Szolgáltatási Feltételek

iRobot

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

  1. Üdvözli az iRobot

1.1          Az iRobot Corporation („iRobot”, „mi” stb.) a következőket biztosítja: (1) látogatható iRobot-felhasználói webhelyet global.iRobot.com („Webhely”), (2) a Webhelyen elérhető szolgáltatásokat („Webes alkalmazás”), valamint (3) a szolgáltatások elérését biztosító, okostelefonra vagy táblagépre letölthető szoftvereket („Mobil alkalmazások”). A felsoroltak mindegyike az iRobot hardveralapú termékeihez („Termékek”), valamint az iRobot által biztosított egyéb módokon használható. Az iRobot bizonyos termékei és Szolgáltatásai közösen, illetve külső felek termékeihez vagy szolgáltatásaihoz illeszkedve is használhatók. „Szolgáltatás” alatt a Webhely, a Webes alkalmazás és a Mobil alkalmazások értendők.

2. Az Ön és vállalatunk közötti viszony

2.1          Az itt olvasható dokumentum, valamint a benne említett dokumentumok (együttesen „Szolgáltatási feltételek”) szabályozzák a Szolgáltatások elérését és használatát. Fontos, hogy még a Szolgáltatások használata előtt elolvassa a Szolgáltatási feltételeket, és tisztában legyen annak tartalmával. Ha valamit nem ért, kérjük, jelezze nekünk (angol nyelven) a következő e-mail-címen: global.irobot.com.

2.2          Azzal, hogy fiókot hoz létre nálunk, illetve megnyitja vagy használja a Szolgáltatásokat, elfogadja az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket. Ha nem fogadja el az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket, kérjük, ne böngésszen a Szolgáltatások között, illetve ne nyissa meg vagy használja őket.

2.3          A megvásárolt Termékekre az adott Termékhez járó korlátozott jótállás („Korlátozott jótállás”), illetve esetlegesen az Értékesítési feltételek előírásai vonatkoznak. A Termékbe ágyazott szoftver és a hozzá készült frissítések („Termékszoftver”) használatát a Végfelhasználói licencszerződés engedélyezi és szabályozza. A Szolgáltatások bizonyos funkcióira további irányelvek, feltételek vagy előírások vonatkozhatnak, amelyek a Szolgáltatásban, az adott funkcióval kapcsolatban olvashatók.

2.4          Az általunk biztosított Szolgáltatásokat kizárólag 13 életévüket betöltött, a lakóhelyük szerinti országban jogi megállapodás megkötésére alkalmas személyek használhatják. A Szolgáltatásokat az iRobot Szolgáltatásainak használatától korábban már eltiltott felhasználók nem vehetik igénybe.

3. Vállalati adatok

3.1       Az iRobot Corporation az egyesült államokbeli [Massachusetts] államban jött létre; cégjegyzékszáma 000773447, székhelye pedig 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Az Önnel kapcsolatos adatok

4.1          Felhasználóink adatainak védelme fontos számunkra. Adatvédelmi szabályzatunkból kiderül, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg az Önnel kapcsolatos adatokat.

5. Fiók létrehozása

5.1          A Szolgáltatások használatához felhasználói fiókot („Fiók”) kell létrehoznia, és meg kell adnia magáról bizonyos adatokat a regisztrációs űrlapon. Ön igazolja, hogy megadott adatai valósak, pontosak és mindig naprakészek.

5.2          Ön beleegyezik abba, hogy Fiókjához erős jelszót választ (ez olyan jelszó, amely egyaránt tartalmaz kis- és nagybetűket, számokat és szimbólumokat).

5.3          Az Ön felelőssége, hogy bizalmasan kezelje a bejelentkezési adatait és a Fiókjában végzett tevékenységeket. Ha felmerülne annak gyanúja, hogy visszaéltek a Fiókjával, Ön beleegyezik, hogy erről haladéktalanul értesít minket (angol nyelven) a következő e­mail-címen: global.irobot.com.

6. A Szolgáltatások használatának joga

6.1          A Szolgáltatásokat alkotó anyagok és tartalom vállalatunk tulajdonában állnak, mi pedig kizárólag a Szolgáltatások használatához engedélyezzük ezen anyagok és tartalom használatát, az itt olvasható Szolgáltatási feltételeknek megfelelően.

6.2          A Szolgáltatások használatának joga személyre szabott, és nem adható át másnak. Ön a Fiókját sem értékesítheti, ajándékozhatja vagy adhatja át másnak. Az, hogy Ön jogosult a Szolgáltatások használatára, nem jelenti azt, hogy mások nem kaphatnak tőlünk ilyen jogot.

6.3          Az itt olvasható Szolgáltatási feltételekben engedélyezetteken kívül Ön nem jogosult az „iRobot” név, továbbá az „iRobot” védjegyek, emblémák, tartománynevek vagy más megkülönböztető márkajelzések használatára.

6.4          Szolgáltatásaink részeként Ön jogosult:

(a)           a Webes alkalmazás elérésére ahhoz kapcsolódóan és kizárólag abból a célból, hogy felügyelje és ellenőrizze a tulajdonában lévő eszközökre telepített Termékeket, illetve egyéb módon megnyissa az Önnek az itt olvasható Szolgáltatási feltételek szerint biztosított Szolgáltatást („Jóváhagyott cél”); továbbá

(b)          arra, hogy Jóváhagyott célból a mobil eszközére telepítse és használja a Mobil alkalmazásokat;

emellett a Jóváhagyott célhoz nem kizárólagos, személyre szóló, nem átruházható engedélyt biztosítunk Önnek.

6.5          Az alábbiak arra az esetre is érvényesek, ha a Mobil alkalmazásokat az Apple App Store áruházban vásárolta, vagy ha a Szolgáltatásokat egy Apple gyártmányú eszközhöz kapcsolódóan használja (az ilyen használat együttes neve „Alkalmazás”):

(a)           Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az itt olvasható Szolgáltatási feltételek kizárólag az Ön és az iRobot közötti viszonyra vonatkoznak, az Apple mellőzésével, továbbá azt is, hogy az Apple nem felelős az Alkalmazásért, illetve annak tartalmáért;

(b)          az Alkalmazást az App Store áruház Szolgáltatási feltételeinek megfelelően kell használni;

(c)           Ön tudomásul veszi, hogy az Apple-nek nem kötelessége karbantartást és ügyféltámogatást biztosítani az Alkalmazáshoz;

(d)          amennyiben az Alkalmazás meghibásodik, és erre vonatkozóan jótállás lép érvénybe, Ön értesíti erről az Apple-t, az Apple pedig (adott esetben) visszatéríti Önnek az Alkalmazás vételárát. Az Apple-re a hatályos jogszabályok által engedélyezett maximális mértékig semmilyen más kötelezettség nem hárul az Alkalmazással kapcsolatban, a jótállással rendelkező meghibásodásból eredő követelésekre, veszteségekre, felelősségvállalásokra, károkra, kiadásokra vagy költségekre pedig az itt olvasható Szolgáltatási feltételek és az iRobot vállalatra mint a szoftver gyártójára vonatkozó jogszabályok érvényesek;

(e)          Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem felelős az Alkalmazással, illetve az Alkalmazás birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatban Ön vagy más külső fél által benyújtott követelések rendezéséért, és hogy ezekre a követelésekre kizárólag az itt olvasható Szolgáltatási feltételek és az iRobot vállalatra vonatkozó jogszabályok érvényesek;

(f)           Ön és az iRobot egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és annak leányvállalatai az itt olvasható Szolgáltatási feltételek külső haszonélvezői, és jogukban áll az itt olvasható Szolgáltatási feltételekre támaszkodni, amennyiben azok az Alkalmazáshoz kapott engedélyre vonatkoznak; valamint

(g)          Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazás használata során betartja a külső felek ilyen használatra esetlegesen vagy ténylegesen vonatkozó szerződéses feltételeit.

6.6          Ön igazolja, hogy nem tartozik az Egyesült Államok kormánya által embargó alá vont, illetve az Egyesült Államok kormánya szerint a terrorizmust támogató országban, továbbá nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által tiltott vagy korlátozott felekről vezetett listán.

6.7          Noha a Webhely világszerte elérhető, a Webhelyen biztosított vagy elérhető Termékek és Szolgáltatások nem mindenki számára, illetve nem minden országban állnak rendelkezésre. Ha Ön olyan országból kísérli meg a Webhely megnyitását, ahol az iRobot nem támogatja a Termékek és Szolgáltatások biztosítását („Célország”), ezt a saját elhatározásából teszi, és kizárólag az Ön felelőssége az országában hatályos jogszabályok betartása. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhely nem a Célországokon kívüli használatra készült, és hogy az ilyen országokban előfordulhat, hogy a Webhely nem minden funkciója működik megfelelően vagy alkalmas a használatra. Az iRobot a jogszabályok által megengedett mértékig nem vállal felelősséget a Webhely vagy az iRobot Termékeinek Célországokon kívüli megnyitásából vagy használatából adódó károkért vagy veszteségekért. Önre a Webhely és a Szolgáltatások használata során, a világ bármely pontján az itt olvasható feltételek vonatkoznak.

7. Szoftverfrissítések

7.1          Időről időre előfordulhat, hogy javítócsomagokat, hibajavításokat, frissítéseket adunk ki vagy egyéb módosításokat végzünk a Szolgáltatások vagy a Termékszoftver teljesítménynövelése érdekében („Frissítések”). Ön hozzájárul ahhoz, hogy automatikusan, további értesítés nélkül telepítsük ezeket a frissítéseket.

7.2          Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások vagy Termékek használatához elkerülhetetlen lehet a Frissítések telepítése, és beleegyezik abba, hogy minél hamarabb telepíti az általunk biztosított Frissítéseket.

7.3          Ha nem kíván Frissítéseket kapni, kérjük, szüntesse meg a Fiókját, és hagyjon fel a Szolgáltatások vagy Termékek használatával. Amennyiben Fiókját nem szünteti meg, továbbra is kapni fog automatikus Frissítéseket.

7.4          Ha Ön a Frissítések után is folytatja a Szolgáltatások vagy Termékek használatát, azzal folytatólagosan elfogadja az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket.

8. Külső felek által biztosított termékek vagy szolgáltatások

8.1          Előfordulhat, hogy az iRobot lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a Termékeket vagy Szolgáltatásokat egy vagy több, külső fél által biztosított termékkel vagy szolgáltatással („Külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások”) használja. Ön dönti el, hogy mely Külső felek által biztosított termékeket vagy szolgáltatásokat kívánja használni, mi pedig ehhez kifejezett hozzájárulást és felhatalmazást kérünk Öntől, amit bármikor visszavonhat.

8.2          Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy azok a Külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások, amelyekhez a Fiókjával csatlakozik, vagy amelyeket használ, nem az iRobot saját termékei, illetve szolgáltatásai, és Ön tudomásul veszi, hogy az iRobot nem felügyeli a Külső felek által biztosított termékeket és szolgáltatásokat.

8.3          Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az iRobot nem jelenti ki, illetve szavatolja a Külső felek által biztosított termékek vagy szolgáltatások biztonságát, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az iRobot nem felelős a Külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások használatáért.

8.4          A Külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások használatára saját, az adott Külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások üzemeltetői által előírt feltételek vonatkoznak.

8.5          A Külső felek által biztosított termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges kérdéseit az adott termék vagy szolgáltatás üzemeltetőinek kell feltennie.

9. A helyénvaló használat szabályai

9.1          Az itt olvasható Szolgáltatási feltételek egyéb kikötései mellett ebben a részben azok a konkrét szabályok olvashatók, amelyek a Szolgáltatások használatára vonatkoznak („A helyénvaló használat szabályai”).

9.2          A Szolgáltatások használata során tilos:

(a)           a Szolgáltatások licencbe adása, értékesítése, kölcsönzése, bérbeadása, átruházása, hozzárendelése, terjesztése, üzemeltetése vagy egyéb kereskedelmi hasznosítása;

(b)          a Szolgáltatás módosítása, megzavarása, megakadályozása, károsítása, megszakítása vagy feltörése;

(c)           a Szolgáltatás megnyitása hasonló vagy versenytárs szolgáltatás létrehozása céljából;

(d)          a Szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonsági funkciók, illetve a Szolgáltatáson keresztül elérhető tartalom használatát vagy lemásolását megelőző/korlátozó funkciók megkerülése, elhárítása vagy egyéb jellegű megzavarása;

(e)          a Szolgáltatások bármely részének másolása, reprodukálása, terjesztése, újraközlése, letöltése, megjelenítése, közzététele vagy sugárzása bármilyen formában vagy céllal az itt olvasható Szolgáltatási feltételekben leírtak kivételével;

(f)           hamis vagy félrevezető fiókadatokat megadni;

(g)          törvénytelen vagy jogellenes magatartást tanúsítani;

(h)          a Szolgáltatást az Ön felfüggesztése vagy eltiltása ellenére használni;

(i)            visszaélni a Szolgáltatással, és szándékosan olyan vírust, trójai programot, féregprogramot, logikai bombát vagy más kártékony kódot telepíteni, amelyik károsítja a Szolgáltatást, illetve a Szolgáltatás felhasználóinak saját berendezéseit;

(j)            az itt olvasható Szolgáltatási feltételektől eltérő okokból/célokra történő adatgyűjtés a Szolgáltatásból;

(k)           a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerverek vagy hálózatok működésének megzavarása, megszakítása, illetve az eszközök elérésének megkísérlése, valamint az ilyen hálózatokra vonatkozó előírások, irányelvek vagy eljárások megsértése;

(l)            a Szolgáltatások elérése vagy ennek kísérlete az iRobot által biztosítottól eltérő módon vagy felületen; illetve

(m)         a tulajdonosi jogokról szóló értesítések (azaz például a szerzői jogi és védjegyekre vonatkozó értesítések) eltávolítása, kitakarása vagy módosítása.

9.3          A helyénvaló használat szabályainak megszegése az itt olvasható Szolgáltatási feltételek súlyos megsértésének minősül, ami az alábbi lépések (előzetes értesítés nélküli) megtételéhez vezethet:

(a)           a Szolgáltatások használati jogának azonnali, átmeneti vagy végleges megvonása;

(b)          Önnek szóló írásbeli figyelmeztetés;

(c)           jogi lépések többek között a szerződésszegésből adódó költségek megtérítése érdekében (amibe például az ésszerű adminisztrációs és perköltségek is beleértendők);

(d)          az ilyen információk megosztása a bűnüldöző hatóságokkal, amennyiben ezt vállalatunk szükségesnek tartja.

9.4          A helyénvaló használat szabályainak vélt megsértése esetén vizsgálatot is indíthatunk. Ha ilyen vizsgálatra kerül sor, Öntől előzetes értesítés nélkül átmenetileg megvonhatjuk a Szolgáltatások használatának jogát.

9.5          A 9.3-as pontban ismertetett lépések felsorolása nem teljes, és amennyiben helyénvalónak tartjuk, egyéb lépéseket is tehetünk.

10. Nyílt forráskódú összetevők

10.1       A Webes alkalmazás vagy a Mobil alkalmazások tartalmazhatnak olyan külső fél által készített szoftverkódot, amelyekre nyílt forráskódú vagy ingyenes szoftverlicencek vonatkoznak („Nyílt forráskódú szoftver”). A Nyílt forráskódú szoftverek egy része külső felek tulajdonát képezi.

10.2       Az itt olvasható Szolgáltatási feltételek egyetlen pontja sem korlátozza az Ön jogait, illetve biztosít jogokat Önnek olyan módon, hogy azzal felülírja a Nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencek feltételeit.

11. Az iRobot Szolgáltatásainak megállapodás szerinti használata és korlátozása

11.1       Az iRobot Szolgáltatásainak rendeltetésszerű használata

A Szolgáltatásokat a Termékekkel kapcsolatos, az idő szempontjából nem kritikus adatok beolvasására és a Termékek felügyeletére tervezték. Noha célunk, hogy a Szolgáltatások megbízhatóan működjenek, nem garantáljuk, hogy 100%-ban elérhetőek legyenek. A Szolgáltatásokban alkalmanként előadódhatnak rövid fennakadások vagy meghibásodások, a kiváltó okok pedig sokfélék lehetnek, amelyek ellen az iRobot nem tud védekezni – ide tartozik például a Wi-Fi szolgáltatás átmeneti jellege, a szolgáltató hasznos üzemideje, a mobil eszközökön olvasható értesítések és a gyártók. Ön tudomásul veszi ezeket a korlátozásokat, és elfogadja, hogy az iRobot nem vonható felelősségre a vélhetően a Szolgáltatások meghibásodásából vagy késedelméből származó károkért.

11.2       Átmeneti szüneteltetés

A Szolgáltatásokat értesítés nélkül átmenetileg szüneteltethetjük biztonsági okokból, illetve rendszerhiba, karbantartás, javítás vagy más körülmények miatt. Ön elfogadja, hogy az ilyen szüneteltetés miatt Önt semmilyen visszatérítés vagy kedvezmény nem illeti meg. Az iRobot nem nyújt különleges garanciát a Szolgáltatások hasznos üzemidejéhez.

11.3       Rendszerkövetelmények

A Wi-Fi kapcsolattal működő Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások nem érhetők el, amennyiben Ön nem rendelkezik az alábbiakkal:

(a)           működő otthoni Wi-Fi hálózat, amely beállításának köszönhetően megbízhatóan kommunikál a Termékekkel;

(b)          saját Fiók (erre bizonyos funkciókhoz van szükség);

(c)           mobil kliens, például támogatott operációs rendszerű telefon vagy táblagép (erre bizonyos funkciókhoz van szükség);

(d)          mindig elérhető szélessávú internetkapcsolat;

(e)          az iRobot által esetlegesen megadott egyéb rendszerelemek.

A Bluetooth-kapcsolattal működő Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások nem érhetők el, amennyiben Ön nem rendelkezik az alábbiakkal:

(a)           saját Fiók (erre bizonyos funkciókhoz van szükség);

(b)          Bluetooth-kompatibilis mobil kliens, például támogatott operációs rendszerű telefon vagy táblagép (erre bizonyos funkciókhoz van szükség);

(c)           az iRobot által esetlegesen megadott egyéb rendszerelemek.

Az Ön felelőssége, hogy minden szükséges, kompatibilis, megfelelően beállított rendszerelemmel rendelkezzen. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nem működnek a leírásnak megfelelően, ha a rendszerkövetelmények és a kompatibilitás nem megfelelő.

11.4       Az információ korlátai

A Szolgáltatások információt („Termékinformáció”) nyújtanak a Termékekről, valamint arról, hogyan kapcsolódnak más termékekhez és szolgáltatásokhoz. A Termékinformációkat adott állapotukban, rendelkezésre állás szerint biztosítjuk. Nem szavatoljuk, hogy helytállóak és naprakészek lesznek.

12. Az iRobot Szolgáltatásainak korlátozása külső felek esetében

12.1       Általános rész

A Szolgáltatások használatához vagy működéséhez külső felektől származó termékek vagy szolgáltatások szükségesek. Ezek a külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások kívül esnek az iRobot fennhatóságán, üzemeltetésük azonban kihathat a Szolgáltatások használatára vagy megbízhatóságára. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a Szolgáltatások használata és rendelkezésre állása külső termékfejlesztők vagy szolgáltatók függvénye; továbbá azt is, hogy (ii) előfordulhat, hogy ezek a külső felek által biztosított termékek és szolgáltatások nem 100%-os megbízhatósággal működnek, és hatással lehetnek a Szolgáltatások működésére.

12.2       Külső félnek minősülő szolgáltatók

Ön tudomásul veszi, hogy az iRobot külső félnek minősülő szolgáltatókat kér fel a Szolgáltatások egyes elemeinek biztosítására, így például az adattárolás, a szinkronizálás, a hitelesítés és a kommunikáció elvégzésére, illetve mobil eszközökre küldött értesítések küldésére mobil operációsrendszer-fejlesztők és mobilhálózati szolgáltatók segítségével.

12.3       Berendezések, internetszolgáltató, mobilszolgáltató

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások rendelkezésre állása (i) a számítógép, mobil eszköz, otthoni vezetékes hálózat, otthoni Wi-Fi hálózat és más berendezések („Berendezések”), (ii) az internetszolgáltató („Internetszolgáltató”), továbbá (iii) a mobileszköz-szolgáltató („Mobilszolgáltató”) függvénye. Ön elfogadja, hogy az Ön feladata az Internet- és a Mobilszolgáltató által a Szolgáltatások használatával kapcsolatban kiszabott díjak rendezése. Ön azt is elfogadja, hogy az Ön felelőssége az Internet- és a Mobilszolgáltató hatályos megállapodásaiban, felhasználási/szolgáltatási feltételeiben és más irányelveiben foglalt rendelkezések betartása.

12.4       App Store-ok

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mobil alkalmazások rendelkezésre állása azoktól a külső felek által üzemeltetett webhelyektől függ, ahonnan Ön letöltötte a Mobil alkalmazásokat - ide tartozik például az Apple App Store áruház vagy az androidos Google Play áruház (mindegyik „App Store”). Ön tudomásul veszi, hogy az itt olvasható Szolgáltatási feltételek az Ön és az iRobot közötti viszonyra vonatkoznak, az App Store-ok mellőzésével. Előfordulhat, hogy minden App Store saját feltételekkel rendelkezik, amelyeket még a Mobil alkalmazások letöltése előtt el kell fogadni. Ön elfogadja, hogy betartja az App Store-ok feltételeit, valamint azt is tudomásul veszi, hogy a Mobil alkalmazások használati engedélye ezen feltételek betartásának feltétele. Amennyiben az adott App Store feltételei megengedőbbek az itt olvasható Szolgáltatási feltételeknél, illetve más formában mondanak ellent nekik, az itt olvasható Szolgáltatási feltételek szigorúbb vagy ellentétesebb feltételei lesznek az irányadók.

12.5       Külső felek által üzemeltetett webhelyekre mutató linkek és hivatkozó oldalak

A Webhely tartalmazhat külső felek által üzemeltetett webhelyekre mutató linkeket („Külső felek által üzemeltetett webhelyek”), illetve külső szolgáltatókra vonatkozó hivatkozó oldalakat („Ajánlott szolgáltatók”). Az ilyen Külső felek által üzemeltetett webhelyek és Ajánlott szolgáltatók nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Az iRobot mindössze kényelmi okokból jeleníti meg ezeket a linkeket és ajánlásokat, de nem ellenőrzi, hagyja jóvá, követi nyomon, ajánlja vagy szavatolja az ilyen Külső felek által üzemeltetett webhelyeket és Ajánlott szolgáltatókat, valamint nem tesz kijelentéseket velük kapcsolatban. A Külső felek által üzemeltetett webhelyek használata a saját kockázatára történik.

12.6       Mentesség

Az iRobot nem vonható felelősségre a külső felek tevékenységéért, illetve a termékeikért és szolgáltatásaikért. Ilyen külső félnek minősülnek többek között az App Store-ok, a Külső felek által biztosított termékek vagy szolgáltatások, a Külső felek által üzemeltetett webhelyek, az Ajánlott szolgáltatók, a Berendezések, az Internetszolgáltatók és a Mobilszolgáltatók. Az iRobot elhárít mindennemű múlt-, jelen és jövőbeli, ismert vagy ismeretlen követelést, felelősségvállalást és kártalanítást, Ön pedig felmenti az iRobot vállalatot, annak licenciaadóit és szolgáltatóit a felsoroltak alól, amelyek az ilyen külső felek tevékenységéből, illetve a termékeik vagy szolgáltatásaik használatából származnak vagy ahhoz kapcsolódnak, akkor is, ha a mentesség biztosításának időpontjában Ön nem tudott az ilyen követelésekről.

13. Tulajdonjog és szellemi tulajdon

13.1       Ön elfogadja, hogy a Termékben, a Termékszoftverben és a Szolgáltatásokban található bizalmas adatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjog az iRobot, illetve azok tulajdona, akiktől engedélyt kaptunk ezen jogok alkalmazására. Ön elfogadja, hogy a Termékre, a Termékszoftverre és a Szolgáltatásokra vonatkozóan Ön mindössze az itt olvasható Szolgáltatási feltételekben rögzített használati jogokkal rendelkezik.

13.2       A Szolgáltatások egyes részeiről (azaz a Webhelyről is) kizárólag a saját számítógépén, személyes használatra készíthet másolatot. A Szolgáltatások tartalma nem használható nyilvános vagy kereskedelmi célokra, és csakis az iRobot írásos jóváhagyásával másolható vagy emelhető be más munkákba, például az Ön saját webhelyére. A Szolgáltatások bármely részének közzététele vagy újraforgalmazása előzetes engedélyhez kötött.

13.3       Az iRobot marad a Szolgáltatásokban található mindennemű tartalom, így például a letölthető szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó adatok teljes jogú tulajdonosa. Tilos a Szolgáltatások és a bennük lévő tartalom kialakításának vagy megjelenítésének másolása, módosítása, bármilyen jellegű reprodukálása vagy károsítása.

14. Az Ön és vállalatunk közötti viszony megszüntetése

14.1       Ha Ön bármikor úgy érzi, hogy nem fogadja el az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket, illetve a Szolgáltatási feltételek vagy a Szolgáltatások módosításait, kérjük, haladéktanul hagyjon fel a Szolgáltatások használatával.

14.2       Ha Ön meg kívánja szüntetni a Szolgáltatások használatát, kövesse a fiókja inaktiválásához szükséges instrukciókat [Szolgáltatásaink beállításai között].

14.3       Amennyiben Ön megszegi A helyénvaló használat szabályait, illetve olyan más fontos szabály(oka)t vagy feltételeket, amelyeket a Szolgáltatás elérése vagy használata érdekében hoztunk/szabtunk meg (ide tartoznak az itt olvasható Szolgáltatási feltételek is), előfordulhat, hogy haladéktalanul megszüntetjük a Szolgáltatások használatának lehetőségét az Ön számára.

14.4       Az is lehetséges, hogy [bármikor] visszavonjuk a Szolgáltatást [de erről ésszerű időben értesítést küldünk].

14.5       Amennyiben Ön vagy mi beszüntetjük a Szolgáltatások használatát, illetve mi visszavonjuk a Szolgáltatásokat, lehetséges, hogy töröljük vagy módosítjuk a Fiókját vagy az Önnel kapcsolatban őrzött adatokat. Az is előfordulhat, hogy Ön elveszíti a Szolgáltatások használatát biztosító jogait. A veszteségeiért nem kárpótoljuk.

14.6       Amennyiben Ön új tulajdonosra ruházza át a Terméket, azzal az Ön számára automatikusan megszűnik az adott Termékhez kapcsolódó Szolgáltatások használati joga, az új tulajdonos pedig nem jogosult arra, hogy az Ön Fiókjával használja a Terméket vagy a Szolgáltatásokat, hanem saját fiókot kell regisztrálnia az iRobot vállalatnál.

15. Vállalatunk Önnel szembeni felelőssége

15.1       Az internet és az alkalmazott technológia jellegénél fogva a Szolgáltatásokat sajnos mindössze rendelkezésre állás szerint, adott állapotukban tudjuk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk ígéretet tenni a Szolgáltatások megszakítás és késedelem nélküli, hibamentes, az elvárásoknak megfelelő használatára, és nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatások teljesítményére és elérhetőségére vonatkozóan az itt olvasható Szolgáltatási feltételek alapján, továbbá a rendelkezésünkre álló jogi mozgástér határáig kizárjuk a jogszabályok által előírt kötelezettségvállalást.

15.2       A jogszabályok által engedélyezet mértékig semmilyen felelősséget nem vállalunk a Szolgáltatások biztosítása miatt felmerült követelésekért (mivel a Szolgáltatás ingyenes).

15.3       Egyetlen esetben sem vállalunk felelősséget az ésszerűen előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

16. Vitarendezés

16.1       Ha Önnek vitája támad velünk a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, hogy előbb írjon nekünk (angol nyelven) az global.irobot.com e-mail-címre, hogy a vitát nem hivatalos formában tudjuk rendezni.

16.2       Abban az esetben, ha az iRobot valamiért képtelen a nem hivatalos vitarendezésre, a vitát a lehető leghatékonyabb módon rendezzük és zárjuk le Önnel.

17. A Szolgáltatások módosításai

17.1       Szolgáltatásainkat folyamatosan frissítjük és fejlesztjük annak érdekében, hogy új, innovatív funkciókat és szolgáltatásokat biztosíthassunk Önnek. A frissítések és fejlesztések egyúttal a technológiai, ízlés- és viselkedésbeli változásokra, a változó internetezési szokásokra, valamint a Szolgáltatások változó használatára is reagálnak.

17.2       Ennek érdekében lehetséges, hogy frissítjük, visszaállítjuk, megszüntetjük vagy nem támogatjuk a Szolgáltatások valamely elemét vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciókat („A Szolgáltatások módosításai”). A Szolgáltatások ilyen jellegű módosításai hatással lehetnek a Szolgáltatással korábban végzett tevékenységekre, a használt funkciókra és a Termékadatokra („A Szolgáltatás elemei”). A Szolgáltatások módosításaiba a Szolgáltatás elemeinek törlése vagy visszaállítása is beletartozhat.

17.3       Ön elfogadja, hogy Szolgáltatásaink alapvető jellemzője az, hogy a Szolgáltatások időről időre módosulnak, és ez rendkívül fontos a Szolgáltatások elérhetőségének biztosításához. Miután módosítottuk a Szolgáltatásokat, a Szolgáltatások folytatólagos használatával Ön kifejezi, hogy elfogadta a Szolgáltatások módosításait. Ön bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatások használatát, illetve inaktiválhatja a Fiókját a Szolgáltatások beállításai között.

17.4       Ön elfogadja, hogy vállalatunk nem vállal felelősséget sem Önnek, sem más külső félnek a Szolgáltatások módosításaival kapcsolatban.

17.5       Amennyiben a Szolgáltatások jelentősen módosulnak, megpróbáljuk erről személyesen értesíteni, ha ez lehetséges és ésszerűen megoldható.

18. A dokumentumok módosításai

18.1       Időről időre módosíthatjuk az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket; a legfrissebb verzió mindig a www.irobot.com/legal oldalon olvasható.

18.2       A dokumentumot rendszerint azért módosítjuk, mert a Szolgáltatások új funkciókkal bővülnek, módosulnak a jogszabályok, vagy esetleg tisztázni szeretnénk a nézőpontunkat valamivel kapcsolatban.

18.3       Amennyiben az itt olvasható Szolgáltatási feltételekben említett dokumentumok jelentősen módosulnak, megpróbáljuk erről személyesen értesíteni, ha ez lehetséges és ésszerűen megoldható. A megkeresés történhet a Szolgáltatáson belül (például úgy, hogy a Szolgáltatás használatának folytatása előtt megkérjük a módosítások elfogadására), illetve külön e-mailben.

18.4       Rendszerint megpróbáljuk Önt figyelmeztetni, mielőtt az új feltételek hatályba lépnének. Előfordulhat azonban, hogy a módosításokat azonnal meg kell tenni, és ha így alakul, arról nem küldünk Önnek értesítést. Miután módosítottuk a Szolgáltatási feltételeket, a Szolgáltatás folytatólagos használatával Ön kifejezi, hogy elfogadta ezeket a módosításokat.

19. Az Ön és vállalatunk közötti viszonyra vonatkozó dokumentumok

19.1       A Szolgáltatási feltételek aktuális verziójában minden, az Ön és vállalatunk közötti viszonyra vonatkozó feltétel szerepel. A Szolgáltatási feltételek korábbi verziói a továbbiakban nem érvényesek az Ön és vállalatunk közötti viszonyra; szerepüket teljes körűen az aktuális változat veszi át.

19.2       Célunk, hogy az itt olvasható Szolgáltatási feltételekre az Önnel a Szolgáltatások nyújtásához kötött megállapodás meghatározó írott feltételeiként támaszkodjunk. Amennyiben a Szolgáltatási feltételek valamelyik részét nem lehet végrehajtani, a Szolgáltatási feltételek fennmaradó része továbbra is érvényben marad az Ön és vállalatunk közötti viszonyra nézve.

19.3       Amennyiben Ön nem teljesíti az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket, és mi nem teszünk azonnali lépéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondtunk a jogainkról, és a jövőben nem fogunk intézkedni.

20. Irányadó jogszabályok

20.1       Az itt olvasható Szolgáltatási feltételekre Anglia jogszabályai vonatkoznak. A Szolgáltatások használatából adódó vagy azzal kapcsolatos jogviták rendezésében az angol bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos illetékességgel.

20.2       Az ebben a pontban leírt rendelkezések nem akadályozzák meg, hogy ideiglenes (sürgősségi) intézkedést vagy egyéb méltányos jogorvoslatot kérjünk a bíróságon az adatbiztonsággal, a szellemi tulajdonnal vagy a Szolgáltatásokhoz való illetéktelen hozzáféréssel kapcsolatos ügyekben.

21. Engedményezés

Az iRobot előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át másra az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokat vagy kötelezettségeket. Az itt olvasható Szolgáltatási feltételeket az iRobot engedményezheti, korlátozás nélkül. Az itt olvasható feltételek minden jóváhagyott engedményesre nézve kötelező erejűek.

22. Értesítések

Lehetséges, hogy az iRobot a jogszabályi előírások miatt vagy más okokból értesítéseket küld Önnek (a saját választása szerint) e-mailben a Fiókjához megadott elsődleges e­mail-címre, postai levélben, illetve a Webhelyen közzétett formában. Az iRobot nem vonható felelősségre az Ön vagy a hálózati szolgáltató által alkalmazott automatikus levélszűrésért. Az iRobot azt javasolja, hogy adja hozzá az @iRobot.com tartománynevet a címlistájához, mert így biztosan megkapja az iRobot vállalattól érkező értesítéseket e-mailben.

23. Információk

Az iRobot postacíme itt olvasható: global.irobot.com

24. Kapcsolat, visszajelzés, panasz

24.1       Ha Ön meg szeretne keresni minket az itt olvasható Szolgáltatási feltételekkel vagy a benne szereplő dokumentumokkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk (angol nyelven) az global.irobot.com e-mail-címre.

Kíváncsian várjuk felhasználóink visszajelzéseit, és mindig örömmel olvassuk a Szolgáltatások lehetséges fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. Azzal, hogy megosztja velünk a véleményét, elfogadja, hogy lemond a véleményével kapcsolatos jogairól, hogy mi és mások is korlátozás és ellentételezés nélkül felhasználhassuk.

Az itt olvasható szabályzat utolsó módosításának és érvényességének dátuma: 2016. szeptember 30.