Végfelhasználói licencszerződés

FONTOS MEGJEGYZÉS: A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL

Az itt olvasható licencszerződés („Licencszerződés”) jogi megállapodás Ön („Engedélyes”, illetve „Ön”) és az iRobot Corporation székhelye: 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA („iRobot”, illetve „mi”) között az iRobot márkájú eszközre („iRobot márkájú eszköz”) előre telepített szoftvereket, grafikát, dizájnt és hatást, illesztőfelületeket, tartalmat, illetve adatokat illetően; ebbe beletartoznak az iRobot márkájú eszközre a jövőben letöltött frissítések („Szoftveranyagok”), az iRobot márkájú eszközzel együtt biztosított médiaanyagok, nyomtatott anyagok és online dokumentumok („Dokumentáció”), továbbá az iRobot vállalat által birtokolt, az iRobot márkájú eszközben található vagy hozzá kapcsolódó szellemi tulajdonjogok (a Szoftveranyagokkal és a Dokumentációval együtt) (együttesen: „az iRobot szellemi tulajdona”).

[A CSOMAG KIBONTÁSÁVAL[A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL] ÖN ELFOGADJA, HOGY BETARTJA AZ ITT OLVASHATÓ LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA ÖN NEM FOGADJA EL AZ ITT OLVASHATÓ LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, MI NEM KÍVÁNJUK ENGEDÉLYEZNI AZ ÖN SZÁMÁRA AZ IROBOT SZELLEMI TULAJDONÁNAK HASZNÁLATÁT, ÖNNEK PEDIG MINÉL GYORSABBAN VISSZA KELL VINNIE AZ IROBOT MÁRKÁJÚ ESZKÖZT A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTUMOKKAL EGYÜTT, SÉRTETLEN CSOMAGOLÁSBAN AHHOZ A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL VÁSÁROLTA, ILLETVE VISSZA KELL KÜLDENIE AZ IROBOT CORPORATIONNEK AZ ALÁBBI CÍMRE, HOGY VISSZAKAPJA A VÉTELÁRAT.

(a) A www.iRobot.com és az iRobot.com altartományokban található webhely (mindkettő esetében „Webhely”), (b) a Webhelyen működő szolgáltatások (és azok frissítései) („Webhelyszolgáltatások”), valamint (c) a mobil eszközére esetlegesen letöltött szoftverek (és azok frissítései) („Mobil szoftverek”) használatát a Szolgáltatási feltételek szabályozzák. A megvásárolt Termékekre (az iRobot szellemi tulajdonának kivételével) az iRobot korlátozott jótállása, illetve az iRobot márkájú eszköznél ismertetett feltételek vonatkoznak. Az itt olvasható végfelhasználói licencszerződés nem szabályozza a Webhely, a Webhelyszolgáltatások és a Mobil szoftverek használatát, illetve a Termék megvásárlását (az iRobot szellemi tulajdonának kivételével).

1)      A LICENCSZERZŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉS HATÓKÖRE

a)        Amennyiben Ön elfogadja az itt olvasható megállapodás feltételeit, az iRobot nem kizárólagos, korlátozott engedélyt biztosít Önnek az iRobot szellemi tulajdonának használatához az Egyesült Királyság területén az itt olvasható Licencszerződés feltételei szerint.

b)        A Licencszerződés egy eszközre érvényes, az iRobot szellemi tulajdona pedig csak egy iRobot márkájú eszközön használható.

c)         Ön:

i)               kizárólag az iRobot márkájú eszköz nem kereskedelmi célú használata során használhatja az iRobot szellemi tulajdonát, az iRobot márkájú eszköztől elválasztva vagy egyéb célokra nem;

ii)              időről időre ingyenes kiegészítő szoftverkódot vagy frissítést kap az iRobot vállalattól az iRobot szellemi tulajdonához;

iii)            felhasználhatja a Dokumentációt a Licencszerződés által biztosított használat elősegítéséhez, és az iRobot márkájú eszköz, illetve a Dokumentáció jogszerű használatához szükséges példányszámban készíthet róla másolatot.

2)      AZ ENGEDÉLYES VÁLLALÁSAI

a)        Az itt olvasható Licencszerződésben kifejezetten leírtak kivételével, illetve a helyi jogszabályok által engedélyezett módon Ön vállalja, hogy:

i)               nem készít másolatot az iRobot szellemi tulajdonáról, kivéve, ha a másolás az iRobot márkájú eszköz normál használatának velejárója, vagy ha biztonsági másolat készítéséhez, illetve üzembiztonsági okokból van rá szükség;

ii)              nem kölcsönzi, forgalmazza, adja bérbe, adja allicencbe, kölcsönzi, fordítja le, vonja össze, adaptálja, változtatja meg vagy módosítja az iRobot szellemi tulajdonát;

iii)            sem részben, sem egészben nem módosítja az iRobot szellemi tulajdonát, illetve nem járul hozzá ahhoz, hogy az iRobot szellemi tulajdonának egy részét vagy egészét más programokkal vagy eszközökkel vonják össze, illetve más programokba vagy eszközökbe illesszék, kivéve, ha ez az iRobot márkájú eszköz normál használatának velejárója;

iv)            nem szereli vagy szedi szét, fejti vissza vagy használja származékos művek létrehozására az iRobot szellemi tulajdonának egy részét vagy egészét, és nem kísérel meg ilyen lépéseket tenni (semmilyen hatályos jogszabály vagy rendelet alapján) addig a mértékig, amíg az ilyen lépések megtétele nem tilos, mivel ezek az elemek nélkülözhetetlenek az iRobot szellemi tulajdona és más szoftverprogramok kölcsönös átjárhatóságának biztosításához;

v)             jogszerűen, a hatályos helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően használja az iRobot szellemi tulajdonát, valamint az iRobot márkájú eszközt, és a használat során semmiképpen:

(1)       nem sért meg semmilyen szerzői jogot, adatbázis-készítési jogot vagy védjeggyel kapcsolatos jogot, illetve mások szellemi tulajdonjogát;

(2)       nem téveszt meg másokat, nem szeg meg külső feleknek járó jogi kötelezettségeket, például szerződéses kötelezettséget, titoktartási kötelezettséget, illetve nem végez jogellenes tevékenységet;

(3)       nem tanúsít fenyegető, becsmérlő, visszaélésszerű magatartást, nem sérti meg mások magánszféráját, nem okoz bosszúságot, kellemetlenséget vagy felesleges aggodalmat másoknak, illetve nem zaklat, idegesít fel, hoz kínos helyzetbe, ijeszt meg, illetve bosszant fel másokat;

(4)       nem adja ki magát másnak, nem tagadja le a saját személyazonosságát vagy másokhoz való viszonyát, és nem kelt olyan benyomást, mintha vállalatunk dolgozója lenne, ha nem az; valamint

(5)       nem zavarja vagy szakítja meg jogellenes módon hálózatok vagy távközlési rendszerek működését.

b)        A fentiek ellenére Önnek lehetősége van egy alkalommal átruháznia az iRobot szellemi tulajdonának használatával kapcsolatos, az itt olvasható Licencszerződés alá tartozó jogait egy másik személyre az iRobot márkájú eszköz tulajdonjogának átruházásával együtt, feltéve, hogy: (i) az átruházás során az iRobot márkájú eszköz és az itt olvasható Licencszerződés alá tartozó mindennemű jog átruházása megtörténik; (ii) Ön nem őrzi meg az iRobot szellemi tulajdonának másolatait, többek között a számítógépén vagy más tárolóeszközökön őrzött példányokat is beleértve; illetve (iii) felhívja az iRobot márkájú eszközt megkapó személy figyelmét az itt olvasható Licencszerződés feltételeire, és tisztázza vele, hogy az iRobot szellemi tulajdonának használatára ezek a feltételek vonatkoznak.

3)      AUTOMATIKUS SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

Időről időre előfordulhat, hogy az iRobot javítócsomagokat, hibajavításokat, frissítéseket, bővítéseket ad ki vagy egyéb módosításokat végez az iRobot szellemi tulajdonának teljesítménynövelése érdekében („Frissítések”). Ezek automatikusan, további értesítés küldése és beleegyezés kérése nélkül települhetnek. Ön beleegyezik ezekbe az automatikus frissítésekbe. Ha nem kíván Frissítéseket kapni, hagyjon fel az iRobot márkájú eszköz használatával. Ön tudomásul veszi, hogy az iRobot márkájú eszköz és az iRobot szellemi tulajdonának használatához telepítenie kell a Frissítéseket, és beleegyezik abba, hogy minél hamarabb telepíti az iRobot által biztosított Frissítéseket. Ha Ön a Frissítések után is folytatja az iRobot márkájú eszköz használatát, azzal folytatólagosan elfogadja az itt olvasható Licencszerződés feltételeit.

4)      KÜLSŐ FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK

Az iRobot márkájú eszköz bizonyos elemei külső felek által gyártott szoftvereket vagy más bejegyzett anyagokat („Külső felektől származó anyagok”) tartalmaz. Az Külső felektől származó anyagok használatát az iRobot engedélyezi, a Külső felektől származó anyagok szellemi tulajdonjoga pedig az adott anyag tulajdonosainak és engedélyeseinek birtokában marad. Amennyiben nem jelezzük külön, a Külső felektől származó anyagok engedélyezésére az itt olvasható Licencszerződés feltételeivel megegyező feltételek vonatkoznak.

5)      KÜLSŐ FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

a)        Az iRobot márkájú eszköz és az iRobot szellemi tulajdona hozzáférést biztosít egyes külső felek által biztosított szolgáltatásokhoz és webhelyekhez („Külső felek által biztosított szolgáltatások”). A Külső felek által biztosított szolgáltatások internetkapcsolattal vehetők igénybe, és lehetséges, hogy további feltételek vonatkoznak rájuk.

b)        Felhívjuk rá a figyelmet, hogy mi nem üzemeltetjük vagy ellenőrizzük a Külső felek által biztosított szolgáltatásokat, illetve a használatuk során előkerülő tartalmat vagy adatokat. A Külső felek által biztosított szolgáltatásokban a külső felekkel megkötött megállapodások kizárólag Önre és az adott külső félre vonatkoznak. Így tehát amikor megállapodik egy külső féllel, azt az adott fél (azaz nem vállalatunk) feltételei és irányelvei alapján teszi. A külső felekkel kapcsolatos problémák és tranzakciók vonatkozásában felmerült panaszokkal, kérdésekkel és követelésekkel az adott külső felet kell megkeresni.

c)         Nem szavatoljuk a Külső felek által biztosított szolgáltatások biztonságát, és nem vállalunk értük semmilyen felelősséget (sem szerződés, sem szerződésen kívül károkozás alapján, sem egyéb formában).

6)      NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREK

A Termékszoftver bizonyos szoftverelemeire nyílt forráskódú vagy ingyenes szoftverlicencek vonatkoznak („Nyílt forráskódú szoftver”). A Nyílt forráskódú szoftverek egy része külső felek tulajdonát képezi. A Nyílt forráskódú szoftverekre nem érvényesek az itt olvasható Végfelhasználói licencszerződés feltételei, sőt minden egyes Nyílt forráskódú szoftver engedélyezése az adott Nyílt forráskódú szoftverhez tartozó végfelhasználói licenc feltételei alapján történik. Az itt olvasható végfelhasználói licencszerződés egyetlen pontja sem korlátozza az Ön jogait, illetve biztosít jogokat Önnek olyan módon, hogy azzal felülírja a Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencek feltételeit. Amennyiben egy konkrét Nyílt forráskódú szoftver engedélyezéséhez szükséges, az iRobot írásban, az alábbi e-mail- vagy postacímre küldött kérésre rendelkezésre bocsátja az adott Nyílt forráskódú szoftvert és az iRobot hozzá készített módosításait.

7)      SZELLEMI TULAJDONJOGOK

a)        Ön tudomásul veszi, hogy az iRobot szellemi tulajdonában található szellemi tulajdonjogok világszerte az iRobot birtokában vannak; hogy az iRobot szellemi tulajdonában található jogok engedély (és nem értékesítés) révén kerültek Önhöz; hogy Ön kizárólag az itt olvasható Licencszerződés feltételei alapján történő felhasználási jogokkal rendelkezik az iRobot szellemi tulajdonát illetően.

b)        Az iRobot szellemi tulajdonának sértetlenségét műszaki védelmi intézkedések (TPM-ek) óvják annak érdekében, hogy az iRobot szellemi tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogokkal, köztük a szerzői joggal ne lehessen visszaélni. Tilos megkísérelni a TPM-ek eltávolítását vagy megkerülését, illetve tilos olyan eljárásokat alkalmazni, gyártani, importálni, forgalmazni, értékesíteni, kölcsönözni, felajánlani, közzétenni, értékesítésre vagy kölcsönzésre meghirdetni, személyes vagy kereskedelmi célokra birtokba venni, amelyek kizárólagos célja a TPM-ek illetéktelen eltávolításának vagy megkerülésének megkönnyítése.

8)      JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

a)        Ön tudomásul veszi, hogy:

i)               az iRobot szellemi tulajdonát nem az Ön egyedi kívánalmainak kielégítésére tervezték, azaz az Ön feladata annak biztosítása, hogy az iRobot szellemi tulajdonában található eszközök és funkciók megfeleljenek az Ön elvárásainak;

ii)              az iRobot márkájú eszközt Ön kizárólag a saját felelősségére használja, és a saját kockázatára hoz a használattal kapcsolatos döntéseket;

iii)            előfordulhat, hogy az iRobot szellemi tulajdona nem hibamentes, és a használatát befolyásolhatják vagy megszakíthatják az ilyen jellegű hibák;

b)        Éppen ezért mind az iRobot szellemi tulajdonát, mind a Külső felektől származó anyagokat ADOTT ÁLLAPOTUKBAN biztosítjuk, és semmilyen garanciát, képviseletet, feltételt vagy vállalást nem teszünk az iRobot szellemi tulajdonának, illetve a Külső felektől származó anyagok teljesítményével, minőségével vagy alkalmasságával kapcsolatban.

c)         A Licencszerződésben foglaltak kivételével a hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig kizárunk mindennemű, a jogszabályok és szokásjogok által vélelmezett jótállást, képviseletet és feltételt.

9)      AZ ENGEDÉLYES FELELŐSSÉGE

a)        Az itt olvasható Licencszerződés egyetlen pontja sem korlátozza vagy zárja ki a felek felelősségét az alábbi esetekben:

i)               mulasztás miatt bekövetkezett haláleset vagy személyi sérülés;

ii)              csalás vagy szándékosan megtévesztő kijelentések;

iii)            Az árucikkek értékesítésére vonatkozó 1979-es amerikai törvény (Sale of Goods Act) feltételeinek megszegése;

iv)            az 1987-es amerikai fogyasztóvédelmi törvény (Consumer Protection Act) megszegése.

b)        Az iRobot maximális anyagi összfelelőssége az itt olvasható Licencszerződés és más biztosítéki szerződések értelmében, akár szerződés, akár szerződésen kívül károkozás (például mulasztás) alapján, akár egyéb formában értendő, minden esetben az iRobot márkájú eszközért fizetett vételár összegére korlátozódik.

10)   FELMONDÁS

a)        Az iRobot azonnal felmondja az itt olvasható Licencszerződést, és erről írásban értesíti Önt, amennyiben Ön ténylegesen és tartósan megszegi az itt olvasható Licencszerződés feltételeit, és ezt azon a 14 napon belül sem orvosolja (amennyiben ez lehetséges), amit az írásos értesítésben előírtak Önnek.

b)        Amennyiben bármilyen okból felmondásra kerülne sor:

i)               az itt olvasható Licencszerződéssel biztosított jogai megszűnnek;

ii)              Önnek pedig be kell szüntetnie az itt olvasható Licencszerződésben engedélyezett tevékenységeket.

11)   MEGFELELÉS AZ EXPORT-ELLENŐRZÉSI JOGSZABÁLYOKNAK

Az iRobot szellemi tulajdonára és a hozzá tartozó technológiára az Egyesült Államok export-ellenőrzési jogszabályai érvényesek, de más országokban is vonatkozhatnak rájuk be- vagy kiviteli korlátozások. Ön beleegyezik abba, hogy minden Önre vonatkozó jogszabályt és előírást be fog tartani.

12)   JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTRUHÁZÁSA

a)        Az itt olvasható Licencszerződés kötelező érvényű Önre, ránk, valamint a jogutódainkra és engedményeseinkre nézve.

b)        A Licencszerződés érvényességi ideje alatt bármikor átruházhatjuk, engedményezhetjük, felszámíthatjuk, alvállalkozásba adhatjuk vagy más módon kivonhatjuk a Licencszerződést, illetve a hozzá kapcsolódó jogainkat vagy kötelezettségeinket.

13)   ÉRTESÍTÉSEK

Az iRobot vállalatnak küldött értesítéseket a következő névre és címre kell küldeni: [iRobot Corporation], [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. Az iRobot az Ön regisztrált e-mail- [vagy postai] címére küldi majd az esetleges értesítéseket. Az értesítés az e-mail elküldése után 24 órával, a levél feladása után pedig 3 nappal fogadottnak és kézbesítettnek tekintendő. Az értesítés elküldésének bizonyításához levél esetében elegendő azt bizonyítani, hogy a levelet megfelelően címezték meg, bélyegezték le és adták fel a postán, e-mail esetében pedig, hogy az e-mailt a címzett megadott e-mail-címére küldték.

14)   A LICENCIAADÓ ELLENŐRZÉSÉN KÍVÜLI ESEMÉNYEK

a)        Az iRobot nem vonható felelősségre az itt olvasható Licencszerződésben foglalt kötelességteljesítésének elmaradása vagy késedelme miatt, amennyiben ezt az alábbi, a fennhatóságán kívül eső események okozták (Vis maior).

b)        A Vis maior olyan cselekmény, esemény, elmaradt esemény, mulasztás vagy baleset, amely minden ésszerű erőfeszítés ellenére elkerülhetetlenül bekövetkezik. Közéjük tartoznak többek között az alábbiak:

i)               sztrájkok, kizárások és egyéb szervezett fellépések;

ii)              zavargások, felkelések, fegyveres megszállás, terrortámadás vagy annak veszélye, (hadüzenettel vagy anélkül indított) háború, illetve háborús mozgósítás veszélye;

iii)            tűzeset, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, süllyedés, világméretű járvány vagy egyéb természeti katasztrófa;

iv)            a vasúti, hajós, légi és autós/kamionos szállítás, illetve más közösségi vagy magánközlekedési eszközök használatának ellehetetlenülése;

v)             a nyilvános és magán távközlési hálózatok használatának ellehetetlenülése;

vi)            állami törvények, törvényerejű rendeletek, jogszabályok, előírások vagy korlátozások.

c)         Az iRobot vállalatnak az itt olvasható Licencszerződésben foglalt kötelességteljesítése a Vis maior lefolyása során felfüggesztettnek tekintendő, és az érintett időszak időtartalmával meghosszabbodik. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy véget vessünk a Vis maiornak, illetve hogy megoldást találjunk arra, hogy az itt olvasható Licencszerződésben foglalt kötelességeinket a Vis maior ellenére is teljesíteni tudjuk.

15)   JOGFELADÁS

a)        Amennyiben az itt olvasható Licencszerződés időtartama alatt elmulasztjuk, hogy ellenőrizzük az Ön Licencszerződésben foglalt kötelességeinek szigorú teljesítését, illetve elmulasztunk élni a számunkra az itt olvasható Licencszerződésben foglalt jogokkal vagy jogorvoslati lehetőségekkel, azzal nem mondunk le ezen jogainkról és jogorvoslati lehetőségeinkről, és nem mentjük fel Önt a kötelességei teljesítése alól.

b)        A részünkről hiba vagy mulasztás miatt történt jogfeladás nem jelenti azt, hogy az adott jogfeladás minden további hibára vagy mulasztásra is érvényes lesz.

c)         A részünkről az itt olvasható feltételekről történő jogfeladás kizárólag onnantól lép hatályba, hogy kifejezetten jogfeladásnak minősítettük, és Önt írásban is értesítettük róla.

16)   ELVÁLASZTHATÓSÁG

Amennyiben egy illetékes hatóság az itt olvasható Licencszerződés valamelyik feltételét bármilyen mértékben érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, az adott feltételt vagy rendelkezést az adott mértékben el kell választani a fennmaradó feltételektől és rendelkezésektől, amelyek a jogszabály által megengedett maximális mértékig továbbra is érvényesek maradnak.

17)   A MEGÁLLAPODÁS EGÉSZE

a)        Az itt olvasható Licencszerződés és a benne kifejezetten említett dokumentumok alkotják az Ön és vállalatunk közötti megállapodás egészét, amely minden, az iRobot szellemi tulajdonának engedélyezésével kapcsolatban korábban létrehozott közös megállapodást, megegyezést vagy szerződést felülír.

b)        Mindkét fél elismeri, hogy az itt olvasható Licencszerződés (és a benne említett dokumentumok) megkötésével és elfogadásával egyikük sem hivatkozik az itt olvasható Licencszerződésben vagy dokumentumokban kifejezetten nem említett személyek állítására, képviseletére, biztosítékára vagy jótállására (Képviselet), függetlenül attól, hogy az adott személyek az itt olvasható Licencszerződésben szereplő felek-e, vagy sem.

c)         Mindkét fél elfogadja, hogy a Képviselettel kapcsolatos kizárólagos jogok és jogorvoslati lehetőségek az itt olvasható Licencszerződés megszegése esetén vehetők igénybe.

18)   JOG ÉS JOGHATÓSÁG

a)        Az itt olvasható Licencszerződést, annak tárgyát vagy felépítését (így a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) az angol jog szabályozza, és mindkét fél aláveti magát az angol bíróságok nem kizárólagos hatáskörének anélkül, hogy korlátozná az Ön lakóhely szerinti országában érvényes, perindításra alkalmas fogyasztói jogait.

b)        Ön tudomásul veszi, hogy a Termékszoftver az iRobot vállalatra vonatkozó értékes üzleti titkokat és védett információkat tartalmaz, és hogy az itt olvasható végfelhasználói licencszerződés 2., Korlátozások című részének mindennemű tényleges vagy fenyegető megsértése azonnali és helyrehozhatatlan kárt okoz az iRobot vállalatnak, amelyet pénzbeli kártérítéssel lehetetlen orvosolni, és hogy az ilyen jogsértések esetén az ideiglenes intézkedések jelentenek megfelelő jogorvoslatot.

Az itt olvasható szabályzat utolsó módosításának és érvényességének dátuma: 2016. szeptember 30.