Tjenestebetingelser

iRobot

TJENESTEBETINGELSER

  1. Velkommen til iRobot

1.1          iRobot Corporation (“iRobot”, “vi”, “oss” eller “vår”) leverer: (1) et iRobot nettsted med brukerkonto som er tilgjengelig på global.iRobot.com (“Nettstedet”), (2) tjenester tilgjengelig gjennom Nettstedet (“Web-appen”) og (3) programvare som kan lastes ned til smarttelefonen eller nettbrettet ditt for tilgang til tjenestene (“Mobil-appen”), alle er beregnet brukt sammen med iRobot maskinvareproduktene (“Produktene”) og på andre måter som iRobot leverer. Noen iRobot produkter og -Tjenester kan brukes sammen eller på måter der de integreres med produkter og tjenester fra tredjeparter. Begrepet “Tjenester” betyr Nettstedet, Web-appen og Mobil-appen.

2. Ditt forhold til oss

2.1          Dette dokumentet og andre dokumenter som det refereres til her (samlet kalt “Tjenestevilkår”) styrer din tilgang til og bruk av tjenestene. Det er viktig at du leser og forstår Tjenestevilkårene før du bruker tjenesten. Hvis disse inneholder noe som du ikke forstår, kan du ta kontakt med oss på global.irobot.com.

2.2          Ved å opprette en konto hos oss, eller ved å bruke og gå inn på Tjenestene, samtykker du i disse Tjenestevilkårene. Hvis du ikke samtykker i disse Tjenestevilkårene, må du ikke bruke nettstedet eller på annen måte benytte tjenesten.

2.3          Ditt kjøp av ethvert produkt reguleres av den begrensede garantien som leveres med dette produktet (the “Begrenset garanti”) og kan videre bli regulert av Salgsvilkårene. Programvaren innlagt i Produktet og alle oppdateringer av denne (the “Produktprogramvaren”) er lisensiert og regulert av Lisensavtalen for sluttbruker. Enkelte funksjoner i Tjenesten kan være gjenstand for ytterligere retningslinjer, betingelser eller regler, som vil bli postet på Tjenesten i forbindelse med disse funksjonene.

2.4          Du må være 13 år eller eldre og kunne inngå juridisk bindende avtale om bruk av vår Tjeneste i det landet du oppholder deg i. Tjenestene er ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har blitt utestengt fra Tjenesten av iRobot.

3. Informasjon om oss

3.1       iRobot Corporation er et selskap etablert under det gjeldende lovverket for delstaten Massachusetts i USA med selskapsnummer, registrert under nummer 000773447, og med registrert adresse i 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Informasjon om deg

4.1          Ditt personvern er viktig for oss. Du bør lese Retningslinjene våre for personvern, slik at du forstår hvordan vi samler inn, bruker og deler informasjon om deg.

5. Sette opp en konto

5.1          For å bruke Tjenestene, må du registrere deg med en brukerkonto (din “Konto”) og oppgi bestemt informasjon om deg selv, som angitt i det gjeldende registreringsskjemaet. Du samtykker i at all informasjonen du oppgir er sann og nøyaktig og at du vil oppdatere informasjonen.

5.2          Du samtykker i å bruke “sterke” passord (passord som benytter en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler) for din Konto.

5.3          Du er ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten til dine påloggingsdetaljer og alle aktiviteter i forbindelse med din Konto. Hvis du mistenker at kontoen din kan ha blitt misbrukt, samtykker du til at du vil kontakte oss umiddelbart på global.irobot.com, slik at vi blir informert om dette.

6. Din rett til å bruke Tjenestene

6.1          Materialene og innholdet som utgjør Tjenestene tilhører oss, og vi gir deg tillatelse til å bruke disse materialene og innholdet dersom eneste formål er å bruke Tjenestene i samsvar med disse Tjenestevilkårene.

6.2          Retten din til å bruke Tjenestene er personlig for deg, og du kan ikke gi denne retten videre til andre eller selge, gi vekk eller overføre Kontoen din til en annen person. Retten din til å bruke Tjenestene hindrer oss ikke i å gi andre personer rett til å bruke Tjenestene.

6.3          Utover det som tillates gjennom disse Tjenestevilkårene, gis du ikke noen rett til å bruke “iRobot”-navnet eller noen av “iRobot”-varemerkene, -logoene, -domenenavnene eller andre typiske kjennetegn for merkevaren.

6.4          Som del av våre Tjenester, tillater vi deg å:

(a)           aksessere Web-appen i forbindelse med og med ene formål å kontrollere og overvåke Produktene installert på din eiendom eller på annen måte aksessere en tjeneste levert av oss for din bruk i henhold til disse Tjenestevilkårene (det “Tillatte formål”); og

(b)          installere og bruke Mobil-appene for bruk på din mobilenhet for det Tillate formål,

og vi gir deg en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar lisens for dette Tillatte formål.

6.5          Følgende gjelder også når du erverver våre mobilapper fra Apple App Store eller bruker tjenestene i tilknytning til en enhet levert av Apple (generelt er slik bruk “Applikasjon”):

(a)           du erkjenner og samtykker i at disse Tjenestevilkårene kun er mellom, deg og iRobot, ikke Apple, og at Apple ikke har noe ansvar overhode for Applikasjonen eller innholdet i denne;

(b)          din bruk av Applikasjonen må skje i samsvar med App Stores Tjenestevilkår;

(c)           du anerkjenner at Apple ikke har noen forpliktelser til å levere noe vedlikehold eller brukerstøtte i forhold til Applikasjonen;

(d)          skulle Applikasjonen ikke være i overensstemmelse med gjeldende garantier, kan du varsle Apple, og Apple vil (dersom dette er gjeldende) tilbakebetale Applikasjonens kjøpesum til deg. I maksimum omfang tillatt av gjeldende lov, vil Apple ikke ha noen som helst annen forpliktelse med hensyn til Applikasjonen og andre krav, tap, forpliktelser, skadeserstatninger, kostnader eller utgifter som angår eventuell manglende overholdelse av noen garanti, vil i sin helhet reguleres av disse tjenestevilkårene og eventuelle gjeldende lovverk som gjelder for iRobot som leverandør av programvaren;

(e)          du erkjenner at Apple ikke er ansvarlig for å adressere noen krav du eller noen tredjepart har i relasjon til Applikasjonen eller din eiendom og/eller bruk av Applikasjonen og alle slike krav reguleres i sin helhet av disse Tjenestevilkårene og all lover gjeldende for iRobot;

(f)           du og iRobot erkjenner og sier dere enige i at Apple og datterselskap til Apple er tredjepartsmottakere av disse Tjenestevilkårene, og at de har rett til å benytte seg av disse Tjenestevilkårene, da de angår din lisens for Applikasjonen og

(g)          du erkjenner og samtykker i at din bruk av Applikasjonen vil oppfylle alle gjeldende tredjeparters avtalevilkår som kan påvirke eller bli påvirket av slik bruk.

6.6          Du sier deg enig i at du ikke er lokalisert i et land som er gjenstand for en embargo fra amerikanske myndigheter, eller som har blitt utpekt av amerikanske myndigheter som et «terroriststøttende» land og at du ikke er listet på noen lister fra amerikanske myndigheter om forbudte eller begrensede parter.

6.7          Selv om Nettstedet er tilgjengelig verden rundt, er Produktene og Tjenestene som leveres eller som det fås tilgang til gjennom eller på Nettstedet, ikke tilgjengelig for alle personer eller i alle land. Hvis du velger å gå inn på Nettstedet fra et land hvor iRobot støtter Produktene og Tjenestene (“Målland”), gjør du dette på eget initiativ, og du alene er ansvarlig for å overholde de lovene som gjelder i ditt land. Du forstår og aksepterer at Nettstedet ikke er laget for bruk i et ikke-Målland, og noen eller alle av funksjonene til Nettstedet virker kanskje ikke eller er ikke passende for bruk i dette landet. Så langt loven tillater det, aksepterer ikke iRobot noe ansvar eller erstatningsforpliktelser for eventuelle skader eller tap som er forårsaket av at du går inn på eller bruker Nettstedet eller iRobot Produkter i et ikke-Målland. Du vil være bundet av disse Vilkårene uansett hvor du går inn på eller bruker Nettstedet eller Tjenestene.

7. Programvareoppdateringer

7.1          Fra tid til annen kan vi utvikle utbedringer, feilfikser, oppdateringer og andre modifikasjoner for å forbedre ytelsen til Tjenesten eller Produktprogramvaren (“Oppdateringer”). Du samtykker til at vi installerer disse oppdateringene automatisk uten at vi gir deg noe ytterlige varsel.

7.2          Du erkjenner at du kan være nødt til å installere oppdateringer for å bruke Tjenestene og Produktene og du samtykker i å umiddelbart installere alle oppdateringer vi leverer.

7.3          Hvis du ikke vil ha noen oppdateringer, må du avslutte din Konto og slutte å bruke Tjenestene og Produktene. Hvis du ikke avslutter en Konto, vil du fortsette å motta automatiske oppdateringer.

7.4          Fortsatt bruk av Tjenestene og Produktene etter en Oppdatering utgjør et fortsatte samtykke fra deg til disse Tjenestevilkårene.

8. Tredjeparts Produkter og Tjenester

8.1          iRobot kan gi deg muligheten til å knytte Produktene og Tjenestene til en eller flere tredjeparts produkter og tjenester (“Tredjeparts Produkter og Tjenester”). Du bestemmer om og med hvilke tredjeparts produkter og tjenester du ønsker å tilknytte og vi krever din eksplisitte godkjennelse og autorisasjon for det, som du kan trekke tilbake når som helst.

8.2          Du erkjenner og samtykker i at Tredjeparts Produkter og Tjenester som du kobler til din konto eller benytter via nettet, ikke er iRobot produkter og -tjenester, og du erkjenner at iRobot ikke kontrollerer noen Tredjeparts Produkter og Tjenester.

8.3          Du samtykker i og erkjenner at iRobot ikke gir noen form for assistanse eller garanti når det gjelder sikkerheten for eventuelle Tredjeparts Produkter eller Tjenester, og du erkjenner og sier deg enig i at iRobot ikke er ansvarlig for din bruk av noen Tredjeparts Produkter eller Tjenester.

8.4          Bruk av tredjeparts produkter og tjenester reguleres av separate vilkår og betingelser av de som driver de gjeldende tredjeparts produkter og tjenester.

8.5          For spørsmål om tredjeparts produkter og tjenester bør du kontakte operatøren av produktet eller tjenesten.

9. Regler for akseptabel bruk

9.1          I tillegg til andre krav innen disse Tjenestevilkårene, beskriver denne delen spesifikke regler som gjelder din bruk av Tjenestene (“Regler for akseptabel bruk”).

9.2          Når du bruker Tjenestene, må du ikke:

(a)           lisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, være vert for eller på annen måte kommersielt utnytte Tjenestene,

(b)          endre, forstyrre, hindre, ødelegge, avbryte eller hacke Tjenesten,

(c)           ha tilgang til Tjenestene for å bygge en lignende eller konkurrerende tjeneste,

(d)          omgå, deaktivere eller på annen måte interferere med noen av sikkerhetsfunksjonene til Tjenesten eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innholdet som er tilgjengelig via Tjenesten,

(e)          unntatt slik beskrevet i disse tjenestevilkårene, kopiere, reprodusere, distribuere, publisere på nytt, laste ned, vise frem, poste, eller overføre noen del av tjenestene i noen form eller på noen måter,

(f)           gi feilaktig eller misledende informasjon i dine kontoopplysninger,

(g)          delta i ulovlig eller lovstridig oppførsel,

(h)          bruke Tjenesten hvis vi har suspendert deg eller stengt deg ute fra å bruke den,

(i)            misbruke Tjenesten ved å med vitende og vilje introdusere virus, trojaner, ormer, logiske bomber eller annet materiale som kan skade Tjenesten eller brukere av Tjenestens eget utstyr,

(j)            samle inn data fra Tjenesten annet enn i henhold til disse Tjenestevilkårene,

(k)           forstyrre, avbryte eller forsøke å få uautorisert tilgang til serverne eller nettverkene koblet til Tjenestene, eller bryte forskrifter, regelverk eller prosedyrer for slike nettverk,

(l)            ha tilgang til, eller forsøke å få tilgang til, noen av Tjenestene gjennom andre metoder enn gjennom grensesnittet levert av iRobot, eller

(m)         fjerne, skjule eller endre på noen rettighetsmerknader for merkevaren (inklusiv merknader om opphavsrett og varemerker).

9.3          Unnlatelse av å overholde Reglene for akseptabel bruk utgjør et alvorlig brudd på disse Tjenestevilkårene og kan resultere i at vi foretar oss alle eller noen av følgende handlinger (med eller uten varsel):

(a)           umiddelbart, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke Tjenestene,

(b)          utstede en advarsel til deg,

(c)           reise sak mot deg, inklusive prosedyrer for tilbakebetaling av alle kostnader (inklusiv, men ikke begrenset til, rimelig dekning av administrative og juridiske kostnader) som resulterer fra bruddet,

(d)          avgivelse av slik informasjon til politimyndighetene slik vi finner det nødvendig.

9.4          Vi kan komme til å etterforske alle mistenkte brudd på Reglene for akseptabel bruk. Under slik etterforskning kan vi midlertidig ta tilbake retten din til å bruke tjenestene våre, uten noe forvarsel til deg.

9.5          Handlingene beskrevet i setning 9.3 er ikke begrenset og vi kan foreta oss andre handlinger som vi i rimelig grad finner formålstjenlig.

10. Åpen kildekode-komponenter

10.1       Noe tredjeparts programvarekode kan være inkludert i Web-appen eller Mobilapper som er gjenstand for lisensbetingelser for “åpen kildekode” eller “gratisprogramvare” (“Programvare med åpen kildekode”). Enkelte av programmene med åpen kildekode er eiet av tredjeparter.

10.2       Ingen av disse Tjenestevilkårene begrenser rettighetene dine nedenunder, eller gir deg rettigheter,

11. Avtalt bruk og begrensninger av iRobot tjenester

11.1       Tilsiktet bruk av iRobot tjenester

Tjenestene er ment å bli aksessert og brukt for ikke-tidskritisk informasjon og kontroll av Produkter. Selv om vi sikter mot at Tjenestene skal være svært pålitelige, er de ikke ment å være tilgjengelig 100 % av tiden. Tjenestene kan være gjenstand for sporadiske avbrudd og feil av en rekke ulike årsaker utenfor iRobot sin kontroll, herunder blant annet avbrudd på den trådløse forbindelsen, tjenesteleverandørens oppetid, mobilvarsler og bærebølger. Du erkjenner disse begrensningene og samtykker i at iRobot ikke er ansvarlig for skader som angivelig er forårsaket av sammenbrudd av eller forsinkelser i Tjenestene.

11.2       Midlertidig Suspensjon

Tjenestene kan suspenderes midlertidig uten varsel av sikkerhetsårsaker, systemfeil, vedlikehold og reparasjon eller andre forhold. Du samtykker i at du ikke vil ha rett til noen tilbakebetalinger eller rabatt for slike suspensjoner. iRobot tilbyr ikke noen spesifikk garanti for oppetid på Tjenestene.

11.3       Systemkrav

For Tjenester som krever et trådløst nettverk, kan du ikke få tilgang til Tjenestene uten:

(a)           et fungerende trådløst nettverk i hjemmet ditt som er posisjonert til å kommunisere på pålitelig vis med Produktene,

(b)          en Konto (trengs for enkelte funksjoner);

(c)           mobilklienter, for eksempel en støttet telefon eller et nettbrett (påkrevet for noen funksjoner);

(d)          alltid-på bredbånd Internett-tilgang;

(e)          andre systemelementer som kan være spesifisert av iRobot.

For Tjenester som krever en Bluetooth-forbindelse, kan du ikke få tilgang til Tjenestene uten:

(a)           en Konto (trengs for enkelte funksjoner);

(b)          mobilklienter, for eksempel en støttet telefon eller et nettbrett (påkrevet for noen funksjoner) med Bluetooth-forbindelse,

(c)           andre systemelementer som kan være spesifisert av iRobot.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har alle de nødvendige systemelementene og at de alle er kompatible og skikkelig konfigurert. Du erkjenner at Tjenestene kanskje ikke virker som beskrevet når kravene og kompatibiliteten ikke har blitt tilfredsstilt.

11.4       Begrensninger angående Informasjon

Tjenestene gir deg informasjon (“Product Information”) angående Produktene og deres tilknytning til andre produkter og tjenester. All produktinformasjon er gitt “som den er” og “som tilgjengelig”. Vi garanterer ikke at den er korrekt eller oppdatert.

12. Begrensninger for iRobot tjenester relatert til tredjeparter

12.1       Generelt

Tjenestene er avhengig av eller virker sammen med tredjeparts produkter og tjenester. Disse tredjepartsproduktene og -tjenester er utenfor iRobot sin kontroll, men hvordan de drives kan påvirke eller bli påvirket av bruken og påliteligheten til tjenestene. Du erkjenner og samtykker i at: (i) bruken og tilgjengeligheten til tjenestene er avhengig av tredjeparts leverandører og tjenesteleverandører; og (ii) disse tredjepartsproduktene og -tjenestene fungerer kanskje ikke på en pålitelig måte 100 % av tiden og de kan påvirke måten tjenestene fungerer.

12.2       Tredjeparts Tjenesteleverandører

Du anerkjenner at iRobot bruker tredjeparts tjenesteleverandører for at enkelte deler av Tjenesten skal være mulig, for eksempel datalagring, synkronisering, autentisering og kommunikasjon samt mobilenhetsvarsler gjennom leverandører av mobiloperativsystem og mobiloperatører.

12.3       Utstyr, ISP, mobiloperatør

Du erkjenner at tilgjengeligheten av Tjenestene er avhengig av (i) datamaskinen din, mobil enhet, kabling hjemme, trådløst nettverk hjemme og annet relatert utstyr (“Utstyr”), (ii) Internettleverandøren din (“ISP”) og (iii) mobiloperatøren din (“Mobiloperatør”). Du samtykker i at du er ansvarlig for alle gebyrer du belastes fra din ISP og mobiloperatør i forbindelse med bruken av Tjenestene. Du erkjenner også at du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende avtaler, betingelser for bruk/tjeneste og andre retningslinjer for din Internettleverandør og Mobiloperatør.

12.4       App-butikker

Du erkjenner og samtykker i at tilgjengeligheten til mobilapper er avhengig av tredjeparts nettsteder fra hvor du lastet ned mobilappene, dvs. App Store fra Apple eller Android app-markedet fra Google (hver en “App-butikk”). Du erkjenner at disse Tjenestevilkårene er mellom deg og iRobot, og ikke med en App-butikk. Hver App-butikk kan ha sine egne vilkår og betingelser som du må samtykke med før du laster ned Mobilapper fra disse. Du samtykker i å overholde – og din lisens til å bruke mobilapper er betinget av din overholdelse av – slike App-butikkers vilkår og betingelser. Så langt slike andre vilkår og betingelser fra slike App-butikker er mindre restriktive enn – eller på annen måte i konflikt med – vilkår og betingelser i disse Tjenestevilkårene, gjelder de mer restriktive eller motstridende betingelsene i disse Tjenestevilkårene.

12.5       Tredje parts nettstedlenker og henvisninger

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder drevet av tredjeparter (“Tredjeparts Nettsteder”) og henvisninger til tredjeparts leverandører (“Henviste leverandører”). Slike Tredjeparts Nettsteder og Leverandører er ikke under vår kontroll. iRobot leverer disse koblingene og henvisningene for å gjøre det enklere for deg, men vi hverken sjekker, godkjenner, overvåker, godkjenner, garanterer, eller har noen som helst ansvar i forhold til slike Tredjeparts Nettsteder eller henvisninger til Leverandører. Din bruk av disse Tredjeparts Nettstedene skjer på din egen risiko.

12.6       Frafallelse

iRobot er ikke ansvarlig for tredjeparter eller deres produkter og tjenester, inklusive, uten begrensning, App-butikker, Tredjeparts Produkter og Tjenester, Tredjeparts Nettsteder, henviste Leverandører, Utstyr, Internettleverandører og Mobiloperatører. iRobot fraskriver seg og du frafaller og fristiller iRobot og deres lisenstakere og leverandører fra alle tidligere, nåtidige og fremtidige krav og forpliktelser – kjente og ukjente – med opphav i, eller som relaterer seg til dine samhandlinger med slike tredjeparter og deres produkter og tjenester, selv om du ikke er klar over at et krav kan eksistere på tidspunktet du samtykker til denne frafallelsen.

13. Eierskap og Åndsprodukt

13.1       Du samtykker i at all konfidensiell informasjon, opphavsrett og andre åndsprodukt-rettigheter i Produktet, Produktprogramvaren og Tjenestene eies av iRobot eller de som har lisensiert bruken av disse rettighetene til oss. Du samtykker i at all konfidensiell informasjon, opphavsrett og andre åndsprodukt-rettigheter i Produktet, Produktprogramvaren og Tjenestene eies av eller de som har lisensiert bruken av disse rettighetene til oss.

13.2       Du kan bare kopiere deler av Tjenestene (inklusive dette nettstedet) til din egen datamaskin for din egen personlige bruk. Du kan ikke bruke innholdet i Tjenestene på noen annen offentlig eller kommersiell måte, og du kan heller ikke kopiere eller inkorporere noe av innholdet i Tjenestene i noe annet arbeid, inklusive ditt eget nettsted uten skriftlig tillatelse fra iRobot. Du må ha en lisens fra oss før du kan poste eller redistribuere noen deler av Tjenestene.

13.3       iRobot beholder full komplett rett til alt innhold på Tjenestene, inklusive nedlastbar programvare og alle data som følger med. Du må ikke kopiere, endre eller på noen måte reprodusere eller skade strukturen eller presentasjonen til Tjenestene eller noe av innholdet i disse.

14. Avslutte vår forbindelse

14.1       Hvis du på noe tidspunkt føler at du ikke kan samtykke til disse Tjenestevilkårene eller enkelte endringer som er gjort i disse Tjenestevilkårene eller tjenestene, må du umiddelbart avslutte bruken av Tjenestene.

14.2       Hvis du ønsker å avslutte din bruk av Tjenestene, skal du følge instruksjonene for å deaktivere kontoen din [i innstillingsfunksjonen for våre Tjenester].

14.3       Vi kan umiddelbart avslutte vår bruk av disse Tjenestene hvis du bryter reglene for Akseptabel bruk, noen andre viktige regler, eller vilkår eller betingelser vi setter for aksessering og av bruk av Tjenesten, inklusiv disse Tjenestevilkårene.

14.4       Vi kan også trekke tilbake Tjenesten [når som helst][så lenge vi gir deg rimelig forvarsel om at vi planlegger å gjøre dette].

14.5       Hvis du eller vi avslutter bruken av Tjenestene eller vi trekker tilbake Tjenestene, kan vi slette eller modifisere Kontoen din eller noen annen informasjon vi har om deg. Du vil også miste alle rettigheter du har til å bruke Tjenestene. Vi vil ikke tilby deg kompensasjon for eventuelle tap.

14.6       Hvis du overfører et Produkt til en ny eier, avsluttes din rett til å bruke Tjenestene som er knyttet til dette Produktet umiddelbart, og den nye eieren vil ikke ha noen rett til å bruke Produktet eller Tjenestene ved å bruke din konto, men må registrere seg med en egen konto hos iRobot.

15. Vårt ansvar til deg

15.1       Dessverre, fordi Internett og teknologien fungerer slik de gjør, blir Tjenestene levert på “som tilgjengelige” og “som de er”. Det betyr at vi ikke kan love at din bruk av Tjenesten vil være uavbrutt, uten forsinkelser, feilfri eller møte dine forventninger og vi gir ikke noe løfte relatert til ytelsen eller tilgjengeligheten til Tjenestene i disse Vilkår og Betingelser og, i den utstrekning vi klarer å gjøre dette, ekskluderer vi løfter som kan være forutsatt av lovverket.

15.2       I den utstrekning dette tillates av lovverket, aksepterer vi ikke noe som helst ansvar for noen krav som springer ut fra leveransen av Tjenestene (da disse leveres gratis).

15.3       Under alle omstendigheter, vil vi aldri være ansvarlige for noen tap eller skade som ikke er rimelig forutsigbar.

16. Løse tvister

16.1       Hvis du er uenig i noe som gjelder Tjenestene våre, skal du i første omgang ta kontakt med oss på global.irobot.com og forsøk å løse tvisten uformelt med oss.

16.2       I det lite trolige tilfelle at iRobot ikke har kunnet løse en tvist på uformell måte, vil vi diskutere og bli enig med deg om hva som er den mest effektive måten å løse tvisten på.

17. Endringer i Tjenesten

17.1       Vi oppdaterer og forbedrer konstant Tjenestene for å prøve å finne måter å gi deg nye og innovative funksjoner og tjenester. Forbedringer og oppdateringer gjøres også for å gjenspeile teknologier i endring, smak, adferd og måten folk bruker Internett og våre Tjenester på.

17.2       For å kunne gjøre dette, må vi kanskje oppdatere, tilbakestille, stoppe å tilby og/eller støtte en bestemt del av Tjenestene, eller funksjon relatert til Tjenesten (“endringer i Tjenestene”). Disse endringene i Tjenesten kan påvirke dine tidligere aktiviteter på Tjenesten, funksjoner du bruker og din Produktinformasjon (“Tjenesteelementer”). Endringer i Tjenestene kan medføre at dine Serviceelementer slettes eller tilbakestilles.

17.3       Du samtykker i at en nøkkelegenskap ved våre Tjenester er at det vil skje endringer i Tjenestene over tid, og at dette er en viktig forutsetning når vi gir deg tilgang til Tjenestene. Når vi har gjort endringer i Tjenestene, vil din fortsatte bruk av Tjenestene vise at du har akseptert endringene som har funnet sted i Tjenestene. Du kan avslutte bruken av Tjenestene eller deaktivere din Konto når som helst i innstillingsdelen av Tjenestene.

17.4       Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlig i forhold til deg eller noen tredjepart for noen endringer i Tjenestene.

17.5       Vi vil prøve, der det er mulig og rimelig, å kontakte deg for å la deg få vite om viktige endringer i Tjenestene.

18. Endringer i dokumentene

18.1       Vi kan oppdatere Tjenestevilkårene fra tid til annen, men den nyeste versjonen vil alltid være på www.irobot.com/legal

18.2       Endringer vil vanligvis skje fordi nye funksjoner legges til Tjenesten, det er endringer i lovverket eller i tilfeller der vi må klargjøre våre oppfatninger av avtalen.

18.3       Vi vil prøve, der mulig og rimelig, å kontakte deg for å la deg få vite om viktige endringer i noen av dokumentene det refereres til i disse Tjenestevilkårene. Det kan hende vi kontakter deg gjennom Tjenesten (for eksempel ved å spørre deg om å akseptere endringene før du fortsetter å bruke Tjenesten) eller via separat e-post.

18.4       Vanligvis vil vi prøve å gi deg en advarsel før de nye betingelsene trer i kraft. Noen endringer må imidlertid finne sted umiddelbart og hvis dette skjer vil vi ikke gi deg noe forvarsel. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at vi har endret Tjenestevilkårene vil vise at du har akseptert endringene.

19. Dokumenter som gjelder vårt forhold til deg

19.1       Den nåværende versjonen av Tjenestevilkårene inneholder de eneste vilkår og betingelser som gjelder for vårt forhold til deg. Eldre versjoner av Tjenestevilkårene vil ikke lenger gjelde for vårt forhold og vil bli helt og holdent utskiftet av den nåværende versjonen.

19.2       Vi vil stole på disse Tjenestevilkårene som de skriftlig fremlagte betingelsene i avtalen vår med deg om Tjenesteleveransen. Hvis deler av Tjenestevilkårene ikke kan håndheves vil det resterende innholdet i Tjenestevilkårene fremdeles gjelde for vårt forhold til hverandre.

19.3       Hvis du ikke overholder disse Tjenestebetingelsene og vi ikke gjør noe umiddelbart, betyr ikke dette at vi har gitt opp noen av rettighetene vi har og vi kan fremdeles foreta oss noe i fremtiden.

20. Loven

20.1       Disse Tjenestevilkårene reguleres av det nasjonale lovverk. Gjeldende lovverk vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist som fremkommer fra eller er relatert til din bruk av Tjenestene.

20.2       Ingenting i denne setningen skal hindre oss fra å søke rettspåbud (nødsituasjon) eller annen rettferdig avgjørelse fra domstolen om forhold relatert til datasikkerhet, åndsprodukt eller uautorisert tilgang til Tjenestene.

21. Tildeling

Disse Tjenestevilkårene og tilknyttede rettigheter eller plikter, kan ikke tildeles eller på annen måte overføres av deg uten at du først får skriftlig tillatelse til dette fra iRobot. Disse Tjenestevilkårene kan tildeles av iRobot uten begrensning. Disse betingelsene er bindende for enhver tillatt stedfortreder.

22. Varsler

iRobot kan sende varsler til deg slik som påkrevet av lovverket eller andre formål via (hvor det kan velges) e-post til den primære e-postadressen knyttet til Kontoen din, utskriftskopi, eller posting av slikt varsel på Nettstedet. iRobot er ikke ansvarlig for noen automatisk filtrering som du eller nettverksleverandøren kan bruke på e-postvarsler. iRobot anbefaler at du legger til @iRobot.com URL-ene til din e-postadressebok for å hjelpe til med å sikre at du mottar e-postvarsler fra iRobot.

23. Bekjentgjørelser

Her kan du se adressen til iRobot: global.irobot.com

24. Kontakt, tilbakemeldinger og klager

24.1       Hvis du trenger å kontakte oss med hensyn til disse Tjenestevilkårene eller noen andre dokumenter som er nevnt i disse, kan du sende oss en e-post til global.irobot.com.

Vi setter pris på å høre fra våre brukere og er alltid interessert i å lære om måter vi kan forbedre Tjenesten på. Ved å gi din tilbakemelding samtykker du i å gi opp rettighetene du har i din tilbakemelding, slik at vi kan bruke og la andre bruke den uten noen restriksjon og uten noen betaling til deg.

Disse retningslinjene ble sist revidert og gjelder fra 30.09.2016