Paslaugų Teikimo Sąlygos

iRobot

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  1. Sveikiname pradėjus naudotis „iRobot“ paslaugomis

1.1          „iRobot Corporation“ (toliau nurodoma kaip „iRobot“ arba „mes“) teikia: 1) „iRobot“ svetainę su naudotojų paskyromis, kurią galima pasiekti adresu global.irobot.com (toliau – Svetainė), 2) paslaugas, pasiekiamas Svetainėje (toliau – „Žiniatinklio programa“), ir 3) programinę įrangą (toliau – Mobiliosios programos), kurią galima atsisiųsti į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, kad būtų galima pasiekti paslaugas. Visi teikiami elementai skirti naudoti su „iRobot“ aparatinės įrangos produktais (toliau – Produktai) ir kitais „iRobot“ numatytais būdais. Kai kuriuos „iRobot“ Produktus ir Paslaugas galima naudoti kartu arba suderinant su trečiųjų šalių produktais ir paslaugomis. Terminas „Paslaugos“ apima Svetainę, Žiniatinklio programą ir Mobiliąsias programas.

2. Jūsų santykiai su mumis

2.1          Šiame dokumente ir jame paminėtuose dokumentuose (kartu jie vadinami Paslaugų teikimo sąlygomis) apibrėžiama, kaip galite pasiekti ir naudoti Paslaugas. Prieš naudodami Paslaugas būtinai perskaitykite ir supraskite Paslaugų teikimo sąlygas. Jei nesuprantate kokios nors dokumentuose pateiktos informacijos, susisiekite su mumis adresu global.irobot.com.

2.2          Nustatydami mūsų paskyrą ir naudodami bei pasiekdami Paslaugas sutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, nenaršykite Svetainės ir kitaip nepasiekite bei nenaudokite Paslaugų.

2.3          Bet kuriam įsigytam Produktui taikoma garantija (Ribotoji garantija) ir gali būti taikomos pardavimo taisyklės ir nuostatos. Produkte integruotai Programinei įrangai ir jos naujiniams (toliau – Produkto programinė įranga) suteikiama licencija ir taikoma Galutinio naudotojo licencijos sutartis. Kai kurioms Paslaugų funkcijoms gali būti taikomos papildomos gairės, nuostatos ar taisyklės, kurios bus paskelbtos Paslaugose, apimančiose šias funkcijas.

2.4          Kad galėtumėte naudoti mūsų Paslaugas, jums turi būti ne mažiau nei 13 metų ir savo gyvenamojoje šalyje turite turėti teisę pasirašyti teisiškai įpareigojančias sutartis. Paslaugos neteikiamos naudotojams, kuriems anksčiau uždrausta naudoti „iRobot“ paslaugas.

3. Mūsų informacija

3.1       Įmonė „iRobot Corporation“ įkurta pagal Masačusetso valstijos įstatymus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir užregistruota numeriu 1000773447 adresu 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Jūsų informacija

4.1          Mums svarbus jūsų privatumas. Perskaitykite mūsų privatumo politiką adresu, kad suprastumėte, kaip renkame, naudojame ir bendriname jūsų informaciją.

5. Paskyros nustatymas

5.1          Jei norite naudoti Paslaugas, turite užregistruoti naudotojo paskyrą (Paskyra) ir pateikti tam tikrą savo informaciją, kurios prašoma atitinkamoje registracijos formoje. Sutinkate, kad visa jūsų pateikta informacija yra teisinga bei tiksli ir kad nuolat ją atnaujinsite.

5.2          Sutinkate naudoti patikimus Paskyros slaptažodžius, kuriuos sudaro didžiosios bei mažosios raidės, skaitmenys ir simboliai.

5.3          Turite užtikrinti, kad jūsų prisijungimo informacija ir bet kokia Paskyros veikla būtų konfidencialios. Jei nerimaujate, kad jūsų Paskyra galėjo būti naudojama netinkamai, nedelsdami praneškite mums adresu global.irobot.com.

6. Jūsų teisė naudoti Paslaugas

6.1          Paslaugas sudaranti informacija bei turinys priklauso mums ir mes leidžiame jums naudoti šią informaciją bei turinį tik Paslaugų naudojimo tikslais ir kaip aprašyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose.

6.2          Teisė naudoti Paslaugas suteikiama asmeniškai jums ir negalite perduoti šios teisės kitam asmeniui arba parduoti, padovanoti ar perduoti Paskyros kitiems. Suteikę jums teisę naudoti Paslaugas, galime ją suteikti ir kitiems žmonėms.

6.3          Išskyrus šiose Paslaugų teikimo sąlygose leidžiamus atvejus, neturite teisės naudoti „iRobot“ pavadinimo, prekių ženklų, logotipų, domenų pavadinimų ir kitų skiriamųjų prekės ženklo ypatybių.

6.4          Naudojant Paslaugas leidžiama:

(a)           pasiekti Žiniatinklio programą tik jūsų nuosavybėje įdiegtų Produktų valdymo ir stebėjimo tikslais arba kitaip pasiekti mūsų teikiamas paslaugas, kad galėtumėte jas naudoti, kaip numatyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose (tai vadinama Leidžiama paskirtimi);

(b)           įdiegti Mobiliąsias programas, kad galėtumėte jas naudoti savo mobiliajame įrenginyje pagal Leidžiamą paskirtį. Taip pat suteikiame jums neišskirtinę asmeninę licenciją, kurią galima naudoti pagal Leidžiamą paskirtį ir kurios negalima perduoti.

 

6.5          Be to, kai atsisiunčiate Mobiliąsias programas iš „Apple App Store“ arba naudojate Paslaugas „Apple“ įrenginyje (tokie naudojimo atvejai bendrai nurodomi, kai minima Programa), taikomos toliau nurodytos sąlygos.

(a)           Pripažįstate ir sutinkate, kad ši Paslaugų teikimo sąlygų sutartis sudaroma tarp jūsų ir „iRobot“, o ne jūsų ir „Apple“. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už Programą ar jos turinį.

(b)           Naudodami Programą turite laikytis „App Store“ paslaugų teikimo sąlygų.

(c)           Pripažįstate, kad „Apple“ neprivalo teikti Programos priežiūros paslaugų ir su ja susijusios pagalbos.

(d)           Jei Programa neatitiks kokios nors taikomos garantijos, galite pranešti „Apple“ ir ji (jei taikoma) grąžins jums už Programą sumokėtą sumą. Kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės dėl Programos ir kitiems ieškiniams, nuostoliams, įsipareigojimams, žalai ar išlaidoms, susijusioms su bet kokia pažeista garantija, taikomos šios „iRobot“, kuri yra programinės įrangos paslaugų teikėja, Paslaugų teikimo sąlygos bei atitinkami įstatymai.

(e)           Pripažįstate, kad „Apple“ neturi atsakyti į jūsų ar trečiųjų šalių ieškinius, susijusius su Programa arba jūsų turima ar naudojama Programa, ir tokiems ieškiniams taikomos tik šios Paslaugų teikimo sąlygos bei įstatymai, kurių turi laikytis „iRobot“.

(f)            Jūs ir „iRobot“ pripažįstate, kad „Apple“ bei jos pavaldžiosios įmonės yra trečiosios šalies naudos gavėjos pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas ir turi teisę remtis šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis iškilus klausimams dėl jūsų turimos Programos licencijos.

(g)           Pripažįstate ir sutinkate, kad naudodami Programą laikysitės bet kokių taikomų sąlygų, nurodytų sutartyse su trečiosiomis šalimis, jei tokios sutartys būtų taikomos arba paveiktos, kai naudojate Programą.

6.6          Sutinkate, kad nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė laiko terorizmą remiančia šalimi, ir nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

6.7          Nors Svetainė pasiekiama visame pasaulyje, teikiamų arba per Svetainę ar joje prieinamų Produktų ir Paslaugų neleidžiama naudoti visiems žmonėms arba visose šalyse. Jei Svetainę pasiekiate ne šalyje, kurioje „iRobot“ teikia Produktus ir Paslaugas (toliau – Palaikoma šalis), tai darote tik savo iniciatyva ir tik jūs įsipareigojate laikytis jūsų šalyje taikomų vietinių įstatymų. Suprantate ir pripažįstate, kad Svetainė skirta naudoti tik Palaikomose šalyse ir kai kurios arba visos Svetainės funkcijos gali neveikti arba negali būti naudojamos kitose šalyse. Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, „iRobot“ neprisiima jokios atsakomybės ir neturi atlyginti žalos ar nuostolių, patirtų pasiekiant arba naudojant Svetainę arba „iRobot“ produktus ne Palaikomose šalyse. Kaskart pasiekdami arba naudodami Svetainę ar Paslaugas turite laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų.

7. Programinės įrangos naujiniai

7.1          Kartkartėmis galime sukurti pataisų, klaidų pataisymų, naujinių ir kitų pakeitimų, kurie padeda pagerinti Paslaugų arba Produkto programinės įrangos veikimą (toliau – Naujiniai). Leidžiate mums automatiškai įdiegti šiuos Naujinius be papildomo pranešimo jums.

7.2          Pripažįstate, kad jums gali tekti įdiegti Naujinius, kad galėtumėte naudoti Paslaugas bei Produktus, ir sutinkate nedelsdami įdiegti mūsų pateiktus Naujinius.

7.3          Jei nenorite Naujinių, turite panaikinti savo Paskyrą ir nebenaudoti Paslaugų bei Produktų. Jei nepanaikinsite Paskyros, toliau gausite automatinius Naujinius.

7.4          Naudodami Paslaugas ir Produktus po Naujinių įdiegimo, sutinkate ir toliau laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų.

8. Trečiųjų šalių produktai ir paslaugos

8.1          „iRobot“ gali suteikti jums galimybę susieti Produktus ir Paslaugas su vienu ar daugiau trečiųjų šalių produktų ir paslaugų (toliau – Trečiųjų šalių produktai ir paslaugos). Jūs galite nuspręsti, kuriuos Trečiųjų šalių produktus ir paslaugas norite susieti. Mums reikia jūsų aiškaus sutikimo bei leidimo naudoti Trečiųjų šalių produktus ir paslaugas. Tokį sutikimą bet kada galite atšaukti.

8.2          Pripažįstate ir sutinkate, kad su Paskyra ar sąsaja susieti Trečiųjų šalių produktai ir paslaugos nėra „iRobot“ produktai bei paslaugos ir kad „iRobot“ nekontroliuoja jokių Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų.

8.3          Pripažįstate ir sutinkate, kad „iRobot“ neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl Trečiųjų šalių produktų ar paslaugų saugumo ir kad „iRobot“ nėra atsakinga už tai, kaip naudojate Trečiųjų šalių produktus ar paslaugas.

8.4          Naudojant bet kokius Trečiųjų šalių produktus ir paslaugas reikia laikytis atskirų sąlygų ir nuostatų, kurias nustatė atitinkamų Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų operatoriai.

8.5          Jei kilo klausimų dėl Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų, susisiekite su produkto ar paslaugos operatoriumi.

9. Priimtino naudojimo taisyklės

9.1          Šioje skiltyje aprašytos konkrečios taisyklės (Priimtino naudojimo taisyklės), kurių turite laikytis kartu su kitais šių Paslaugų teikimo sąlygų reikalavimais.

9.2          Naudojant Paslaugas draudžiama:

(a)           licencijuoti, parduoti, išnuomoti, perduoti, priskirti, platinti, priglobti ar kitaip komerciškai naudoti Paslaugas;

(b)           keisti, pažeisti, trikdyti, užgrobti Paslaugas arba trukdyti jas teikti;

(c)           pasiekti Paslaugas siekiant sukurti panašią ar konkuruojančią paslaugą;

(d)           apeiti, išjungti ar kitaip trikdyti bet kokias Paslaugų saugos funkcijas ar funkcijas, kurios suteikia galimybę neleisti arba apriboti galimybę naudoti Paslaugas ar kopijuoti turinį;

(e)           išskyrus šiose Paslaugų teikimo sąlygose nurodytus atvejus, draudžiama kopijuoti, atkurti, platinti, pakartotinai paskelbti, atsisiųsti, rodyti, skelbti arba perduoti bet kurią Paslaugų dalį bet kokia forma ar priemonėmis;

(f)            pateikti bet kokią neteisingą ar klaidinančią paskyros informaciją;

(g)           užsiimti neteisėta veikla;

(h)           naudoti Paslaugas, jei jums laikinai arba visam laikui uždrausta jas naudoti;

(i)            netinkamai naudoti Paslaugas tyčia įdiegiant virusų, Trojos arklių, kirminų, loginių bombų ar kitų elementų, kurie gali pažeisti Paslaugas arba bet kurią jų naudotojų įrangą;

(j)            rinkti bet kokius Paslaugų duomenis, jei tai neleidžiama pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas;

(k)           trikdyti, pertraukti arba bandyti be leidimo pasiekti su Paslauga sujungtus serverius ar tinklus arba pažeisti tokių tinklų reglamentus, politiką ar procedūras;

(l)            pasiekti arba bandyti pasiekti bet kurias Paslaugas ne per „iRobot“ teikiamą sąsają;

(m)         pašalinti, paslėpti arba pakeisti bet kokius įspėjimus dėl nuosavybės teisių (įskaitant įspėjimus dėl autorių teisių ir prekių ženklų).

9.3          Priimtino naudojimo taisyklių pažeidimas laikomas rimtu šių Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu ir dėl jo galime imtis visų toliau nurodytų veiksmų arba bet kurio iš jų (apie tai įspėję arba neįspėję):

(a)           iš karto laikinai arba visam laikui atšaukti jūsų teisę naudoti Paslaugas;

(b)           įspėti jus;

(c)           iškelti jums bylą ir reikalauti atlyginti visas išlaidas (įskaitant pagrįstas administracines ir teismo išlaidas, jomis neapsiribojant), patirtas dėl pažeidimo;

(d)           atskleisti informaciją teisėsaugos įstaigoms, jei turėsime pagrindo manyti, kad to reikia.

9.4          Galime ištirti bet kokį atvejį, jei įtariame, kad pažeistos Priimtino naudojimo taisyklės. Kol atliekame tokį tyrimą, galime laikinai atšaukti jūsų teisę naudoti Paslaugas jūsų neįspėję.

9.5          9.3 straipsnyje aprašyti ne visi galimi veiksmai ir mes galime imtis kitų veiksmų, kurie mums atrodo pagrįsti.

10. Atvirosios programinės įrangos komponentai

10.1       Žiniatinklio programose arba Mobiliosiose programose gali būti trečiosios šalies programinės įrangos kodo, kuriam taikomos atvirosios arba nemokamos programinės įrangos licencijos (Atviroji programinė įranga). Kai kurių tipų Atviroji programinė įranga priklauso trečiosioms šalims.

10.2       Jokia šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata neapriboja jūsų teisių ir jų nesuteikia.

11. Leistinas „iRobot“ paslaugų naudojimas ir apribojimai

11.1       Numatytoji „iRobot“ paslaugų paskirtis

Paslaugos skirtos pasiekti ir naudoti ne kritiškai svarbios informacijos bei Produktų valdymo tikslais. Nors stengiamės, kad Paslaugos būtų labai patikimos, jos gali būti pasiekiamos ne visada. Kartkartėmis Paslaugų teikimas gali būti pertrauktas arba Paslaugos gali neveikti dėl įvairių priežasčių, kurių „iRobot“ nekontroliuoja, pvz., „Wi­Fi“ pertrūkių, ryšio paslaugų teikėjo darbo laiko, mobiliųjų pranešimų, operatorių ir kt. Pripažįstate, kad tokių apribojimų gali būti, ir sutinkate, kad „iRobot“ nėra atsakinga už jokius nuostolius, galimai patirtus dėl neveikiančių ar pavėluotai teikiamų Paslaugų.

11.2       Laikinas teikimo sustabdymas

Saugumo sumetimais, neveikiant sistemai, atliekant techninės priežiūros darbus, taisant sistemą ar kitomis aplinkybėmis Paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas apie tai neįspėjus. Sutinkate, kad dėl tokio sustabdymo jums nepriklausys jokia kompensacija ir neturės būti grąžintos lėšos. „iRobot“ neteikia jokių konkrečių garantijų dėl Paslaugų veikimo laiko.

11.3       Sistemos reikalavimai

Jei Paslaugoms reikalingas „Wi-Fi“ tinklas, negalėsite jų naudoti be šių dalykų:

(a)           veikiančio namų „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio galima patikimai prijungti Produktus;

(b)           Paskyros (jos reikia norint naudoti kai kurias funkcijas);

(c)           mobiliojo kliento įrenginio, pvz., palaikomo telefono arba planšetinio kompiuterio (jo reikia norint naudoti kai kurias funkcijas);

(d)           visada veikiančio plačiajuosčio interneto ryšio;

(e)           kitų sistemos elementų, kuriuos gali nurodyti „iRobot“.

Jei Paslaugoms reikalingas „Bluetooth“ ryšys, negalėsite jų naudoti be šių dalykų:

(a)           Paskyros (jos reikia norint naudoti kai kurias funkcijas);

(b)           mobiliojo kliento įrenginio, pvz., palaikomo telefono arba planšetinio kompiuterio (jo reikia norint naudoti kai kurias funkcijas), palaikančio „Bluetooth“ ryšį;

(c)           kitų sistemos elementų, kuriuos gali nurodyti „iRobot“.

 

Turite turėti visus reikiamus sistemos elementus ir užtikrinti, kad jie būtų suderinami bei tinkamai sukonfigūruoti. Pripažįstate, kad nesilaikant reikalavimų ir naudojant nesuderinamus elementus Paslaugos gali neveikti, kaip aprašyta.

11.4       Informacijos apribojimai

Naudodami Paslaugas gaunate informacijos (Produkto informacija) apie Produktus ir kaip jie susieti su kitais produktais bei paslaugomis. Visa Produktų informacija teikiama tokia, kokia yra, ir jei yra prieinama. Negarantuojame, kad informacija yra teisinga arba atnaujinta.

12. „iRobot“ paslaugų apribojimai, susiję su trečiosiomis šalimis

12.1       Bendrosios nuostatos

Paslaugos priklauso nuo trečiųjų šalių produktų ir paslaugų arba veikia kartu su jomis. „iRobot“ nekontroliuoja šių trečiųjų šalių produktų ir paslaugų, tačiau jų veikimas gali paveikti Paslaugų naudojimo galimybes bei patikimumą arba jas gali paveikti Paslaugos. Pripažįstate ir sutinkate, kad: i) Paslaugų naudojimo galimybės ir prieinamumas priklauso nuo trečiųjų šalių produktų teikėjų ir ii) trečiųjų šalių produktai bei paslaugos gali ne visada patikimai veikti ir gali turėti įtakos Paslaugų veikimui.

12.2       Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai

Pripažįstate, kad „iRobot“ naudojasi trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis, kad galėtų teikti kai kurias Paslaugų funkcijas, pvz., duomenų saugyklos, sinchronizavimo, autentifikavimo, komunikacijos ir mobiliųjų įrenginių pranešimų funkcijas, teikiamas per mobiliųjų operacinių sistemų teikėjus ir mobiliojo ryšio operatorius.

12.3       Įranga, interneto paslaugų teikėjas, operatorius

Pripažįstate, kad Paslaugų prieinamumas priklauso nuo i) jūsų kompiuterio, mobiliojo įrenginio, namuose įrengtų laidų, namų „Wi-Fi“ tinklo ir kitos susijusios įrangos (toliau – Įranga), ii) Interneto paslaugų teikėjo ir iii) mobiliojo įrenginio ryšio operatoriaus (toliau – Operatorius). Sutinkate, kad naudodami Paslaugas jūs turite sumokėti visus Interneto paslaugų teikėjo ir Operatoriaus taikomus mokesčius. Taip pat pripažįstate, kad turite laikytis visų taikomų Interneto paslaugų teikėjo ir Operatoriaus sutarčių, naudojimo ar paslaugų teikimo sąlygų ir kitos politikos.

12.4       Programų parduotuvės

Pripažįstate ir sutinkate, kad Mobiliųjų programų prieinamumas priklauso nuo trečiųjų šalių svetainių, iš kurių galima atsisiųsti šias programas, t. y. „Apple App Store“ arba „Google“ priklausančios „Android“ programų parduotuvės (kiekviena jų – „Programų parduotuvė“). Pripažįstate, kad ši Paslaugų teikimo sąlygų sutartis sudaroma tarp jūsų ir „iRobot“, o ne jūsų ir Programų parduotuvės. Kiekvienoje Programų parduotuvėje gali būti taikomos atskiros sąlygos ir nuostatos, su kuriomis turite sutikti prieš atsisiųsdami Mobiliąsias programas iš parduotuvės. Sutinkate laikytis Programų parduotuvės sąlygų ir nuostatų. Mobiliųjų programų licencija suteikiama jums, tik jei sutinkate jų laikytis. Jei Programų parduotuvės sąlygos ir nuostatos yra ne tokios griežtos kaip šios Paslaugų teikimo sąlygos arba joms prieštarauja, taikomos griežtesnės sąlygos ir nuostatos, nurodytos šiame Paslaugų teikimo sąlygų dokumente.

12.5       Trečiųjų šalių svetainių ir persiuntimo nuorodos

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių valdomas svetaines (Trečiųjų šalių svetainės) ir persiuntimo nuorodų į trečiųjų šalių paslaugų teikėjų svetaines (Kitų teikėjų svetainės). Mes nekontroliuojame Trečiųjų šalių ir Kitų teikėjų svetainių. „iRobot“ pateikia nuorodas bei persiuntimo nuorodas tik dėl jūsų patogumo ir neperžiūri bei nestebi Trečiųjų šalių ar Kitų teikėjų svetainių ir neteikia jokių su jomis susijusių garantijų ar pareiškimų. Trečiųjų šalių svetaines naudojate tik savo rizika.

12.6       Atleidimas

„iRobot“ nėra atsakinga už trečiąsias šalis ar jų produktus ir paslaugas, įskaitant (be apribojimų) Programų parduotuves, Trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, Trečiųjų šalių svetaines, Kitų teikėjų svetaines, Įrangą, Interneto paslaugų teikėjus ir operatorius. „iRobot“ atsisako atsakomybės ir jūs atleidžiate „iRobot“ bei jos licencijų davėjus ir tiekėjus nuo atsakomybės už bet kokius ankstesnius, esamus ir būsimus žinomus ar nežinomus ieškinius, įsipareigojimus bei nuostolius, patirtus arba susijusius su jūsų naudojamais trečiųjų šalių produktais ir paslaugomis, net jei jums nėra žinoma apie ieškinius, kurie gali būti pateikti, kai sutinkate atleisti „iRobot“ nuo atsakomybės.

13. Intelektinės ir kitos nuosavybės teisės

13.1       Sutinkate, kad visa konfidenciali informacija ir Produkto, Produkto programinės įrangos bei Paslaugų autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso „iRobot“ arba žmonėms, kurie suteikė mums atitinkamas licencijas naudotis šiomis teisėmis. Sutinkate, kad neturite jokių teisių į Produktą, Produkto programinę įrangą ir Paslaugas, išskyrus teisę naudoti juos, kaip apibrėžta šiose Paslaugų teikimo sąlygose.

13.2       Jums leidžiama kopijuoti Paslaugų (įskaitant šią Svetainę) dalis tik į savo kompiuterį ir tik asmeninėms reikmėms. Jums draudžiama naudoti Paslaugų turinį kitoms viešoms ar komercinėms reikmėms ir be raštiško „iRobot“ sutikimo kopijuoti arba integruoti bet kokį Paslaugų turinį į kitą kūrinį, įskaitant jūsų svetainę. Prieš skelbdami ar pakartotinai platindami bet kokią Paslaugų dalį turite gauti mūsų licenciją.

13.3       „iRobot“ pasilieka visas teises į visą Paslaugų turinį, įskaitant programinę įrangą, kurią galima atsisiųsti, ir visus su ja teikiamus duomenis. Negalite kopijuoti, modifikuoti ar kitu būdu atkurti arba pažeisti Paslaugų ar jų turinio struktūros arba pateikimo formos.

14. Mūsų santykių nutraukimas

14.1       Jei negalite sutikti su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis arba jų ar Paslaugų pakeitimais, turite nedelsdami nustoti naudoti Paslaugas.

14.2       Jei nebenorite naudoti Paslaugų, vadovaukitės paskyros deaktyvinimo instrukcijomis, pateiktomis Paslaugų nuostatose.

14.3       Jei pažeisite Priimtino naudojimo taisykles, kitas svarbias taisykles arba sąlygas ir nuostatas, kurių turite laikytis pasiekdami ir naudodami Paslaugas (įskaitant šias Paslaugų teikimo sąlygas), galime nedelsdami uždrausti jums naudoti Paslaugas.

14.4       Taip pat bet kada galime nuspręsti nebeteikti Paslaugų, prieš tai nurodę jums pagrįstą priežastį, kodėl planuojame tai padaryti.

14.5       Jei nustosite naudoti Paslaugas arba mes uždrausime jas naudoti arba jų nebeteiksime, galime pašalinti arba pakeisti jūsų Paskyrą ar kitą jūsų informaciją, kurią turime. Taip pat neteiksite teisių naudoti Paslaugas. Nekompensuosime jokių galimų nuostolių.

14.6       Jei perduosite Produktą naujam savininkui, automatiškai neteksite teisės naudoti to Paslaugų Produkto, o naujas savininkas neturės teisės naudoti Produkto ar Paslaugų per jūsų Paskyrą ir turės užregistruoti atskirą „iRobot“ paskyrą.

15. Mūsų įsipareigojimai ir atsakomybė jums

15.1       Deja, dėl interneto ir technologijų ypatybių Paslaugas galime teikti, tik jei turime tokią galimybę ir tik tokias, kokios jos yra. Tai reiškia, kad negalime pažadėti, jog Paslaugos bus teikiamos be pertrūkių, delsos ar klaidų arba atitiks jūsų lūkesčius, ir šios Paslaugų teikimo sąlygos neįpareigoja mūsų užtikrinti Paslaugų našumo ar prieinamumo. Be to, kiek tai leidžiama, neprisiimame jokių įsipareigojimų, kurie gali būti numatyti pagal įstatymus.

15.2       Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius ieškinius, susijusius su teikiamomis Paslaugomis, nes jas teikiame nemokamai.

15.3       Bet kokiu atveju nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, kurios pagrįstai negalima numatyti.

16. Ginčų sprendimas

16.1       Dėl bet kokių galimų su Paslaugomis susijusių ginčų nedelsdami kreipkitės į mus adresu iRobotcustomerservice@iRobot.com, kad galėtume pabandyti neformaliai išspręsti ginčą.

16.2       Jei „iRobot“ nepavyktų neformaliai išspręsti ginčo (nors tai mažai tikėtina), aptarsime situaciją su jumis ir susitarsime dėl efektyviausio būdo ginčui išspręsti.

17. Paslaugų pakeitimai

17.1       Nuolat atnaujiname ir tobuliname Paslaugas, nes norime teikti jums naujausias inovatyvias funkcijas ir paslaugas. Patobulinimai ir naujiniai taip pat diegiami atsižvelgiant į besikeičiančias technologijas, tendencijas, elgseną ir interneto bei Paslaugų naudotojų elgesį.

17.2       Kad galėtume patobulinti Paslaugas, mums gali tekti įdiegti naujinių, paleisti Paslaugas iš naujo arba nustoti teikti tam tikrą Paslaugų dalį ar su Paslaugomis susijusią funkciją ir (arba) atlikti jos techninės priežiūros darbus (toliau tai vadinama Paslaugų pakeitimais). Paslaugų pakeitimai gali paveikti jūsų ankstesnę Paslaugų veiklą, naudojamas funkcijas ir Produkto informaciją (toliau – Paslaugų elementai). Atlikus bet kokius Paslaugų pakeitimus, Paslaugų elementai gali būti pašalinti arba paleisti iš naujo.

17.3       Sutinkate, kad laikui bėgant atliekami Paslaugų pakeitimai yra būtini ir kad Paslaugas leidžiame pasiekti, jei sutinkate su šiais pakeitimais. Jei toliau naudosite Paslaugas po bet kokio jų pakeitimo, tai reikš, kad sutinkate su bet kokiais Paslaugų pakeitimais. Bet kada galite nustoti naudoti Paslaugas arba deaktyvinti savo Paskyrą Paslaugų nuostatose.

17.4       Sutinkate, kad keisdami Paslaugas neprisiimame jokių įsipareigojimų jums ar jokiai trečiajai šaliai.

17.5       Jei galėsime ir tai bus pagrįstai įmanoma, susisieksime su jumis ir pranešime apie svarbius Paslaugų pakeitimus.

18. Dokumentų pakeitimai

18.1       Kartkartėmis galime peržiūrėti šias Paslaugų teikimo sąlygas, tačiau naujausia jų versija visada bus paskelbta adresu www.irobot.com/legal.

18.2       Paprastai pakeitimai atliekami, jei reikia pridėti naujų funkcijų prie Paslaugų, pasikeitus įstatymams arba kai reikia patikslinti mūsų poziciją kokiu nors klausimu.

18.3       Jei galėsime ir tai bus pagrįstai įmanoma, bandysime susisiekti su jumis ir pranešti apie svarbius dokumentų, kurie yra paminėti šiose Paslaugų teikimo sąlygose, pakeitimus. Galime susisiekti su jumis per Paslaugas (pvz., paklausti, ar sutinkate su pakeitimais prieš toliau naudodami Paslaugas) arba atskiru el. laišku.

18.4       Paprastai stengiamės įspėti jus prieš įsigaliojant naujoms sąlygoms. Tačiau kartais pakeitimus reikia atlikti nedelsiant ir tokiu atveju jums nieko nepranešime. Jei toliau naudosite Paslaugas po Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo, tai reikš, kad sutinkate su pakeitimais.

19. Dokumentai, kurie apibrėžia mūsų ir jūsų santykius

19.1       Mūsų ir jūsų santykius apibrėžia tik dabartinės versijos Paslaugų teikimo sąlygų dokumente pateiktos sąlygos ir nuostatos. Ankstesnių versijų Paslaugų teikimo sąlygos nebetaikomos mūsų santykiams ir jas visiškai pakeičia dabartinė Paslaugų teikimo sąlygų versija.

19.2       Rengdami rašytinę Paslaugų teikimo sąlygų sutartį remsimės šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Jei negalima taikyti kokios nors šių Paslaugų teikimo sąlygų dalies, likusios nuostatos vis tiek taikomos mūsų ir jūsų santykiams.

19.3       Jei pažeisite šias Paslaugų teikimo sąlygas ir mes nedelsdami nesiimsime veiksmų, tai nereikš, kad atsisakėme kokių nors teisių, ir vis tiek galėsime vėliau imtis veiksmų.

20. Įstatymai

20.1       Šias Paslaugų teikimo sąlygas reglamentuoja Anglijos įstatymai. Kilus ginčams dėl naudojamų Paslaugų, Anglijos teismams priklauso neišskirtinė jurisdikcija.

20.2       Jokia šio straipsnio nuostata neuždraudžia mums prašyti teismo išduoti privalomąjį (neatidėliotinu atveju) ir nešališką nurodymą atvejais, susijusiais su duomenų saugumu, intelektine nuosavybe ar neteisėta prieiga prie Paslaugų.

21. Perleidimas

Be išankstinio raštiško „iRobot“ sutikimo negalite perleisti ar kitaip perduoti šių Paslaugų teikimo sąlygų ir jokių susijusių teisių ar įsipareigojimų. „iRobot“ gali be jokių apribojimų perleisti šias Paslaugų teikimo sąlygas. Šios Paslaugų teikimo sąlygos įpareigoja bet kurį leistiną jų perėmėją.

22.Pranešimai

„iRobot“ gali siųsti jums pranešimus, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba kitais tikslais. Įmonė savo nuožiūra gali siųsti el. laiškus pagrindiniu Paskyros el. pašto adresu ar spausdintu formatu arba paskelbti pranešimą Svetainėje. „iRobot“ neprisiima atsakomybės dėl automatinio el. laiškų filtravimo funkcijos, kurią galite taikyti jūs arba tinklo teikėjas. „iRobot“ rekomenduoja įtraukti @iRobot.com URL adresus į el. pašto adresų knygutę, kad užtikrintumėte, jog jums bus atsiųsti „iRobot“ el. pašto pranešimai.

23. Atskleidimas

„iRobot“ adresą žr. čia: global.irobot.com

24. Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir skundai

24.1       Jei reikia su mumis susisiekti dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų ar kito jose paminėto dokumento, atsiųskite mums el. laišką adresu global.irobot.com.

Mums svarbi naudotojų nuomonė ir visada įdomu išgirsti, kaip galėtume patobulinti Paslaugas. Pateikdami atsiliepimą, atsisakote visų teisių į jį ir mes galime panaudoti atsiliepimą bei leisti kitiems jį panaudoti be jokių apribojimų ir neatlygindami jums.

Ši politika paskutinį kartą peržiūrėta ir galioja nuo 2016-09-30.