Pakalpojumu Noteikumi

iRobot

PAKALPOJUMU NOTEIKUMI

  1. Sveicināti uzņēmumā iRobot

1.1          iRobot Corporation („iRobot”, „mēs”, „mūsu”) nodrošina: (1) iRobot lietotāja konta vietni, kam var piekļūt global.iRobot.com („Vietne”), (2) pakalpojumus, kam var piekļūt caur Vietni („Tīmekļa lietotne”), (3) programmatūru, ko var lejupielādēt jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā, lai piekļūtu pakalpojumiem („Mobilās lietotnes”), kas visas paredzētas lietošanai saistībā ar iRobot ierīcēm („Ierīces”) un citos iRobot nodrošinātajos veidos. Dažas iRobot ierīces un Pakalpojumus var izmantot kopā ar trešo pušu izstrādājumiem vai pakalpojumiem vai tādos veidos, kas tos iekļauj. Termins „Pakalpojumi” nozīmē Vietni, Tīmekļa lietotni un Mobilās lietotnes.

2. Jūsu attiecības ar mums

2.1          Šis dokuments un visi dokumenti, uz kuriem ir atsauces tajā (kopā saukti „Pakalpojumu noteikumi”) nosaka jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un to lietošanu. Ir svarīgi, lai jūs izlasītu un izprastu Pakalpojumu noteikumus, pirms, izmantojot Pakalpojumu. Ja noteikumos kaut ko nesaprotat, tad, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz iRobotcustomerservice@iRobot.com.

2.2          Izveidojot kontu pie mums vai izmantojot un piekļūstot Pakalpojumiem, jūs piekrītat šiem Pakalpojumu noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem Pakalpojumu noteikumiem, lūdzu, nepārlūkojiet vai kā citādi nepiekļūstiet Pakalpojuma.

2.3          Uz jebkuras Ierīces pirkumu attiecas ierobežotā garantija, kas tam izsniegta līdzi („Ierobežotā garantija”), kā arī, iespējams, papildus arī Pārdošanas noteikumi un nosacījumi. Ierīcē iegultā programmatūra un visi tās atjauninājumi („Ierīces programmatūra”) ir licencēta, un uz to attiecas Gala lietotāja licences līgums. Uz noteiktām Pakalpojumu funkcijām var attiekties papildu vadlīnijas un noteikumi, kas tiks publiskoti Pakalpojumos saistībā ar tām.

2.4          Jums jābūt 13 gadus vecam vai vecākam un rīcībspējīgam jūsu mītnes valstī, lai varētu slēgt juridiski saistošus līgumus par mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Pakalpojumi nav pieejami visiem lietotājiem, kam uzņēmums iRobot iepriekš aizliedzis izmantot Pakalpojumus.

3. Informācija par mums

3.1       iRobot Corporation ir uzņēmums, kas dibināts saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Masačūsetas pavalsts likumu, uzņēmuma reģistrācijas numurs 000773447, juridiskā adrese 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, ASV.

4. Informācija par jums

4.1          Mums ir svarīgs jūsu privātums. Izlasiet mūsu privātuma politiku, lai saprastu, kā mēs vācam, izmantojam un kopīgojam informāciju par jums.

5. Konta izveide

5.1          Lai izmantotu Pakalpojumus, ir jāreģistrē lietotāja konts (jūsu „Konts”) un jāsniedz noteikta informāciju par sevi, kas tiek prasīta attiecīgajā reģistrācijas veidlapā. Jūs apliecināt, ka visa jūsu iesniegtā informācija ir patiesa un precīza un ka jūs nodrošināsiet, ka informācija ir aktuāla.

5.2          Jūs piekrītat izmantot spēcīgu paroli (paroles ar kombinācijām no lielajiem burtiem, mazajiem burtiem, skaitļiem un simboliem) savam Kontam.

5.3          Jūs esat atbildīgi par jūsu pieteikšanās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu un visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu Kontu. Ja jums ir kādas bažas, ka jūsu Konts, iespējams, ticis ļaunprātīgi izmantots, jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs, rakstot mums uz global.irobot.com.

6. Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus

6.1          Materiāli un saturs, kas veido Pakalpojumus pieder mums, un mēs sniedzam jums atļauju izmantot šos materiālus un saturu tikai mērķim izmantot Pakalpojumus saskaņā ar šiem Pakalpojumu noteikumiem.

6.2          Jūsu tiesības lietot Pakalpojumus ir personīgas, un jūs nedrīkstat nodot šīs tiesības citai personai vai pārdot, dāvināt vai nodot jūsu Kontu citām personām. Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus neatņem mums tiesības sniegt citām personām tiesības izmantot Pakalpojumus.

6.3          Izņemot kā atļauts šajos Pakalpojumu noteikumos, jums nav dotas tiesības izmantot nosaukumu „iRobot” vai jebkuru „iRobot” preču zīmi, logotipu, domēna nosaukumu un citas atpazīstamās zīmola iezīmes.

6.4          Pakalpojumu ietvaros mēs atļaujam jums:

(a)           Piekļūt Tīmekļa lietotnei saistībā ar un tikai nolūkā kontrolēt un pārraudzīt Ierīces, kas uzstādītas jūsu īpašumā, vai citādi piekļūt pakalpojumam, ko piegādājam jums izmantošanai saskaņā ar šiem Pakalpojumu noteikumiem („Atļautais nolūks”);

(b)          Instalēt un izmantot Mobilās lietotnes lietošanai jūsu mobilajā ierīcē Atļautajam nolūkam,

un mēs jums piešķiram neekskluzīvu, personīgu, nenododamu licenci Atļautajam nolūkam.

6.5          Tālāk aprakstītie noteikumi attiecas arī, ja iegādājaties mūsu Mobilās lietotnes veikalā Apple App Store vai lietojat pakalpojumus saistībā ar ierīci, ko nodrošina Apple (kopā tādas lietošana sauktas — „Lietotne”):

(a)           jūs apliecināt un piekrītat, ka šie Pakalpojumu noteikumi attiecināmi tikai uz attiecībām starp jums un iRobot, nevis Apple, un uzņēmums Apple nav nekādi atbildīgs par Lietotni vai tās saturu;

(b)          jūsu Lietotnes izmantošanai jābūt saskaņā ar veikala App Store Apkalpošanas noteikumiem;

(c)           jūs piekrītat, ka uzņēmumam Apple nav pienākuma nodrošināt jebkādus apkopes un atbalsta pakalpojumus attiecībā uz Lietotni;

(d)          ja rodas Lietotnes kļūme, ko sedz piemērojamā garantiju, jūs varat informēt uzņēmumu Apple, un Apple (ja tas attiecināms) atmaksās jums Lietotnes iegādes cenu. Piemērojamajos normatīvajos aktos maksimāli pieļaujamajā apmērā uzņēmuma Apple nav nekādu citu pienākumu saistībā ar Lietotni, un uz visām citām prasībām, zaudējumiem, saistībām, kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas attiecināmi uz garantijas segumu, pilnībā tiek attiecināti šie Pakalpojumu noteikumiem un visi citi likumi, kas attiecas uz iRobot kā programmatūras piegādātāju;

(e)          jūs apliecināt, ka uzņēmums Apple nav atbildīgs par jebkādām jūsu vai trešās personas prasībām saistībā ar Lietotni vai to, ka jums pieder un/vai kā jūs izmantojat Lietotni, un visas šādas prasības regulē tikai šie Pakalpojumu noteikumi un normatīvie akti, kas attiecas uz iRobot;

(f)           jūs un iRobot apliecina un piekrīt, ka uzņēmums Apple un tā meitas uzņēmumi ir trešās puses, kas saņem šos Pakalpojumu noteikumus un ka tiem ir tiesības paļauties uz šiem Pakalpojumu noteikumiem attiecībā uz jūsu Lietotnes licenci;

(g)          jūs apliecināt un piekrītat, ka, izmantojot Lietotni, jūs ievērosiet visus attiecināmos trešo pušu līguma noteikumus, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt tāda lietošana.

6.6          Jūs apliecināt, ka jūs neesat valstī, uz kuru attiecas ASV valsts embargo vai ko ASV valsts apzīmējušas kā teroristu atbalstītāju valsti un ka neesat iekļauts ASV valsts sarakstā kā aizliegta vai ierobežota persona.

6.7          Lai gan Vietne ir pieejama visā pasaulē, Ierīces un Pakalpojumiem, kas sniegti vai kam piekļūts ar Vietnes starpniecību vai tajā, nav pieejami visām personām visās valstīs. Ja vēlaties piekļūt Vietnei ārpus valsts, kurā iRobot atbalsta Ierīces un Pakalpojumus („Mērķa valsts”), jūs to darāt pēc paša ierosmes un uzņematies pilnīgu atbildību par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu jūsu valstī. Jūs saprotat un pieņemat, ka Vietne nav paredzēta lietošanai ārpus Mērķa valsts un dažas vai visas Vietnes funkcijas, iespējams, nedarbosies vai nebūs piemērotas lietošanai šādā valstī. Ciktāl tas pieļaujams saskaņā ar likumu, iRobot neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, ko izraisījusi jūsu piekļuve Vietnei vai iRobot Ierīcēm vai to lietošana valstī, kas nav Mērķa valsts. Šie noteikumi ir jums saistoši vienmēr, kas piekļūstat Vietnei vai izmantojat to vai Pakalpojumus.

7. Programmatūras atjauninājumi

7.1          Ik pa laikam mēs varam izstrādāt plāksterus, kļūdu labojumus, atjauninājumus un citas izmaiņas, lai uzlabotu Pakalpojumu vai Ierīču programmatūras veiktspēju („Atjauninājumi”). Jūs piekrītat, ka mēs varam instalēt Atjauninājumus automātiski, nesniedzot jums papildu paziņojumu.

7.2          Jūs piekrītat, ka jums var tikt prasīts instalēt Atjauninājumus, lai varētu izmantot Pakalpojumus un Ierīces, un jūs piekrītat nekavējoties instalēt visus mūsu piegādātos Atjauninājumus.

7.3          Ja nevēlaties izmantot Atjauninājumus, jums jāslēdz Konts un jāpārtrauc izmantot Pakalpojumus un Ierīces. Ja Kontu neslēdzat, turpināsiet automātiski saņemt Atjauninājumus.

7.4          Turpinot lietot Pakalpojumus un Ierīces pēc Atjaunināšanas saņemšanas, jūs izsakāt turpmāku piekrišanu šiem Pakalpojumu noteikumiem.

8. Trešo pušu izstrādājumi un pakalpojumi

8.1          iRobot var sniegt iespēju veidot saskarni Ierīcēm un Pakalpojumiem ar vienu vai vairākiem trešo pušu izstrādājumiem un pakalpojumiem („Trešo pušu izstrādājumi un pakalpojumi”). Jūs varat izlemt, vai un ar kādiem Trešo pušu izstrādājumiem un pakalpojumiem vēlaties veidot saskarni, un mums ir vajadzīga jūsu skaidra piekrišana un pilnvarojums tam, bet to varat atsaukt jebkurā laikā.

8.2          Jūs apliecināt un piekrītat, ka Trešo pušu izstrādājumus un pakalpojumus, ko pieslēdzat savam Kontam vai ar ko izveidojat saskarni, nav iRobot izstrādājumi un pakalpojumi, un jūs saprotat, ka iRobot nav kontroles pār Trešo pušu izstrādājumiem un pakalpojumiem.

8.3          Jūs apliecināt un piekrītat, ka iRobot nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas saistībā ar jebkādu Trešo pušu izstrādājumu vai pakalpojumu drošību, un apliecināt un piekrītat, ka iRobot nav atbildīgs par jebkādu Trešo pušu izstrādājumu vai pakalpojumu izmantošanu.

8.4          Trešo pušu izstrādājumu un pakalpojumu izmantošanu nosaka atsevišķi noteikumi, ko pieņēmis attiecīgā Trešo pušu izstrādājuma un pakalpojuma operators.

8.5          Ja jums ir jautājumi par Trešo pušu izstrādājumiem un pakalpojumiem, jums ir jāsazinās ar izstrādājuma vai pakalpojuma operatoru.

9. Pieņemamas izmantošanas noteikumi

9.1          Papildus citām prasībām šajos Pakalpojumu noteikumos šajā sadaļā ir aprakstīti īpašie noteikumi, kas attiecas uz Pakalpojumu lietošanu („Pieņemamās izmantošanas noteikumi”).

9.2          Izmantojot Pakalpojumus, jūs nedrīkstat:

(a)           licencēt, pārdot, izīrēt, iznomāt, nodot, piešķirt, izplatīt, viesot vai citādi komerciāli izmantot Pakalpojumus;

(b)          mainīt, traucēt, pārtvert, bojāt, pārtraukt vai uzlauzt Pakalpojumus;

(c)           piekļūt Pakalpojumiem, lai uzbūvētu līdzīgu vai konkurējošu pakalpojumu;

(d)          apiet, atspējot vai kā citādi traucēt ar drošību saistītiem Pakalpojuma līdzekļiem vai funkcijām, kas nepieļauj vai ierobežo ar Pakalpojuma starpniecību pieejamā satura izmantošanu vai kopēšanu;

(e)          izņemot kā noteikts šajos Pakalpojumu noteikumos, kopēt, atveidot, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt parādīt, publicēt vai pārsūtīt jebkuru Pakalpojumu daļu jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem;

(f)           sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju sava Konta informācijā;

(g)          iesaistīties neatļautās vai pretlikumīgās darbībās;

(h)          izmantot Pakalpojumu, ja tā izmantošanas atļauja apturēta vai izmantošana aizliegta;

(i)            ļaunprātīgi izmantot Pakalpojumu apzināti ielaižot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas varētu kaitēt Pakalpojumam vai kādam Pakalpojuma aprīkojuma lietotājam;

(j)            ievākt datus no Pakalpojuma, ja tas nav saskaņā ar šiem noteikumiem;

(k)           traucēt, pārtraukt Pakalpojumiem pieslēgto serveru vai tīklu darbību vai mēģināt iegūt nepilnvarotu piekļuvi tiem vai pārkāpt tādu tīklu noteikumus, politikas vai procedūras;

(l)            piekļūt vai mēģināt piekļūt jebkuram Pakalpojumam citā veidā, nevis izmantojot saskarni, ko piedāvā iRobot;

(m)         noņemt, apslēpt vai mainīt jebkuru īpašuma tiesību paziņojumi (tai skaitā autortiesību un preču zīmju paziņojumus).

9.3          Neievērojot Pieņemamas lietošanas noteikumus, iestājas nopietns šo Pakalpojumu noteikumu pārkāpums, un tā dēļ mēs varam izmantot visus vai kādu no šādiem pasākumiem (ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma):

(a)           nekavējoties, uz laiku vai pastāvīgi atcelt jūsu tiesības izmantot mūsu Pakalpojumus;

(b)          izteikt jums brīdinājumu;

(c)           juridisku procesi pret jums, tostarp tiesvedība par visu izmaksu atlīdzināšanu (tai skaitā, bet ne tikai pamatotas administratīvās un juridiskās izmaksas), ko radījis pārkāpums;

(d)          tādas informācijas izpaušana tiesībsargājošajām iestādēm, kādu mēs pamatoti uzskatām par vajadzīgu.

9.4          Mēs drīkstam izmeklēt visus iespējamos Pieņemamas izmantošanas noteikumu pārkāpumus. Tādas izmeklēšanas laikā mēs varam uz laiku apturēt jūsu tiesības izmantot mūsu Pakalpojumus bez iepriekšēja paziņojuma jums.

9.5          9.3. punkta aprakstītās darbības nav ierobežotas, un mēs varam izmantot visas citas darbības, ko pamatoti uzskatām par vajadzīgām.

10. Atvērtā pirmkoda komponenti

10.1       Noteiktu trešo pušu programmatūras kods var tikt iekļauts Tīmekļa lietotnē vai Mobilajās lietotnēs, un uz tām attiecas atvērta pirmkoda vai bezmaksas programmatūras licences („Atvērtā pirmkoda programmatūra”). Dažas Atvērta pirmkoda programmatūras pieder trešajām pusēm.

10.2       Neviens no šiem Pakalpojumu noteikumu nosacījumiem neierobežo jūsu tiesības un arī nepiešķir jums tiesības.

11. Apstiprinātā iRobot Pakalpojumu izmantošana un ierobežojumi

11.1       Paredzētā iRobot Pakalpojumu izmantošana

Pakalpojumiem piekļūt un tos izmantot ir paredzēts laika nebūtiskas informācijas ieguvei un Ierīču kontrolei. Lai arī mūsu mērķis ir nodrošināt augstu Pakalpojumu uzticamību, nevaram nodrošināt to pieejamību 100% laika. Pakalpojumus var ietekmēt atsevišķi pārtraukumi un kļūmes dažādu iemeslu dēļ, kas nav iRobot kontrolē, tostarp bezvadu sakaru nepastāvība, pakalpojumu sniedzēja darbības laiks, mobilo sakaru operatoru pieejamība un citi apstākļi. Jūs piekrītat šiem ierobežojumiem un ka uzņēmums iRobot nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ko, iespējams, izraisījusi Pakalpojumu kļūme vai aizkave.

11.2       Pagaidu pārtraukšana

Pakalpojumi uz laiku var tikt pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma drošības apsvērumu, sistēmas kļūmes, apkopes un remonta vai citu apstākļu dēļ. Jūs piekrītat, ka jums nebūs tiesību saņemt kompensāciju vai atlaidi par šādiem pārtraukumiem. iRobot nepiedāvā nekādas konkrētas darbspējas laika garantijas.

11.3       Sistēmas prasības

Ja Pakalpojumam vajadzīgs bezvadu tīkls, un jūs nevarēsiet piekļūt Pakalpojumiem bez:

(a)           strādājoša bezvadu tīkla jūsu mājās, kas ir novietots pareizi, lai sazinātos ar Ierīcēm;

(b)          Konta (vajadzīgs dažām funkcijām);

(c)           mobilā klienta, piemēram, atbalstīta tālruņa vai planšetdatora (vajadzīgs dažām funkcijām);

(d)          vienmēr ieslēgtas platjoslas interneta piekļuves;

(e)          citiem sistēmas elementiem, ko var būt norādījis iRobot.

Pakalpojumiem, kam vajadzīgs Bluetooth savienojumiem, nevarēsiet piekļūt bez:

(a)           Konta (vajadzīgs dažām funkcijām);

(b)          mobilā klienta, piemēram, atbalstīta tālruņa vai planšetdatora (vajadzīgs dažām funkcijām) ar Bluetooth savienojuma iespēju;

(c)           citiem sistēmas elementiem, ko var būt norādījis iRobot.

Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka jums ir visi vajadzīgie sistēmas elementi un ka tie ir saderīgi un pareizi konfigurēti. Jūs piekrītat, ka Pakalpojumi, iespējams, nedarbosies, kā aprakstīts, ja nav nodrošināta atbilstība prasībām un attiecībā uz saderību.

11.4       Ierobežojumi attiecībā uz informāciju

Pakalpojumi sniedz jums informāciju („Informācija par ierīci”) par Ierīcēm un to savienojumiem ar citiem izstrādājumiem un pakalpojumiem. Visas Ierīču informācija tiek sniegta esošajā stāvoklī un kāda tā pieejama. Mēs negarantējam, ka tā ir pareiza un aktuāla.

12. iRobot pakalpojumu ierobežojumi attiecībā uz trešajām pusēm

12.1       Vispārīgi

Pakalpojumi balstīti uz strādā ar trešo pušu izstrādājumiem un pakalpojumiem. Šie trešo pušu izstrādājumi un pakalpojumi ir ārpus iRobot kontroles, taču to darbība var ietekmēt vai to ietekmē Pakalpojumu lietošana un uzticamība. Jūs apliecināt un piekrītat, ka: (i) Pakalpojumu izmantošana un pieejamība ir atkarīga no trešo pušu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem; (ii) šādi trešo pušu izstrādājumi un pakalpojumi, iespējams, nedarbosies uzticamā veidā 100% laika, un tie var ietekmēt to, kā darbojas Pakalpojumi.

12.2       Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji

Jūs piekrītat, ka iRobot izmanto trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai iespējotu dažus Pakalpojumu funkcijas, piemēram, datu krātuvi, sinhronizēšanu, autentifikāciju, saziņu un paziņojumus mobilajā ierīcē, izmantojot mobilo tālruņu operētājsistēmas ražotājus un mobilo sakaru operatorus.

12.3       Aprīkojums, interneta pakalpojumu sniedzējs un mobilo sakaru operators

Jūs piekrītat, ka Pakalpojumu pieejamība atkarīga no (i) jūsu datora, mobilās ierīces, mājas kabeļu tīkla, mājas bezvadu tīkla un cita saistīta aprīkojuma („Aprīkojums”), (ii) jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja („IPS”) un (iii) jūsu mobilo sakar operatora („Operators”). Jūs piekrītat, ka jūs esat atbildīgs par visām maksām, ko nosaka jūsu IPS un Operators saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu. Jūs arī apliecināt, ka esat atbildīgs par atbilstību visiem piemērojamajiem līgumiem, lietošanas/pakalpojumu noteikumiem un citām politikām, ko piemēro jūsu IPS vai Operators.

12.4       Lietotņu veikali

Jūs apliecināt un piekrītat, ka Mobilo lietotņu pieejamība ir atkarīga no attiecīgās trešās puses vietnes, no kuras var lejupielādēt Mobilās lietotnes, piemēram, Apple App Store vai Google Android App Market („Lietotņu veikals”). Jūs apliecināt, ka šie Pakalpojumu noteikumi ir spēkā starp jums un iRobot, nevis ar Lietotņu veikalu. Katram Lietotņu veikalam ir savi noteikumi un nosacījumi, kam jums ir jāpiekrīt, lai varētu lejupielādēt Mobilās lietotnes no tā. Jūs piekrītat ievērot, un jūsu licence lietot Mobilās lietotnes ir atkarīga no tā, vai ievērojat tos, attiecīgos Lietotņu veikala noteikumus un nosacījumus. Ja šie citi Lietotņu veikala noteikumi un nosacījumi ir mazāk ierobežojoši nekā vai pretrunā ar šiem Pakalpojumu noteikumiem, tiek piemēroti šo Pakalpojumu noteikumu vairāk ierobežojošie vai pretrunīgie nosacījumi.

12.5       Trešo pušu vietņu saites un nosūtījumi

Vietnē var būt saites uz citām vietnēm, ko darbina trešās puses („Trešo pušu vietnes”) un nosūtījumi uz trešo pušu piegādātājiem („Ieteiktie piegādātāji”). Šādas Trešo pušu vietnes un Ieteiktie piegādātājus mēs nekontrolējam. Uzņēmums iRobot piedāvā šīs saites un ieteikumus vienīgi ērtības labad un neizskata, neapstiprina, nepārrauga, neapstiprina, negarantē un nesniedz apliecinājumus attiecībā uz tādām Trešo pušu vietnēm vai Ieteiktiem piegādātājiem. Lietojot šādas Trešo pušu vietnes jūs paši uzņematies risku.

12.6       Atbrīvošana

iRobot nav atbildīgs par trešajām pusēm vai to izstrādājumiem un pakalpojumiem, tostarp (bet ne tikai) Lietotņu veikaliem, Trešo pušu izstrādājumiem un pakalpojumiem, Trešo pušu vietnēm, Ieteiktiem piegādātājiem, Aprīkojumiem, IPS un Operatoriem. iRobot neatzīst, bet jūs atsaucat un atbrīvojat iRobot no jebkādām kādreizējām, esošajām un turpmākajām prasībām, saistībām un bojājumiem, zināmiem vai nezināmiem, kas radušies saistībā ar jūsu mijiedarbību ar šīm trešajām pusēm un to izstrādājumiem un pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai jūs zināt par prasību brīdī, kad piekrītat šai atbrīvošanai, vai nē.

13. Īpašumtiesības un intelektuālais īpašums

13.1       Jūs piekrītat, ka visa konfidenciālā informācija, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Ierīci, Ierīces programmatūru un Pakalpojumiem pieder iRobot vai personām, kurām ir mūsu sniegtā licence šo tiesību izmantošanai. Jūs piekrītat, ka jums nav tiesību attiecībā uz mūsu Ierīci, Ierīces programmatūru un Pakalpojumiem, izņemot tiesības uz to lietošanu saskaņā ar šiem Pakalpojumu noteikumiem.

13.2       Uz jūsu datora personiskai lietošanai jūs varat kopēt tikai Pakalpojuma daļas (tostarp šo Vietni). Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumu saturu jebkādiem citiem publiskiem vai komerciāliem nolūkiem vai kopēt vai iekļaut jebkādu Pakalpojumu saturu jebkādā citā darbā, tostarp jūsu mājaslapā, bez rakstiskas iRobot piekrišanas. Jums ir nepieciešama mūsu izsniegta licence, lai publicētu vai izplatītu jebkādu Pakalpojumu informāciju.

13.3       iRobot saglabā pilnīgas tiesības uz visu Pakalpojumu saturu, tostarp jebkādu lejupielādējamu programmatūru un visiem papildu datiem. Jūs nedrīkstat kopēt, mainīt vai kā citādi atveidot vai bojāt Pakalpojumu vai jebkura cita šeit esošā satura struktūru vai informācijas izklāstu.

14. Mūsu attiecību izbeigšana

14.1       Ja jebkurā brīdī jūs nepiekrītat šiem Pakalpojumu noteikumiem vai jebkādām izmaiņām, kas veiktas Pakalpojumu noteikumos vai Pakalpojumos, jums nekavējoties jāpārstāj lietot Pakalpojumi.

14.2       Ja jūs vēlaties beigt Pakalpojumu lietošanu, lūdzu, skatiet instrukciju, kā deaktivēt jūsu kontu [mūsu Pakalpojumu iestatījumos].

14.3       Mēs varam nekavējoties pārtraukt jūsu Pakalpojumu lietošanu, ja jūs pārkāpjat Pieņemamas lietošanas noteikumus, citus svarīgus noteikumus vai mūsu ieviestos noteikumus un nosacījumus attiecībā uz piekļuvi Pakalpojumam un tā lietošanu, tostarp arī šos Pakalpojumu noteikumus.

14.4       Mēs varam arī Pakalpojumu atsaukt [jebkurā brīdī] [ja mēs sniedzam jums pamatotu paziņojumu par šāda lēmuma pieņemšanu].

14.5       Ja jūs izbeidzat Pakalpojumu lietošanu vai mēs pārtraucam jūsu Pakalpojumu lietošanu vai atsaucam Pakalpojumu, mēs varam izdzēst vai mainīt jūsu Kontu vai jebkādu citu mūsu rīcībā esošu informāciju par jums. Jūs ar‎ī zaudējat jebkādas tiesības lietot Pakalpojumus. Mēs jums nesniedzam kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem.

14.6       Ja jūs nododat Ierīci citam īpašniekam, jūs automātiski zaudējat tiesības lietot Pakalpojumus attiecībā uz Ierīci un jaunais īpašnieks nav tiesīgs lietot Ierīci vai Pakalpojumus, izmantojot jūsu Kontu, tādēļ īpašniekam nepieciešams reģistrēt atsevišķu iRobot kontu.

15. Mūsu saistības un atbildība pret jums

15.1       Diemžēl interneta un tehnoloģiju specifikas dēļ Pakalpojumi tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir pieejami un esošajā stāvoklī. Tas nozīmē, ka mēs nevaram garantēt nepārtrauktu Pakalpojumu lietojumu bez traucējumiem un kļūdām vai īstenot jūsu vēlmes un ka mēs nesniedzam saistības attiecībā uz šajos Pakalpojumu noteikumos minēto Pakalpojumu veiktspēju vai pieejamību, un iespēju robežās mēs izslēdzam visas saistības, kas var būt netieši saistītas ar tiesību aktiem.

15.2       Ciktāl to atļauj tiesību akti, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādām prasībām, kas radušās saistībā ar Pakalpojumu noteikumiem (tā kā tie ir pieejami bez maksas).

15.3       Jebkurā gadījumā mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kurus nav iespējams paredzēt.

16. Strīdu izšķiršana

16.1       Ja jums ir strīds ar mums attiecībā uz Pakalpojumiem, iesākumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu global.irobot.com un pamēģiniet atrisināt strīdu ar mums neformālos apstākļos.

16.2       Ja iRobot nav spējīgs atrisināt strīdu neformālos apstākļos, mēs apspriežamies ar jums un vienojamies par visefektīvāko strīda izšķiršanas veidu.

17. Izmaiņas Pakalpojumos

17.1       Mēs nepārtraukti atjaunojam un uzlabojam Pakalpojumus, lai atrastu veidus, kā sniegt jums jaunas funkcijas un pakalpojumus. Uzlabojumi un atjauninājumi tiek veikti arī, lai atspoguļotu pārmaiņas tehnoloģiju nozarē, gaumēs, uzvedībā un veidos, kā cilvēki izmanto internetu un mūsu Pakalpojumus.

17.2       Lai to izdarītu, mums var būt nepieciešams atjaunot, atiestatīt, pārtraukt piedāvāt un/vai atbalstīt noteiktu Pakalpojumu daļu vai ar Pakalpojumu saistītu funkciju („Izmaiņas Pakalpojumos”). Šīs izmaiņas Pakalpojumos var ietekmēt iepriekšējās darbības, ko jūs veicāt Pakalpojumā, lietotās funkcijas un jūsu Ierīces informāciju („Pakalpojuma elementi”). Jebkādas Pakalpojumos veiktās izmaiņas var izdzēst vai atiestatīt jūsu Pakalpojuma elementus.

17.3       Jūs piekrītat, ka mūsu Pakalpojumu galvenā īpašība ir izmaiņu ieviešana Pakalpojumos laika gaitā, un šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai sniegtu jums piekļuvi Pakalpojumiem. Līdzko mēs esam ieviesuši izmaiņas Pakalpojumos, jūs piekrītat veiktajām izmaiņām, turpinot lietot Pakalpojumus. Jūs vienmēr varat pārtraukt Pakalpojumu lietošanu vai deaktivēt savu Kontu Pakalpojumu iestatījumos.

17.4       Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi attiecībā pret jums vai jebkuru trešo pusi par jebkādām Pakalpojumos ieviestajām izmaiņām.

17.5       Ja iespējams un tas ir saprātīgi, mēs mēģinām sazināties ar jums, lai paziņotu par jebkādām svarīgām izmaiņām Pakalpojumos.

18. Izmaiņas dokumentos

18.1       Mēs ik pa laikam varam pārskatīt šos Pakalpojumu noteikumus, taču visjaunākā versija vienmēr ir pieejama vietnē www.irobot.com/legal.

18.2       Izmaiņas parādās, ja Pakalpojumam tiek pievienotas jaunas funkcijas, tiek ieviestas izmaiņas tiesību aktos vai ja ir nepieciešams precizēt mūsu nostāju attiecībā pret kaut ko.

18.3       Ja iespējams un tas ir saprātīgi, mēs mēģinām sazināties ar jums, lai paziņotu par jebkādām svarīgām izmaiņām visos dokumentos, kas minēti šajos Pakalpojumu noteikumos. Mēs varam sazināties ar jums, izmantojot Pakalpojumu (piemēram, palūdzot jūs piekrist izmaiņām, pirms jūs turpināt lietot Pakalpojumu) vai sūtot atsevišķu vēstuli uz e-pastu.

18.4       Pirms jaunie noteikumi stājas spēkā, mēs mēģinām nosūtīt jums paziņojumu. Dažreiz izmaiņas tiek veiktas nekavējoties, un šādā gadījumā mēs nesūtām jums paziņojumu. Līdzko mēs esam ieviesuši izmaiņas Pakalpojumos, jūs piekrītat veiktajām izmaiņām, turpinot lietot Pakalpojumus.

19. Dokumenti, kas attiecas uz mūsu attiecībām ar jums

19.1       Esošajā Pakalpojumu noteikumu versijā iekļauti vienīgie noteikumi un nosacījumi, kas nosaka mūsu attiecības ar jums. Pakalpojumu noteikumu vecākās versijas vairs nenosaka mūsu attiecības, un tās tiek pilnībā nomainītas ar jaunāko versiju.

19.2       Mēs atsaucamies uz šiem Pakalpojumu noteikumiem, kuros minēti mūsu rakstiskie līguma noteikumi par Pakalpojumu sniegšanu. Ja daļu no Pakalpojumu noteikumiem nevar izpildīt, mūsu attiecības nosaka pārējie Pakalpojumu noteikumi.

19.3       Ja jūs neievērojat šos Pakalpojumu noteikumus un mēs nekavējoties nesākam rīkoties, tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no tiesībām, un mēs vēl varam veikt kādas korektīvās darbības nākotnē.

20. Tiesību akti

20.1       Šos Pakalpojumu noteikumus nosaka Anglijas tiesību akti. Anglijas tiesai ir neekskluzīva jurisdikcija pār jebkuru strīdu, kas izriet no jūsu Pakalpojumu lietojuma vai saistībā ar to.

20.2       Nekas no šajā punktā minētā neliedz katram no mums prasīt tiesas (ārkārtas gadījumā) vai citu taisnīgu atbrīvojumu attiecībā uz datu aizsardzību, intelektuālo īpašumu vai citu neautorizētu piekļuvi Pakalpojumiem.

21. Piešķiršana

Jūs nedrīkstat piešķirt vai kā citādi nodot šos Pakalpojumu noteikumus un jebkādas saistītās tiesības vai saistības bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no iRobot puses. iRobot var neierobežoti piešķirt šos Pakalpojumu noteikumus. Šie Noteikumi ir juridiski saistoši jebkuram atļautajam tiesību pārņēmējam.

22. Paziņojumi

Kā to nosaka tiesību akti vai citi noteikumi, iRobot var sniegt jums paziņojumus, nosūtot e-pasta vēstuli (pēc izvēles) uz jūsu Kontam piesaistīto primāro e-pastu, cieto kopiju vai publicējot šādu paziņojumu Vietnē. iRobot nav atbildīgs par jebkādu automātisku filtrēšanu, ko jūs vai jūsu tīkla sniedzējs ir iestatījis jūsu e-pasta paziņojumiem. iRobot iesaka pievienot @iRobot.com vietrāžus URL jūsu e-pasta adrešu sarakstam, lai nodrošinātu iRobot e-pasta paziņojumu saņemšanu.

23. Papildinformācija

iRobot adreses, lūdzu, skatīt tālāk: global.irobot.com

24. Kontaktinformācija, atsauksmes un sūdzības

24.1       Ja jums nepieciešama papildinformācija par šiem Pakalpojumu noteikumiem vai jebkādiem citiem noteikumos minētajiem dokumentiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu global.irobot.com.

Mēs novērtējam mūsu lietotāju atsauksmes un esam vienmēr ieinteresēti uzzināt par veidiem, kā mēs varam uzlabot Pakalpojumus. Sniedzot atsauksmi, jūs piekrītat, ka jūs atsakāties no jebkādām atsauksmē esošajām tiesībām, lai mēs un citi varētu šo atsauksmi neierobežoti un bez maksas izmantot.

Šī politika pēdējo reizi pārskatīta un spēkā no 30.09.2016.