Condiții De Utilizare

iRobot

CONDIȚII DE UTILIZARE

  1. Bun venit la iRobot

1.1          Corporația iRobot („iRobot”, „noi”, „ne” sau „nostru”) oferă: (1) un site web iRobot cu conturi de utilizator care poate fi accesat global.iRobot.com („Site-ul”), (2) servicii accesibile prin intermediul Site-ului („Aplicația web”) și (3) aplicații software care pot fi descărcate pe smartphone-uri sau tablete pentru accesarea serviciilor („Aplicațiile mobile”), toate acestea fiind concepute pentru utilizarea împreună cu produsele hardware iRobot („Produsele”) și în alte moduri prevăzute de iRobot. Unele Produse și Servicii iRobot pot fi utilizate împreună sau în moduri care se integrează cu produsele și serviciile furnizate de terțe părți. Termenul „Servicii” se referă la Site, Aplicația web și Aplicațiile mobile.

2. Relația dvs. cu noi

2.1          Acest document și toate documentele la care acesta face referire (denumite colectiv „Condițiile de utilizare”) reglementează accesul dvs. la Servicii și utilizarea acestora. Este important să citiți și să înțelegeți Condițiile de utilizare înainte de a utiliza Serviciu. Dacă aveți nelămuriri privind aceste Condiții de utilizare, contactați-ne la adresa global.irobot.com.

2.2          Prin crearea unui cont pe site-ul nostru sau prin utilizarea și accesarea Serviciilor, indicați acceptarea acestor Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare, vă rugăm să nu accesați, deschideți sau utilizați în alt mod Serviciile.

2.3          Achiziția de către dvs. a oricărui Produs beneficiază de garanția limitată furnizată împreună cu Produsul respectiv („Garanția limitată”), putând fi reglementată, de asemenea, și prin Termenii și condițiile de vânzare. Software-ul integrat în Produs și orice actualizări ale acestuia („Software-ul Produsului”) sunt furnizate sub licență și sunt reglementate prin Acordul de licență cu utilizatorul final. Anumite caracteristici ale Serviciilor pot fi supuse unor instrucțiuni, condiții sau reguli suplimentare, care vor fi publicate în cadrul Serviciilor, cu indicarea aplicabilității acestora asupra caracteristicilor respective.

2.4          Pentru a încheia contracte cu valoare legală privind utilizarea Serviciilor noastre, trebuie să aveți vârsta de minimum 13 ani și să aveți capacitate de exercițiu. Serviciile nu sunt disponibile pentru utilizatorii al căror acces la Servicii a fost interzis anterior de către iRobot.

3. Informații despre noi

3.1       Corporația iRobot este o companie înființată conform legislației Statului Massachusetts din Statele Unite ale Americii, înregistrată cu numărul 000773447, având sediul social la adresa 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Informații despre dvs.

4.1          Confidențialitatea informațiilor dvs. este importantă pentru noi. Citiți Politica de confidențialitate pentru a înțelege modul în care colectăm, utilizăm și partajăm informațiile dvs.

5. Crearea unui cont

5.1          Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să creați un cont de utilizator („Contul” dvs.) și să ne furnizați anumite informații despre dvs., conform formularului de înscriere aplicabil. Dvs. sunteți de acord să furnizați numai informații reale și exacte și să mențineți aceste informații actualizate.

5.2          Sunteți de acord să utilizați parole „puternice” (parole care conțin combinații de majuscule, litere mici, numere și simboluri) pentru Contul dvs.

5.3          Aveți responsabilitatea de a asigura confidențialitatea datelor dvs. de autentificare și a oricăror activități efectuate în contul dvs. Dacă aveți suspiciuni privind o eventuală utilizare necorespunzătoare a Contului dvs., aveți obligația de a ne contacta imediat la adresa global.irobot.com pentru a ne informa în acest sens.

6. Dreptul dvs. de a utiliza Serviciile

6.1          Materialele și conținutul care compun Serviciile ne aparțin, iar noi vă acordăm permisiunea de a utiliza aceste materiale și acest conținut exclusiv pentru utilizarea Serviciilor în conformitate cu aceste Condiții de utilizare.

6.2          Dreptul dvs. de a utiliza Serviciile vi se aplică exclusiv și nu aveți permisiunea de a transfera acest drept unei alte persoane sau de a vinde, oferi drept cadou sau transfera Contul dvs. unei alte persoane. Dreptul dvs. de a utiliza Serviciile nu ne împiedică să acordăm altor persoane dreptul de a utiliza Serviciile.

6.3          Exceptând situațiile permise în cadrul acestor Condiții de utilizare, nu aveți dreptul de a utiliza numele „iRobot” și nici mărcile comerciale, logourile, numele de domeniu și alte elemente distinctive ale mărcii „iRobot”.

6.4          Ca parte a Serviciilor, vă acordăm permisiunea de a:

(a)           accesa Aplicația web exclusiv cu scopul de a controla și monitoriza Produsele instalate pe proprietățile dvs. sau de a accesa în alte moduri servicii furnizate de noi, pe care le puteți utiliza în conformitate cu aceste Condiții de utilizare („Scopul permis”);

(b)          instala și utiliza Aplicațiile mobile pe dispozitivele dvs. mobile, în Scopul permis.

De asemenea, vă acordăm o licență personală, neexclusivă și netransferabilă pentru Scopul permis.

6.5          Atunci când achiziționați Aplicațiile noastre mobile din Apple App Store sau utilizați Serviciile pe un dispozitiv furnizat de Apple (aceste moduri de utilizare fiind denumite colectiv „Aplicația”), se aplică, de asemenea, următoarele:

(a)           confirmați și acceptați faptul că aceste Condiții de utilizare reprezintă un contract încheiat exclusiv între dvs. și iRobot, fără implicarea Apple, și că Apple nu poartă nicio responsabilitate pentru Aplicație sau orice element de conținut al acesteia;

(b)          modul în care utilizați Aplicația trebuie să respecte Condițiile de utilizare ale Apple Store;

(c)           acceptați faptul că Apple nu are nicio obligație de a asigura servicii de întreținere și asistență pentru Aplicație;

(d)          în cazul în care Aplicația nu se conformează unei garanții aplicabile, puteți informa compania Apple în acest sens, Apple urmând să vă ramburseze (dacă este cazul) prețul de achiziție al Aplicației. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Apple nu va avea nicio altă obligație privind Aplicația și orice alte pretenții, daune, răspunderi, pagube materiale, costuri sau cheltuieli asociate cu nerespectarea oricărei garanții vor fi tratate exclusiv conform acestor Condiții de utilizare și oricărei legi aplicabile iRobot în calitate de furnizor al software-ului;

(e)          acceptați faptul că Apple nu are responsabilitatea de a răspunde niciunei pretenții emise de către dvs. sau o terță parte cu privire la Aplicație sau la posesia și/sau utilizarea de către dvs. a Aplicații, astfel de pretenții fiind supuse exclusiv acestor Condiții de utilizare și oricărei legi aplicabile companiei iRobot;

(f)           dvs. și iRobot confirmați și acceptați faptul că Apple și filialele Apple reprezintă beneficiari terți ai acestor Condiții de utilizare și au dreptul de a solicita aplicarea acestor Condiții de utilizare în privința licenței dvs. de utilizare a Aplicației;

(g)          confirmați și acceptați faptul că, în decursul utilizării Aplicației, veți respecta prevederile oricărui contract încheiat cu un terț care poate afecta această utilizare sau poate fi afectat de aceasta.

6.6          Confirmați faptul că nu vă aflați într-o țară supusă unui embargou impus de către guvernul S.U.A. sau care a fost desemnată de către guvernul S.U.A. drept „țară susținătoare a terorismului” și că nu vă aflați pe nicio listă de interdicții sau restricții creată de către guvernul S.U.A.

6.7          Deși Site-ul este accesibil în întreaga lume, Produsele și Serviciile furnizate sau accesate prin intermediul Site-ului nu sunt disponibile pentru toate persoanele sau în toate țările. Dacă decideți să accesați Site-ul din altă țară decât cele în care iRobot oferă asistență pentru Produse și Servicii („Țările-țintă”), veți face acest lucru din proprie inițiativă, iar responsabilitatea pentru respectarea legislației locale aplicabile din țara dvs. vă aparține în mod exclusiv. Înțelegeți și acceptați faptul că acest Site nu este conceput pentru utilizarea în afara Țărilor-țintă și că este posibil ca unele sau toate caracteristicile Site-ului să nu funcționeze sau să nu fie adecvate pentru utilizare în afara Țărilor-țintă. În măsura în care acest lucru este permis de lege, iRobot nu acceptă nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio pierdere sau daună cauzată de accesarea sau utilizarea de către dvs. a Site-ului sau a Produselor iRobot în afara Țărilor-țintă. Aceste Condiții sunt aplicabile indiferent de locul din care accesați sau utilizați Site-ul sau Serviciile.

7. Actualizările software

7.1          Ocazional, putem dezvolta pachete de corecție, soluții pentru defectele de programare și alte modificări care vor îmbunătăți performanțele Serviciilor sau Software-ului Produselor („Actualizările”). Ne acordați consimțământul de a instala automat aceste actualizări, fără ca noi să vă trimitem notificări suplimentare.

7.2          Acceptați faptul că vi se poate solicita să instalați Actualizări pentru a putea utiliza Serviciile și Produsele și vă obligați să instalați cu promptitudine orice Actualizări furnizate de noi.

7.3          Dacă nu doriți să instalați Actualizările, trebuie să vă închideți Contul și să opriți utilizarea Serviciilor și Produselor. Dacă nu vă închideți Contul, veți continua să primiți Actualizări automate.

7.4          Continuând să utilizați Serviciile și Produsele în urma unei Actualizări, vă oferiți consimțământul privind acest set de Termeni și condiții de utilizare.

8. Produsele și Serviciile terțe

8.1          iRobot vă poate oferi oportunitatea de a combina Produsele și Serviciile cu unul sau mai multe produse și servicii furnizate de terțe părți („Produsele și Serviciile terțe”). Dvs. decideți dacă doriți să utilizați Produse și Servicii terțe și care sunt Produsele și Serviciile terțe pe care le veți utiliza; vă vom solicita consimțământul și acordul explicit în acest sens, acestea putând fi retrase în orice moment.

8.2          Confirmați și acceptați faptul că Produsele și Serviciile terțe conectate la Contul dvs. sau utilizate în combinație cu acesta nu sunt produse și servicii iRobot și acceptați faptul că iRobot nu poate controla niciun Produs sau Serviciu terț.

8.3          Confirmați și acceptați faptul că iRobot nu oferă nicio declarație sau garanție privind siguranța niciunui Produs sau Serviciu terț; de asemenea, confirmați și acceptați faptul că iRobot nu poartă nicio responsabilitate privind utilizarea de către dvs. a niciunui Produs sau Serviciu terț.

8.4          Utilizarea oricărui Produs sau Serviciu terț este supusă unui set separat de termeni și condiții, aparținând furnizorilor Produselor și Serviciilor terțe respective.

8.5          Pentru orice întrebări privind un Produs sau Serviciu terț, contactați furnizorul produsului sau serviciului respectiv.

9. Reguli privind utilizarea acceptabilă

9.1          În plus față de celelalte cerințe din cadrul acestor Condiții de utilizare, această secțiune descrie anumite reguli care se aplică utilizării de către dvs. a Serviciilor („Regulile de utilizare acceptabilă”).

9.2          Atunci când utilizați Serviciile:

(a)           nu oferiți sub licență, vindeți, închiriați, oferiți în leasing, transferați, alocați, distribuiți, găzduiți sau exploatați comercial în orice alt mod Serviciile;

(b)          nu modificați, afectați, interceptați, deteriorați, perturbați sau accesați neautorizat Serviciul;

(c)           nu accesați Serviciile pentru a crea un serviciu similar sau concurent;

(d)          nu ocoliți, dezactivați sau afectați în alt mod orice funcții de securitate ale Serviciului sau funcțiile care previn sau restricționează utilizarea sau copierea conținutului accesibil prin intermediul Serviciului;

(e)          nu copiați, reproduceți, distribuiți, republicați, descărcați, afișați, postați sau transmiteți orice parte a Serviciilor în niciun format și prin niciun mijloc, cu excepțiile prevăzute în cadrul acestor Condiții de utilizare;

(f)           nu furnizați informații false sau înșelătoare în detaliile contului dvs.;

(g)          nu efectuați activități ilegale sau ilicite;

(h)          nu utilizați Serviciul dacă ați făcut obiectul unei suspendări sau interdicții de utilizare a acestuia;

(i)            nu abuzați Serviciul introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care pot aduce daune Serviciului sau oricărui utilizator al echipamentului Serviciului;

(j)            nu colectați date din cadrul Serviciului decât în conformitate cu aceste Condiții de utilizare;

(k)           nu afectați, nu perturbați și nu încercați să obțineți accesul neautorizat la serverele sau rețelele asociate Serviciilor și nu încălcați regulile, politicile sau procedurile acestor rețele;

(l)            nu accesați și nu încercați să accesați niciunul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfața furnizată de către iRobot;

(m)         nu eliminați, nu ascundeți și nu modificați nicio notificare privind drepturile de proprietate (inclusiv notificările privind drepturile de proprietate intelectuală și mărcile comerciale).

9.3          Nerespectarea Regulilor de utilizare acceptabilă constituie o încălcare gravă a acestor Condiții de utilizare și poate avea ca rezultat unele sau toate acțiunile de mai jos din partea noastră (cu sau fără aviz prealabil):

(a)           retragerea imediată, temporară sau definitivă, a dreptului dvs. de a utiliza Serviciile noastre;

(b)          emiterea unui avertisment către dvs.;

(c)           acționarea dvs. în judecată, inclusiv în scopul recuperării tuturor costurilor rezultate în urma încălcării Condițiilor (inclusiv, fără limitare, costurile administrative și legale rezonabile);

(d)          dezvăluirea către autoritățile competente a informațiilor pe care le considerăm în mod rezonabil ca fiind necesare.

9.4          Putem efectua investigații în cazul oricărei suspiciuni de încălcare a Regulilor de utilizare acceptabilă. În timpul unei astfel de investigații, vă putem retrage temporar dreptul de a utiliza Serviciile, fără a vă înștiința în prealabil.

9.5          Acțiunile descrise la clauza 9.3 nu sunt limitate și putem efectua orice alte acțiuni pe care le considerăm în mod rezonabil a fi adecvate.

10. Componentele open source

10.1       Anumite porțiuni de cod software terț pot fi incluse în Aplicația web sau Aplicațiile mobile oferite sub licențe „open source” sau de „software gratuit” („Software open source”). O parte din Software-ul open source aparține unor terți.

10.2       Nicio prevedere a acestor Condiții de utilizare nu vă limitează drepturile și nu vă acordă drepturi

11. Modul prevăzut de utilizare și limitările Serviciilor iRobot

11.1       Modul prevăzut de utilizare a Serviciilor iRobot

Serviciile sunt concepute pentru a fi accesate și utilizate cu scopul de a obține informații a căror necesitate nu este urgentă și de a controla Produsele. Deși urmărim un nivel înalt de fiabilitate a Serviciilor noastre, acestea nu sunt concepute pentru a fi disponibile 100% din timp. Serviciile pot fi afectate de întreruperi și defecțiuni sporadice, cauzate de diferiți factori aflați în afara controlului iRobot, care pot include întreruperile conexiunilor Wi-Fi, timpul de funcționare al furnizorilor de servicii, notificările mobile și operatorii de rețele mobile. Acceptați aceste limitări și faptul că iRobot nu va purta nicio responsabilitate pentru eventualele daune suspectate a cauza defecțiuni sau întârzieri ale Serviciilor.

11.2       Suspendarea temporară

Serviciile pot fi suspendate temporar, fără aviz prealabil, din motive de securitate, în caz de defecțiuni de sistem, pentru lucrări de întreținere și reparații sau în alte situații. Acceptați faptul că nu veți avea dreptul la niciun ramburs sau reducere în urma unor astfel de suspendări. iRobot nu oferă nicio garanție clară privind timpul de funcționare a Serviciilor.

11.3       Cerințe de sistem

Pentru Serviciile care necesită o rețea Wi-Fi, nu veți putea accesa Serviciile fără:

(a)           o rețea Wi-Fi funcțională la domiciliul dvs., poziționată astfel încât să permită comunicarea fiabilă cu Produsele;

(b)          un Cont (obligatoriu pentru anumite funcții);

(c)           terminale mobile, precum un telefon sau o tabletă acceptată (obligatoriu pentru anumite funcții);

(d)          o conexiune permanentă de bandă largă la internet;

(e)          alte elemente de sistem care pot fi specificate de către iRobot.

Pentru Serviciile care necesită o conexiune Bluetooth, nu veți putea accesa Serviciile fără:

(a)           un Cont (obligatoriu pentru anumite funcții);

(b)          terminale mobile, precum un telefon sau o tabletă acceptată (obligatoriu pentru anumite funcții) cu conexiune Bluetooth;

(c)           alte elemente de sistem care pot fi specificate de către iRobot.

Aveți responsabilitatea de a vă asigura că dispuneți de toate elementele de sistem necesare și că acestea sunt compatibile și configurate corect. Acceptați posibilitatea ca Serviciile să nu funcționeze în modul descris dacă cerințele de sistem și compatibilitate nu sunt îndeplinite.

11.4       Limitări privind Informațiile

Serviciile vă furnizează informații („Informațiile Produselor”) privind Produsele și conexiunile acestora la alte produse și servicii. Toate Informațiile Produselor sunt furnizate „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”. Nu garantăm că acestea sunt corecte sau actualizate.

12. Limitările Serviciilor iRobot legate de terțe părți

12.1       Informații generale

Serviciile se bazează pe produse și servicii terțe sau pe funcționarea împreună cu acestea. Aceste produse și servicii terțe se află în afara controlului iRobot, însă funcționarea acestora poate afecta sau poate fi afectată de utilizarea și fiabilitatea Serviciilor. Confirmați și acceptați faptul că: (i) utilizarea și disponibilitatea Serviciilor depind de furnizori terți de produse și servicii; (ii) este posibil ca aceste produse și servicii terțe să nu funcționeze fiabil 100% din timp și să afecteze modul de funcționare a Serviciilor.

12.2       Furnizorii terți de servicii

Confirmați faptul că iRobot utilizează furnizori terți de servicii pentru a permite anumite funcții ale Serviciilor sale – precum stocarea, sincronizarea, autentificarea și comunicarea datelor, precum și notificările trimise pe dispozitivele mobile prin intermediul operatorilor de rețele mobile și furnizorilor de sisteme de operare mobile.

12.3       Echipament, ISP, Operator

Confirmați faptul că disponibilitatea Serviciilor depinde de (i) computerul dvs., dispozitivul dvs. mobil, rețelele prin cablu și Wi-Fi de la domiciliul dvs. și alte echipamente asociate („Echipamentul”), (ii) furnizorul dvs. de servicii de internet („ISP”), (iii) operatorul dvs. de rețea mobilă („Operatorul”). Acceptați faptul că sunteți responsabil(ă) pentru toate taxele percepute de către ISP și Operator în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs. Confirmați, de asemenea, faptul că sunteți responsabil(ă) pentru respectarea tuturor contractelor, condițiilor de utilizare/furnizare a serviciilor și a celorlalte politici ale ISP și Operatorului.

12.4       Magazinele de aplicații

Confirmați și acceptați faptul că disponibilitatea Aplicațiilor mobile depinde de site-urile web terțe de pe care descărcați Aplicațiile mobile, de exemplu App Store de la Apple sau Magazinul Google Play de la Google (fiecare dintre acestea reprezentând un „Magazin de aplicații”). Confirmați faptul că aceste Condiții de utilizare reprezintă un contract pe care îl încheiați cu iRobot, nu cu un Magazin de aplicații. Fiecare Magazin de aplicații poate avea propriul său set de termeni și condiții, pe care trebuie să îl acceptați înainte de a descărca Aplicații mobile din magazinul respectiv. Vă obligați să respectați astfel de seturi de termeni și condiții ale Magazinelor de aplicație, respectarea acestora reprezentând o condiție pentru licența dvs. de utilizare a Aplicațiilor mobile. În cazul în care un astfel de set de termeni și condiții al unui Magazin de aplicații este mai puțin restrictiv decât prevederile acestor Condiții de utilizare sau intră în conflict cu acestea, se vor aplica aceste Condiții de utilizare.

12.5       Linkurile către site-uri web terțe și referințele la terțe părți

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri web, gestionate de terțe părți („Site-uri web terțe”) și referințe la furnizori terți („Furnizori menționați”). Aceste Site-uri web terțe și acești Furnizori menționați se află în afara controlului nostru. iRobot furnizează aceste linkuri și referințe numai pentru comoditate și nu verifică, nu aprobă, nu monitorizează, nu susține și nu oferă declarații sau garanții privind astfel de Site-uri web terțe și Furnizori menționați. Orice utilizare a acestor Site-uri web terțe va avea loc pe riscul dvs.

12.6       Exonerarea

iRobot nu poartă nicio responsabilitate pentru terțele părți sau produsele și serviciile acestora, inclusiv, fără limitare, Magazinele de aplicații, Serviciile și Produsele terțe, Site-urile web terțe, Furnizorii menționați, Echipamentul, ISP și Operatorii. iRobot își declină orice responsabilitate, iar dvs. exonerați şi scutiți compania iRobot, licențiatorii și furnizorii acesteia de orice pretenții, răspunderi și daune trecute, prezente și viitoare, cunoscute sau necunoscute, apărute ca urmare a interacțiunilor dvs. cu astfel de terțe părți și produsele sau serviciile acestora sau în legătură cu astfel de interacțiuni și renunțați la orice pretenții în acest sens, chiar dacă nu aveți cunoștință de nicio astfel de pretenție care ar putea exista în momentul în care acceptați această exonerare.

13. Drepturile de proprietate și proprietate intelectuală

13.1       Acceptați faptul că toate informațiile confidențiale, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Produsului, Software-ului Produsului și Serviciilor aparțin companiei iRobot sau persoanelor care ne-au oferit sub licență drepturile respective. Acceptați faptul că singurul drept pe care în dețineți asupra Produsului, Software-ului Produsului și Serviciilor este cel de a le utiliza în conformitate cu aceste Condiții de utilizare.

13.2       Puteți copia porțiuni ale serviciilor (inclusiv ale acestui Site) numai pe propriul dvs. computer și numai pentru uz propriu. Nu puteți utiliza conținutul Serviciilor în niciun alt mod public sau comercial și nu puteți copia sau încorpora nicio porțiune a conținutului Serviciilor în nicio altă lucrare, inclusiv site-ul dvs. web, în absența consimțământului scris al iRobot. Trebuie să primiți o licență din partea noastră înainte de a putea publica sau redistribui orice porțiune a Serviciilor.

13.3       iRobot își rezervă integral drepturile de proprietate asupra conținutului Serviciilor, inclusiv orice programe software descărcabile și orice date care le însoțesc. Nu trebuie să copiați, modificați, reproduceți sau deteriorați în niciun mod structura sau prezentarea Serviciilor și oricăror elemente de conținut ale acestora.

14. Încheierea relației noastre

14.1       În cazul în care considerați, în orice moment, că nu puteți accepta aceste Condiții de utilizare sau orice modificare adusă Condițiilor de utilizare sau Serviciilor, trebuie să încetați imediat utilizarea Serviciilor.

14.2       Dacă doriți să încetați utilizarea Serviciilor, urmați instrucțiunile de dezactivare a contului dvs. [aflate în cadrul setărilor Serviciilor].

14.3       Putem opri imediat utilizarea Serviciilor de către dvs. în cazul în care încălcați Regulile de utilizare acceptabilă, orice alte reguli importante sau termenii și condițiile stabilite de noi pentru accesarea și utilizarea Serviciului, inclusiv prezentele Condiții de utilizare.

14.4       Putem, de asemenea, întrerupe furnizarea Serviciului [în orice moment] [cu condiția de a vă informa cu suficient timp în prealabil în privința intenției noastre].

14.5       Dacă utilizarea de către dvs. a Serviciilor este întreruptă prin decizia dvs. sau a noastră sau dacă întrerupem furnizarea Serviciilor, putem șterge sau modifica Contul dvs. și orice alte informații pe care le deținem în privința dvs. Veți pierde, de asemenea, orice drepturi de utilizare a Serviciilor pe care le dețineți. Nu vă vom oferi despăgubiri pentru nicio pierdere.

14.6       În cazul în care transferați un Produs unui nou proprietar, dreptul dvs. de a utiliza Serviciile în legătură cu Produsul respectiv este anulat în mod automat, iar noul proprietar nu va avea dreptul de a utiliza Produsul sau Serviciile prin intermediul Contului dvs., acesta trebuind să își creeze un cont separat la iRobot.

15. Responsabilitățile și obligațiile noastre față de dvs.

15.1       Din păcate, dată fiind natura internetului și tehnologiei, Serviciile sunt furnizate „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”. Acest lucru înseamnă că nu vă putem promite o utilizare a Serviciilor lipsită de întreruperi, întârzieri și erori sau una care să vă îndeplinească întocmai așteptările; de asemenea, nu ne putem asuma niciun angajament privind funcționarea sau disponibilitatea Serviciilor în cadrul acestor Condiții de utilizare și, în măsura în care putem face acest lucru, excludem orice angajamente care ar putea fi prevăzute de lege.

15.2       În măsura permisă de lege, nu acceptăm nicio responsabilitate, de niciun tip, pentru nicio pretenție apărută ca urmare a furnizării Serviciilor (dat fiind că acestea sunt furnizate gratuit).

15.3       Nu vom purta, în nicio situație, responsabilitatea pentru nicio pierdere sau daună care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

16. Rezolvarea disputelor

16.1       În cazul unei dispute privind Serviciile, contactați-ne, mai întâi, la adresa global.irobot.com și încercați să rezolvați disputa pe cale neoficială.

16.2       În situația, puțin probabilă, în care iRobot nu poate rezolva o dispută pe cale neoficială, vom discuta și vom identifica de comun acord cea mai eficientă cale de rezolvare a acesteia.

17. Modificările aduse Serviciilor

17.1       Actualizăm și îmbunătățim permanent Serviciile pentru a găsi metode de a vă furniza funcții și servicii noi și inovatoare. Au avea loc, de asemenea, îmbunătățiri și actualizări care reflectă schimbările tehnologiilor, gusturilor, comportamentului și modului în care oamenii utilizează internetul și Serviciile noastre.

17.2       În acest scop, poate fi necesar să actualizăm și să resetăm Serviciile sau să întrerupem furnizarea Serviciilor, a unei anumite părți sau caracteristici a Serviciilor sau a asistenței oferite pentru acestea („modificările Serviciilor). Aceste modificări ale Serviciului vă pot afecta activitățile anterioare din cadrul Serviciului, funcțiile pe care le utilizați și Informațiile Produsului dvs. („elementele Serviciului”). Orice modificări aduse Serviciilor pot implica ștergerea sau resetarea elementelor Serviciilor utilizate de dvs.

17.3       Acceptați faptul că modificările aduse în timp Serviciilor reprezintă o caracteristică esențială a Serviciilor și o condiție importantă pe baza căreia vă oferim accesul la Servicii. După modificarea Serviciilor, continuarea utilizării Serviciilor de către dvs. va indica acceptarea oricăror modificări aduse. Puteți înceta în orice moment utilizarea Serviciilor și vă puteți dezactiva Contul din setările Serviciilor.

17.4       Acceptați faptul că nu vom purta nicio responsabilitate față de dvs. sau orice terță parte pentru nicio modificare adusă Serviciilor.

17.5       Vom încerca, dacă este posibil și rezonabil, să vă contactăm pentru a vă informa în privința oricăror modificări semnificative aduse Serviciilor.

18. Modificările aduse documentelor

18.1       Putem revizui ocazional aceste Condiții de utilizare; cea mai recentă versiune va fi întotdeauna disponibilă la adresa www.irobot.com/legal.

18.2       Modificările vor fi legate, în general, de adăugarea unor noi funcții ale Serviciilor, de modificările legislației sau de necesitatea clarificării poziției noastre în raport cu anumite chestiuni.

18.3       Vom încerca, dacă este posibil și rezonabil, să vă contactăm pentru a vă informa în privința oricăror modificări semnificative aduse oricărora dintre documentele la care se face referire în cadrul acestor Condiții de utilizare. Vă putem contacta prin intermediul Serviciului (de exemplu solicitându-vă să acceptați modificările înainte de a continua utilizarea Serviciului) sau printr-un e-mail separat.

18.4       În mod normal, vom încerca să vă informăm înainte de intrarea în vigoare a noilor condiții. Uneori, însă, va fi necesară aplicarea imediată a modificărilor; în această situație, nu vă vom trimite nicio notificare. Continuarea utilizării Serviciilor după modificarea Condițiilor de utilizare va indica acceptarea de către dvs. a modificărilor.

19. Documentele aplicabile relației noastre cu dvs.

19.1       Versiunea curentă a Condițiilor de utilizare conține toți termenii și toate condițiile care se aplică relației noastre cu dvs. Versiunile mai vechi ale Condițiilor de utilizare nu se mai aplică relației noastre și sunt înlocuite integral de către versiunea curentă.

19.2       Intenția noastră este de a utiliza aceste Condiții de utilizare pentru a stabili în scris termenii contractului nostru cu dvs. privind furnizarea Serviciilor. Dacă o parte a Condițiilor de utilizare nu poate fi pusă în aplicare, restul Condițiilor de utilizare se va aplica în continuare relației noastre.

19.3       Dacă nu acționăm imediat în urma unei încălcări de către dvs. a acestor Condiții de utilizare, acest lucru nu indică renunțarea la drepturile noastre; putem întreprinde în viitor acțiunile ce se impun.

20. Legislația

20.1       Aceste Condiții de utilizare sunt supuse legislației Angliei. Tribunalele engleze vor avea jurisdicție neexclusivă asupra oricărei dispute apărute în urma utilizării Serviciilor de către dvs. sau în legătură cu aceasta.

20.2       Nicio porțiune a acestei clauze nu ne va împiedica să efectuăm în instanță acțiuni în încetare (de urgență) sau să solicităm alte măsuri reparatorii adecvate în chestiuni ținând de securitatea datelor, proprietatea intelectuală sau accesul neautorizat la Servicii.

21. Transferul

Aceste Condiții de utilizare, împreună cu drepturile și obligațiile asociate, nu pot fi transferate sau transmise în alt mod de către dvs. în absența consimțământului prealabil al iRobot. Aceste Condiții de utilizare pot fi transferate de către iRobot fără restricții. Aceste Condiții sunt obligatorii pentru orice destinatar permis al unui astfel de transfer.

22. Notificările

iRobot vă poate trimite notificări, conform prevederilor legale sau în alte scopuri, prin (la propria sa alegere) e-mail la adresa principală de e-mail asociată Contului dvs., prin poștă sau prin publicarea notificărilor respective pe Site. iRobot nu poartă nicio responsabilitate pentru filtrarea automată aplicată de către dvs. sau furnizorul dvs. de servicii de rețea notificărilor trimise prin e-mail. iRobot vă recomandă să adăugați domeniul @iRobot.com în agenda dvs. de adrese de e-mail pentru a vă asigura că primiți notificările prin e-mail trimise de iRobot.

23. Dezvăluirea informațiilor

Pentru adresa iRobot, faceți clic aici: global.irobot.com

24. Contactul, sugestiile și reclamațiile

24.1       Dacă este necesar să ne contactați în privința acestor Condiții de utilizare sau
a oricăror alte documente menționate aici, trimiteți un e-mail la adresa global.irobot.com.

Opiniile utilizatorilor sunt importante pentru noi și suntem întotdeauna interesați să găsim noi moduri de îmbunătățire a Serviciilor noastre. Oferindu-ne sugestii, renunțați la orice drepturi ați putea avea asupra sugestiilor respective, astfel încât să putem utiliza, și să permitem altor persoane să utilizeze, sugestiile respective fără restricții și fără obligația de a vă oferi plăți în schimbul acestora.

Această Politică de confidențialitate a fost revizuită cel mai recent și a intrat în vigoare la data de 30.09.2016.