeus käyttää iRobot®-teollisoikeuksia vain yhden iRobot®-laitteen yhteydessä.

c)         Saat

i)               käyttää iRobot®-teollisoikeuksia vain iRobot®-laitteesi epäkaupallisessa käytössä, etkä saa käyttää niitä muuten kuin iRobot®-laitteesi yhteydessä etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen

ii)              vastaanottaa ja käyttää maksuttomia lisäohjelmistokoodeja tai -päivityksiä iRobot®-teollisoikeuksiin, joita iRobot voi aika ajoin tarjota

iii)            käyttää Ohjeita Lisenssin salliman käytön tukena ja tehdä niistä niin monta kopiota kuin on tarpeen iRobot®-laitteen tai Ohjeiden lakisääteisessä käytössä.

2)      LISENSSINSAAJAN TOIMET

a)        Pois lukien se, mitä tässä Lisenssissä on nimenomaisesti määritetty tai mitä paikalliset lait määrittävät, suostut seuraaviin:

i)               et kopioi iRobot®-teollisoikeuksia paitsi tapauksissa, joissa kopioiminen on satunnainen osa iRobot®-laitteen päivittäistä käyttöä tai tarpeen varmuuskopiointitarkoituksissa tai käyttöturvallisuuden varmistamisessa

ii)              et vuokraa, jakele, liisaa, alilisensoi, käännä, yhdistä, muokkaa, mukauta tai muuttele iRobot®-teollisoikeuksia

iii)            et tee muutoksia tai muokkauksia iRobot®-teollisoikeuksien osiinkaan etkä salli iRobot®-teollisoikeuksien tai niiden osien yhdistämistä tai sisällyttämistä muihin ohjelmiin tai laitteisiin pois lukien se, mitä sisältyy satunnaisesti iRobot®-laitteen tavalliseen käyttöön

iv)            et pura iRobot®-teollisoikeuksia tai niiden osia etkä selvitä niiden valmistustapaa tai luo niistä jälkiperäisteoksia tai pyri tällaisiin toimiin muussa määrin kuin toimia ei voi kieltää (sovellettavan lain tai säädöksen vuoksi) niiden ollessa oleellisia pyrittäessä takaamaan iRobot®-teollisoikeuksien ja toisen ohjelmiston yhteiskäyttö.

v)             Jotta käyttäisit iRobot®-teollisoikeuksia ja iRobot®-laitetta laillisella tavalla ja kaikkien sovellettavien paikallisten, kansallisten tai kansainvälisten lakien ja säädösten mukaisesti, käyttöösi ei saa sisältyä seuraavia:

(1)       tekijänoikeuksien, tietokantaoikeuksien tai tavaramerkkien tai muiden, kenen tahansa immateriaalioikeuksien loukkaaminen

(2)       mahdollisuus henkilön harhaanjohtamiseen tai lakisääteisten, kolmansiin osapuoliin kohdistuvan velvoitteen, kuten sopimusvelvoitteen tai salassapitovelvoitteen, rikkomiseen tai laittomien toimien edistämiseen

(3)       uhkailu, herjaus, riisto tai muun henkilön yksityisyyden loukkaaminen, häiritseminen, vaivaaminen tai tarpeeton ahdistus tai toisen henkilön häiriön, mielen pahoittamisen, nolaamisen, hätäännyttämisen tai ärsyttämisen todennäköisyys

(4)       toiseksi henkilöksi tekeytyminen tai oman henkilöllisyytesi tai suhteesi väärä esittäminen tai sen mielikuvan luominen, että ne ovat meistä lähtöisin, kun näin ei ole

(5)       verkkojen ja televiestintäjärjestelmien lainvastainen häirintä ja käytön keskeyttäminen.

b)        Edellä mainitusta huolimatta voit yhden kerran siirtää kaikki tämän Lisenssin mukaiset oikeutesi iRobot®-teollisoikeuksien käyttöön pysyvästi toiselle osapuolelle iRobot®-laitteesi omistusoikeuden siirron yhteydessä seuraavilla ehdoilla (i) siirtoon on sisällyttävä iRobot®-laite ja kaikki tämän Lisenssin mukaiset oikeutesi, (ii) et säilytä yhtään kopiota iRobot®-teollisoikeuksista, mukaan lukien tietokoneeseen tai muuhun säilytyslaitteeseen tallennetut kopiot ja (iii) tuot iRobot®-laitteen vastaanottavan osapuolen tietoon tämän Lisenssin käyttöehdot ja teet selväksi, että osapuolen taholta tapahtuvaa iRobot®-teollisoikeuksien käyttöä koskevat nämä ehdot.

3)      AUTOMAATTISET OHJELMISTOPÄIVITYKSET

iRobot voi ajoittain kehittää korjaustiedostoja, virheenkorjauksia, päivityksiä, parannuksia tai muita muutoksia iRobot®-teollisoikeuksien parantamiseksi tai muuttaa muuten niiden toimintaa (”Päivitykset”). Ne voidaan asentaa automaattisesti ilman, että siitä ilmoitetaan etukäteen tai pyydetään lisäsuostumusta. Suostut näihin automaattisiin päivityksiin. Jos et halua Päivityksiä, lakkaa käyttämästä iRobot®-laitetta. Hyväksyt, että sinulta voidaan edellyttää Päivitysten asentamista iRobot®-laitteen ja iRobot®-teollisoikeuksien käyttämistä varten, ja suostut asentamaan välittömästi kaikki Päivitykset, joita iRobot tarjoaa. Jatkamalla iRobot®-laitteen käyttöä Päivityksen jälkeen suostut jatkossakin noudattamaan tämän Lisenssin ehtoja.

4)      KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MATERIAALIT

Tietyt iRobot®-laitteen elementit voivat sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja muuta omistusoikeudellista materiaalia (Kolmansien osapuolten materiaalit). iRobot myöntää käyttöoikeudet Kolmansien osapuolten materiaaleihin, ja kaikki Kolmansien osapuolten materiaaleihin sisältyvät immateriaalioikeudet pysyvät omistajillaan ja lisenssinsaajillaan. Mikäli emme muuta ilmoita, Kolmansien osapuolten materiaalit lisensoidaan sinulle samoilla ehdoilla kuin tässä Lisenssissä.

5)      KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

a)        iRobot®-laite ja iRobot®-teollisoikeudet mahdollistavat tiettyjen kolmansien osapuolten palveluiden ja verkkosivustojen (Kolmansien osapuolten palvelut) käytön. Kolmansien osapuolten palveluiden käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Lisäksi voit joutua hyväksymään lisäehtoja.

b)        Emme hallitse tai hallinnoi Kolmansien osapuolten palveluita tai mitään sisältöä tai tietoja, joita voit käyttää Kolmansien osapuolten palveluita käyttämällä. Toimintasi kolmansien osapuolten kanssa Kolmansien osapuolten palveluissa ovat yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen välisiä. Kun ryhdyt toimiin kolmannen osapuolen kanssa, toimit niiden käyttöehtojen ja menettelytapojen mukaisesti, et meidän. Kolmansien osapuolten kanssa tehtyihin toimiin liittyvät valitukset, kysymykset ja vaateet on suunnattava kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

c)         Emme esitä takuita Kolmansien osapuolten palveluiden käytöstäsi emmekä ole vastuussa tai korvausvastuussa sinulle (sopimus- tai deliktiasioissa tai muissa asioissa).

6)      AVOIN LÄHDEKOODI

Tuotteen ohjelmistoon sisältyy tiettyjä osia, joita koskevat ”avoimen lähdekoodin” tai ”ilmaisohjelmistojen” lisenssit (”Avoimen lähdekoodin ohjelmistot”). Jotkin Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat kolmansien osapuolten omaisuutta. Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot eivät koske Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Sen sijaan jokaisen Avoimen lähdekoodin ohjelmiston osan käyttöoikeus myönnetään kyseisen Avoimen lähdekoodin ohjelmiston mukana toimitetun loppukäyttäjän käyttöoikeuden mukaisesti. Mikään tässä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa ei rajoita sovellettavan Avoimen lähdekoodin ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöoikeuksien suomia oikeuksiasi eikä myönnä sinulle oikeuksia, jotka syrjäyttäisivät ne. Jos tietyn Avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus sitä edellyttää, iRobot saattaa kyseisen Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ja iRobot®-yhtiön siihen tekemät muokkaukset tietoosi, kun toimitat iRobot®-yhtiölle asiasta kirjallisen pyynnön jäljempänä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

7)      IMMATERIAALIOIKEUDET

a)        Hyväksyt, että kaikki iRobot®-teollisoikeuksien immateriaalioikeudet kuuluvat iRobot®-yhtiölle, että iRobot®-teollisoikeudet lisensoidaan (ei myydä) sinulle ja että sinulla ei ole mitään oikeuksia iRobot®-teollisoikeuksiin lukuun ottamatta oikeus käyttää niitä tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti.

b)        iRobot®-teollisoikeuksien loukkaamattomuutta suojataan teknisillä suojaustoimilla, jotta iRobot®-teollisoikeuksien immateriaalioikeuksia, tekijänoikeudet mukaan lukien, ei käytetä väärin. Et saa mitenkään pyrkiä poistamaan tai kiertämään näitä teknisiä suojaustoimia tai käyttämään, valmistamaan, viemään, jakelemaan, myymään, vuokraamaan, tarjoamaan, julkistamaan tai markkinoimaan myytäväksi tai vuokrattavaksi tai pitämään hallussasi yksityisesti tai kaupallisiin tarkoituksiin mitään tapaa, jonka ainoa kohtuullinen tarkoitus on helpottaa tällaisten teknisten suojaustoimien luvaton poistaminen tai kiertäminen.

8)      TAKUU JA VASTUUVAPAUTUS

a)        Hyväksyt, että

i)               iRobot®-teollisoikeuksia ei ole kehitetty täyttämään sinun yksilökohtaisia vaatimuksiasi ja että siksi on sinun vastuullasi varmistaa, että iRobot®-teollisoikeuksien ominaisuudet ja toiminnot täyttävät vaatimuksesi

ii)              olet yksinomaisesti vastuussa iRobot®-laitteen käyttämisestä ja siihen liittyvistä päätöksistä ja käytät iRobot®-laitetta omalla vastuullasi

iii)               iRobot®-teollisoikeuksissa voi esiintyä virheitä tai ohjelmointivirheitä ja että ne voivat keskeyttää käyttösi tai vaikuttaa siihen.

b)        iRobot®-teollisoikeudet ja Kolmansien osapuolten materiaalit tarjotaan käyttöösi SELLAISINAAN, emmekä esitä minkäänlaisia takuita, väitteitä, ehtoja tai sitoumuksia iRobot®-teollisoikeuksien tai Kolmansien osapuolten materiaalien toiminnasta, laadusta tai sopivuudesta.

c)         Lukuun ottamatta se, mitä tässä Lisenssissä on määritetty, kaikki laeissa ja asetuksissa viitatut takuut, esitykset, ehdot ja muut käyttöehdot suljetaan pois sovellettavassa laissa määritetyssä enimmäislaajuudessa.

9)      LISENSSINANTAJAN VASTUU

a)        Mikään tässä Lisenssissä ei rajoita tai poissulje kummankaan osapuolen vastuuta seuraavista:

i)               laiminlyönnistä johtuva kuolema tai henkilövahinko

ii)              petos tai petollinen vääristely

iii)            hyödykkeiden myyntiä koskevassa laissa määritettyjen ehtojen rikkominen

iv)            kuluttajansuojaa koskevan lain rikkominen.

b)        iRobot®-yhtiön kumulatiivinen kokonaisvastuu tämän Lisenssin tai mahdollisen rinnakkaissopimuksen mukaan tai yhteydessä (sopimus- tai deliktiasioissa) tai muissa asioissa rajoittuu kaikissa tilanteissa summaan, joka vastaa iRobot®-laitteesta maksamaasi hintaa.

10)   PÄÄTTÄMINEN

a)        iRobot voi päättää tämän Lisenssin välittömästi ilmoittamalla siitä sinulle kirjallisesti, jos syyllistyt Lisenssin ehtojen merkittävään tai jatkuvaan rikkomiseen etkä suostu oikaisemaan rikkomusta (jos se on oikaistavissa) 14 päivän kuluessa, kun olet saanut siihen kehottavan kirjallisen ilmoituksen.

b)        Lisenssin päättyessä mistä tahansa syystä

i)               kaikki sinulle tällä Lisenssillä myönnetyt oikeudet lakkaavat olemasta

ii)              sinun on lopetettava kaikki tällä Lisenssillä sallitut toimet.

11)   VIENTIÄ KOSKEVA VAATIMUSTENMUKAISUUS

iRobot®-teollisoikeudet ja niihin liittyvä teknologia ovat Yhdysvaltain vientisäännöstelylakien alaisia, ja niitä voivat koskea vienti- tai tuontisäännökset muissa maissa. Suostut noudattamaan kaikkia sinua koskevia lakeja ja säädöksiä.

12)   OIKEUKSIEN JA VELVOITTEIDEN SIIRTO

a)        Tämä Lisenssi sitoo sinua ja meitä sekä meidän oikeudenomistajiamme.

b)        Voimme siirtää, osoittaa, määrittää tai alilisensoida tämän Lisenssin tai muuten hankkiutua eroon siitä tai sen mukaisista oikeuksistamme tai velvoitteistamme milloin tahansa Lisenssin voimassaolokautena.

13)   ILMOITUKSET

Kaikki sinun iRobot®-yhtiölle antamasi ilmoitukset on annettava yritykselle [iRobot Corporation] osoitteessa [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot voi lähettää sinulle ilmoituksia sähköpostiosoitteeseen [tai postiosoitteeseen], jonka rekisteröit iRobot®-tilillesi. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi ja asianmukaisesti toimitetuksi 24 tuntia sähköpostin lähettämisen tai kolme päivää kirjeen lähettämisen jälkeen. Todistettaessa ilmoituksen toimittamista riittää, kun kirjeen ollessa kyseessä todistetaan, että kirjeessä oli oikea osoite, leima ja että se postitettiin, ja sähköpostin ollessa kyseessä, että sähköposti lähetettiin vastaanottajan määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

14)   LISENSSINANTAJAN HALLINNAN ULKOPUOLELLA OLEVAT TAPAHTUMAT

a)        iRobot ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen tämän Lisenssin mukaisten velvoitteidensa suorittamatta jäämisestä tai suorittamisen viivästymisestä, kun sen syynä on tapahtuma, joka ei ole kohtuullisesti katsottuna sen hallinnassa (Force majeure -tapahtuma).

b)        Force majeure -tapahtumia ovat kaikki toimet, tapahtumat, tapahtumatta jäämiset, laiminlyönnit ja vahingot, jotka eivät ole kohtuullisesti katsottuna hallinnassamme. Näihin sisältyvät erityisesti (rajoituksetta) seuraavat:

i)               lakot, työnseisaukset tai muut työtaistelutoimenpiteet

ii)              mellakat, kansalaislevottomuudet, hyökkäykset, terroristihyökkäykset tai niiden uhat, sota (julistettu ja julistamaton), sodan uhka ja sotaan valmistautuminen

iii)            tulipalot, räjähdykset, myrskyt, tulvat, maanjäristykset, maanvajoamat, epidemiat tai muut luonnonkatastrofit

iv)            rautateiden, laivaliikenteen, lentoliikenteen, moottorikuljetusten tai muun julkisen tai yksityisen liikenteen toiminnan estyminen

v)             julkisten tai yksityisten televiestintäverkkojen käytön estyminen

vi)            valtionhallinnon toimet, määräykset, lainsäädännöt, säädökset tai rajoitukset

c)         iRobot®-yhtiön tämän Lisenssin mukaiset toimet katsotaan keskeytetyiksi Force majeure -tapahtuman keston ajan, ja saamme kyseisen keston verran jatkoaikaa toimien suorittamiselle. Pyrimme kohtuullisin tavoin saattamaan Force majeure -tapahtuman päätökseen tai löytämään ratkaisun, jonka avulla tämän Lisenssin mukaiset velvoitteemme voidaan suorittaa Force majeure -tapahtumasta huolimatta.

15)   OIKEUKSISTA LUOPUMINEN

a)        Jos milloin tahansa tämän Lisenssin voimassaolokautena epäonnistumme suoriutumaan tämän Lisenssin mukaisista velvoitteistamme moitteetta tai jos jätämme käyttämättä Lisenssin suomia oikeuksiamme tai oikeussuojakeinojamme, tämän ei katsota tarkoittavan oikeuksista tai keinoista luopumista eikä tarkoita, että sinun ei tarvitse noudattaa velvoitteita.

b)        Mikäli luovumme jostain oikeudestamme, sen ei oletusarvoisesti katsota tarkoittavan muista oikeuksista luopumista.

c)         Näiden käyttöehtojen mukainen oikeuksista luopumisemme on voimassa vasta, kun sen on nimenomaan ilmoitettu olevan oikeuksista luopuminen ja siitä ilmoitetaan sinulle kirjallisesti.

16)   OSITETTAVUUS

Jos päätösvaltainen toimivalta katsoo jonkin tämän Lisenssin ehdon pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi missä tahansa laajuudessa, kyseinen ehto, määräys tai kohta erotetaan siinä laajuudessa lopuista ehdoista, määräyksistä ja kohdista, jotka säilyvät voimassa lain määrittämässä enimmäislaajuudessa.

17)   KOKO SOPIMUS

a)        Tämä Lisenssi ja siinä nimenomaisesti viitatut asiakirjat muodostavat koko meidän välisemme sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aiemmat järjestelyt, yhteisymmärrykset ja sopimukset välillämme liittyen iRobot®-teollisoikeuksiin.

b)        Hyväksymme kumpikin, että sitoutumalla tämän Lisenssin (ja siinä viitattujen asiakirjojen) ehtoihin, kumpikaan osapuoli ei luota muiden (tämän Lisenssin osapuolen tai muun) tekemiin väitteisiin, väittämiin, vakuutuksiin tai takeisiin (Väite) tässä Lisenssissä tai noissa asiakirjoissa nimenomaisesti määritettyjä lukuun ottamatta.

c)         Kumpikin meistä hyväksyy, että ainoat käytössämme olevat oikeudet ja oikeuskeinot Väitteeseen liittyen ovat tässä Lisenssissä määritetyt sopimusrikkoa koskevat oikeudet ja keinot.

18)   LAKI JA OIKEUDENKÄYTTÖ

a)        Tätä Lisenssiä, sen kohdetta ja sen muotoa (mukaan lukien sopimukseen liittymättömät kiistat tai vaateet) koskevat Englannin lait, ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. Kukin osapuoli hyväksyy Englannin oikeusistuimien ei-yksinomaisen toimivallan sen rajoittamatta sinun oikeuksiasi kuluttajana ryhtyä oikeustoimiin asuinmaassasi.

b)        Hyväksyt, että Tuotteen ohjelmistoon sisältyy iRobot®-yhtiön arvokkaita liikesalaisuuksia ja omistusoikeudellisia tietoja, että tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen kohdan 2 (Rajoitukset) todellisesta tai uhatusta rikkomuksesta koituu iRobot®-yhtiölle välitöntä, korvaamatonta haittaa, jossa rahalliset korvaukset ovat riittämätön hyvitys ja jollaisen rikkomuksen asianmukainen hyvitys on kieltoratkaisu.

Tätä Lauseketta muutettiin viimeksi 30.9.2016, jolloin se tuli voimaan.