Acordul de licență pentru utilizatorul final

NOTIFICARE IMPORTANTĂ: CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS

Acest contract de licență („Licența”) este un contract legal între dvs. („Beneficiarul licenței” sau „dvs.”) și Corporația iRobot din 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA („iRobot” sau „noi”), având ca obiect software-ul preinstalat, elementele grafice, aspectul și caracteristicile fizice, interfețele, conținutul sau datele de pe dispozitivul iRobot („Dispozitivul iRobot”), inclusiv actualizările descărcabile instalate ulterior pe Dispozitivul iRobot („Materialele software”) și pe orice suporturi de stocare, materiale tipărite și documente online asociate („Documentația”) furnizate împreună cu dispozitivul iRobot și orice drepturi de proprietate intelectuală deținute de iRobot asupra sau în legătură cu Dispozitivul iRobot (inclusiv Materialele software sau Documentația) (denumite colectiv „Proprietatea intelectuală iRobot”).

PRIN [DESCHIDEREA PACHETULUI][UTILIZAREA ACESTUI PRODUS], VĂ OBLIGAȚI SĂ RESPECTAȚI TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE, NU VĂ VOM ACORDA LICENȚA DE UTILIZARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE IROBOT, CAZ ÎN CARE VA TREBUI SĂ RETURNAȚI CU PROMPTITUDINE DISPOZITIVUL IROBOT ÎMPREUNĂ CU ÎNTREAGA DOCUMENTAȚIE ÎNSOȚITOARE, CU AMBALAJUL NEDETERIORAT, COMERCIANTULUI DE LA CARE AȚI OBȚINUT DISPOZITIVUL SAU CORPORAȚIEI IROBOT, LA ADRESA INDICATĂ MAI JOS, PENTRU A OBȚINE RAMBURSAREA SUMEI PLĂTITE PENTRU ACESTA.

Utilizarea de către dvs. a (a) site-ului web de pe subdomeniile www.iRobot.com și iRobot.com (fiecare reprezentând un „Site”), (b) serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului (și actualizărilor acestora) („Serviciile de pe Site”) și (c) anumitor programe software care pot fi descărcate pe dispozitivul dvs. mobil (și a actualizărilor acestora) („Software-ul mobil”) este supusă Condițiilor de utilizare. Achiziția de către dvs. a Produsului (excluzând Proprietatea intelectuală iRobot) este supusă garanției limitate iRobot, ai cărei termeni sunt furnizați împreună cu Dispozitivul iRobot. Acest Contract de licență cu utilizatorul final nu se aplică utilizării de către dvs.
a Site-ului, Serviciilor Site-ului, Software-ului mobil sau achiziției de către dvs. a Produsului (excluzând Proprietatea intelectuală iRobot).

1)      ACORDAREA ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL LICENȚEI

a)        În schimbul asumării de către dvs. a obligației de a respecta termenii acestui contract, iRobot vă acordă prin prezenta o licență limitată, neexclusivă, de utilizare a Proprietății intelectuale iRobot în Regatul Unit al Marii Britanii, conform termenilor acestei Licențe.

b)        Licența este acordată pentru un singur dispozitiv și aveți permisiunea de a utiliza Proprietatea intelectuală iRobot împreună cu un singur dispozitiv iRobot.

c)         Puteți:

i)               utiliza Proprietatea intelectuală iRobot numai în condițiile utilizării necomerciale a Dispozitivului dvs. iRobot și nu o puteți utiliza independent de Dispozitivul dvs. iRobot și în niciun alt scop;

ii)              primi și utiliza orice cod software suplimentar gratuit sau actualizare a Proprietății intelectuale iRobot, așa cum vor fi acestea furnizate ocazional de către iRobot;

iii)            utiliza orice Documentație auxiliară pentru modul permis de utilizare conform Licenței și puteți realiza oricâte copii ale Documentației sunt necesare pentru utilizarea legală a Dispozitivului iRobot sau a Documentației.

2)      OBLIGAȚIILE DESTINATARULUI LICENȚEI

a)        Cu excepțiile prevăzute în mod explicit în această Licență sau în cadrul legislației locale, vă obligați:

i)               să nu copiați Proprietatea intelectuală iRobot decât în situațiile în care copierea ține de utilizarea normală a Dispozitivului iRobot sau atunci când aceasta este necesară pentru obținerea unor copii de rezervă sau securitatea operațională;

ii)              să nu închiriați, distribuiți, oferiți în leasing, sub-închiriați, împrumutați, traduceți, fuzionați, adaptați, schimbați sau modificați Proprietatea intelectuală iRobot;

iii)            să nu aduceți modificări sau schimbări Proprietății intelectuale iRobot și niciunei părți a acesteia și să nu permiteți combinarea sau încorporarea Proprietății intelectuale iRobot sau a unei părți a acesteia în niciun program sau dispozitiv, exceptând cele care țin de utilizarea normală a Dispozitivului iRobot;

iv)            să nu dezasamblați, decompilați, analizați prin inginerie inversă sau utilizați în scopul creării de lucrări derivate Proprietatea intelectuală iRobot sau orice parte a acesteia și să nu încercați să faceți aceste lucruri, exceptând situațiile în care, în virtutea oricărei legi sau reglementări aplicabile, aceste acțiuni nu pot fi interzise deoarece sunt esențiale pentru obținerea interoperabilității Proprietății intelectuale iRobot cu un alt program software;

v)             să utilizați Proprietatea intelectuală iRobot și Dispozitivul iRobot în mod legal și conform cu toate legile și reglementările locale, naționale sau internaționale aplicabile; în special, modul dvs. de utilizare nu trebuie:

(1)       să încalce niciun drept de autor, drept asupra unei baze de date, drept asupra unei mărci comerciale și niciun alt drept de proprietate intelectuală aparținând oricărei persoane;

(2)       să prezinte probabilitatea de a înșela orice persoană, de a determina încălcarea unei obligații legale față de o terță parte, precum o obligație contractuală sau o obligație de confidențialitate, sau de a promova orice activitate ilegală;

(3)       să reprezinte amenințări, defăimări, insulte sau încălcări ale dreptului la viață privată al unei alte persoane, să cauzeze iritare, disconfort sau anxietate inutilă sau să prezinte probabilitatea de hărțuire, iritare, stânjenire, alarmare sau agasare a altei persoane;

(4)       să aibă scopul de a fura identitatea oricărei persoane, de a permite adoptarea de către dvs. a unei alte identități, de a sugera afilierea dvs. cu orice persoană sau de a oferi impresia unei acțiuni din partea noastră, dacă acest lucru nu este adevărat;

(5)       să creeze interferențe sau perturbări ilegale ale oricărei rețele sau oricărui sistem de telecomunicații.

b)        Fără a lua în considerare prevederile de mai sus, puteți efectua un singur transfer permanent al tuturor drepturilor dvs. de a utiliza Proprietatea intelectuală iRobot conform acestei Licențe, către o terță parte, împreună cu transferul dreptului dvs. de proprietate asupra Dispozitivului dvs. iRobot, cu următoarele condiții: (i) transferul trebuie să includă Dispozitivul dvs. iRobot și transferul tuturor drepturilor dvs. conform acestei Licențe; (ii) nu veți păstra nicio copie a Proprietății intelectuale iRobot, inclusiv copiile stocate pe computerul dvs. sau pe un alt suport de stocare; (iii) veți aduce la cunoștința părții care primește Dispozitivul iRobot termenii și condițiile acestei Licențe și veți clarifica faptul că utilizarea Proprietății intelectuale iRobot de către partea respectivă este supusă acestor termeni și condiții.

3)      ACTUALIZĂRILE SOFTWARE AUTOMATE

Ocazional, iRobot poate dezvolta pachete de corecție, soluții pentru defectele de programare, upgrade-uri și alte modificări care vor îmbunătăți sau schimba în alt mod performanțele Proprietății intelectuale iRobot („Actualizările”). Acestea pot fi instalate automat, fără ca noi să vă trimitem notificări suplimentare sau să primim consimțământul dvs. separat. Vă acordați consimțământul pentru această actualizare automată. Dacă nu doriți să acceptați actualizările, opriți utilizarea Dispozitivului iRobot. Acceptați faptul că vi se poate solicita să instalați Actualizări pentru a putea utiliza Dispozitivul iRobot și Proprietatea intelectuală iRobot și vă obligați să instalați cu promptitudine orice Actualizări furnizate de iRobot. Continuând să utilizați Dispozitivul iRobot în urma unei Actualizări, confirmați faptul că acceptați în continuare această Licență.

4)      MATERIALELE TERȚE

Anumite elemente ale Dispozitivului iRobot pot conține sau include software și alte materiale aflate în proprietatea unei terțe părți („Materialele terțe”). Materialele terțe sunt obținute sub licență de către iRobot, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăruia dintre Materialele terțe rămânând în proprietatea titularilor și deținătorilor licențelor acestora. În absența altor prevederi, Materialele terțe vă sunt oferite sub licență și sunt supuse acelorași termeni din cadrul acestei Licențe.

5)      SERVICIILE TERȚE

a)        Dispozitivul iRobot și Proprietatea intelectuală iRobot permit accesul la anumite servicii și
site-uri web terțe („Serviciile terțe”). Utilizarea Serviciilor terțe necesită accesul la internet și poate implica acceptarea de către dvs. a unor condiții suplimentare.

b)        Rețineți că nu operăm și nu controlăm Serviciile terțe și conținutul sau datele pe care le puteți accesa prin intermediul acestor Servicii terțe. Relația dvs. cu terțele părți, desfășurată prin intermediul Serviciilor terțe, are loc exclusiv între dvs. și fiecare terță parte. Ca atare, atunci când întrețineți o relație cu o astfel de terță parte, veți face acest lucru conform termenilor și politicilor acesteia și nu setului nostru de termeni și politici. Reclamațiile, întrebările și pretențiile asociate oricăror probleme sau tranzacții cu o terță parte trebuie trimise respectivei părți.

c)         Nu oferim nicio garanție privind utilizarea de către dvs. a Serviciilor terțe și nu vom purta nicio răspundere (contractuală, civilă sau de alt tip) privind aceasta.

6)      SOFTWARE-UL OPEN SOURCE

Anumite elemente software incluse în Software-ul Produsului sunt oferite sub licențe „open source” sau de „software gratuit” („Software open source”). O parte din Software-ul open source aparține unor terți. Software-ul open source nu este supus termenilor și condițiilor acestui contract de licență cu utilizatorul final. Fiecare element Software open source este oferit sub licență conform termenilor licenței pentru utilizatorul final care însoțește Software-ul open source respectiv. Nicio prevedere a acestui contract de licență cu utilizatorul final nu vă limitează drepturile și nu vă oferă drepturi suplimentare față de cele prevăzute în termenii și condițiile oricărei licențe pentru utilizatorul final aplicabile Software-ului open source. Dacă acest lucru este prevăzut de orice licență a unui Software open source, iRobot va furniza Software-ul open source și modificările aduse de iRobot Software-ului open source, în urma unei cereri scrise trimise către iRobot la adresa poștală sau de e-mail indicată mai jos.

7)      DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

a)        Confirmați faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Proprietății intelectuale iRobot din întreaga lume aparțin iRobot, că drepturile asupra Proprietății intelectuale iRobot vă sunt oferite sub licență (nu vândute) și că singurul dvs. drept asupra Proprietății intelectuale iRobot este acela de a o utiliza în conformitate cu termenii acestei Licențe.

b)        Integritatea Proprietății intelectuale iRobot este protejată prin măsuri tehnice de protecție (MTP), care previn furtul drepturilor de proprietate, inclusiv al drepturilor de autor, asupra Proprietății intelectuale iRobot. Nu trebuie să încercați în niciun mod să eliminați sau să ocoliți aceste MTP, nici să aplicați, să produceți, să importați, să distribuiți, să vindeți, să închiriați, să oferiți, să expuneți, să promovați vânzarea sau închirierea sau să dețineți în scopuri private sau comerciale orice mijloc al cărui unic scop rezonabil este de a facilita eliminarea sau ocolirea neautorizată a acestor MTP.

8)      GARANȚIA ȘI RĂSPUNDEREA

a)        Confirmați și acceptați următoarele:

i)               Proprietatea intelectuală iRobot nu a fost dezvoltată pentru a corespunde cerințelor dvs. personale; prin urmare, aveți responsabilitatea de a vă asigura că funcțiile și caracteristicile Proprietății intelectuale iRobot corespund cerințelor dvs.;

ii)              responsabilitatea pentru utilizarea Dispozitivului iRobot și deciziile adoptate în urma acestei utilizări vă aparține în totalitate, iar utilizarea Dispozitivului iRobot de către dvs. are loc pe riscul dvs.;

iii)               Proprietatea intelectuală iRobot poate conține erori sau defecte de programare,
care pot avea ca rezultat întreruperea sau afectarea utilizării acesteia de către dvs.

b)        Ca atare, Proprietatea intelectuală iRobot și Materialele terțe vă sunt furnizate „CA ATARE”, iar noi nu oferim nicio garanție, declarație, condiție sau angajament de niciun tip în privința funcționării, calității sau adecvării Proprietății intelectuale iRobot sau a Materialelor terțe.

c)         Exceptând situațiile prevăzute în cadrul acestei Licențe, orice garanții, declarații, condiții și alți termeni de orice tip implicați de legislație sau reglementări sunt excluse în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

9)      OBLIGAȚIILE LICENȚIATORULUI

a)        Nicio prevedere a acestei Licențe nu va limita sau exclude răspunderea oricăreia dintre părți pentru:

i)               decesul sau vătămările corporale cauzate de neglijență;

ii)              fraudele sau declarațiile înșelătoare;

iii)            încălcarea prevederilor Legii S.U.A. privind vânzarea bunurilor din 1979;

iv)            încălcarea prevederilor Legii S.U.A. privind protecția consumatorilor din 1987.

b)        Răspunderea agregată maximă a iRobot conform acestei Licențe sau în legătură cu aceasta sau orice contract colateral, de natură contractuală, civilă (inclusiv în caz de neglijență) sau de alt tip, va fi limitată în orice circumstanță la o sumă egală cu prețul plătit de dvs. pentru Dispozitivul iRobot.

10)   REZILIEREA

a)        iRobot poate rezilia această Licență cu efect imediat, prin trimiterea unei notificări scrise către dvs., în cazul în care încălcați în mod substanțial sau repetat condițiile acestei Licențe și nu remediați situația (dacă acest lucru este posibil) în termen de 14 zile de la primirea unei notificări scrise prin care vă solicităm acest lucru.

b)        În momentul rezilierii din orice motiv:

i)               toate drepturile care vă sunt acordate conform acestei Licențe vor fi anulate;

ii)              aveți obligația de a înceta toate activitățile autorizate de această Licență.

11)   CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA EXPORTURILOR

Proprietatea intelectuală iRobot și tehnologia asociată sunt supuse legislației S.U.A. de control al exporturilor și pot fi supuse reglementărilor privind exporturile din alte țări. Vă obligați să respectați toate legile și reglementările care vi se aplică.

12)   TRANSFERUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR

a)        Această Licență are caracter obligatoriu pentru dvs. și pentru noi, precum și pentru succesorii și persoanele cărora Licența le este transferată.

b)        Putem transfera, aloca, însărcina, subcontracta sau transmite în alt mod această Licență sau drepturile și obligațiile noastre în baza acesteia, în orice moment pe durata de valabilitate a Licenței.

13)   NOTIFICĂRILE

Orice notificări având ca destinatar corporația iRobot trebuie trimise către [iRobot Corporation] la adresa [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot vă poate trimite notificări la adresa de e-mail [sau cea poștală] furnizată iRobot. Notificările vor fi considerate a fi primite și acceptate la 24 de ore după trimiterea prin e-mail sau la trei zile după data poștei. Pentru demonstrarea trimiterii oricărei notificări, va fi suficient să dovediți, în cazul trimiterii prin poștă, că scrisoarea a fost adresată, timbrată și predată corect oficiului poștal și, în cazul trimiterii prin e-mail, că e-mailul a fost trimis la adresa de e-mail specificată a adresantului.

14)   EVENIMENTELE AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI LICENȚIATORULUI

a)        iRobot nu va purta nicio responsabilitate sau răspundere pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin conform acestei Licențe în cazul unui eveniment aflat în afara controlului său rezonabil (eveniment de forță majoră).

b)        Un eveniment de forță majoră include orice act, eveniment, lipsă a unui eveniment, omisiune sau accident aflat în afara controlului nostru rezonabil, și poate consta, fără limitare, în:

i)               greve, întreruperi ale activității sau alte conflicte de muncă;

ii)              conflicte sociale, revolte, invazii, atacuri teroriste sau amenințări cu atacuri teroriste, războaie (declarate sau nu), amenințări militare sau pregătiri pentru război;

iii)            incendii, explozii, furtuni, inundații, cutremure, subsidențe, epidemii sau alte dezastre naturale;

iv)            imposibilitatea utilizării căilor ferate, mijloacelor de transport maritim, aeronavelor, mijloacelor de transport rutier sau a altor mijloace de transport publice sau private;

v)             imposibilitatea utilizării rețelelor publice sau private de telecomunicații;

vi)            orice acte, decrete, legi, reglementări sau restricții impuse de orice guvern.

c)         Obligațiile iRobot prevăzute de această Licență sunt considerate a fi suspendate pe durata Evenimentului de forță majoră și vor beneficia de o prelungire a termenului egală cu durata perioadei respective. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura încheierea evenimentului de forță majoră sau pentru a găsi o soluție prin care obligațiile noastre prevăzute de această Licență să poată fi îndeplinite în ciuda Evenimentului de forță majoră.

15)   RENUNȚAREA LA DREPTURILE NOASTRE

a)        Dacă, în orice moment, pe durata de valabilitate a acestei Licențe, nu insistăm să vă îndepliniți cu strictețe oricare dintre obligațiile ce vă revin conform acestei Licențe, nu exercităm oricare dintre drepturile ce ne revin conform acestei Licențe sau nu solicităm reparații la care avem dreptul, acest lucru nu va constitui o renunțare la drepturile sau reparațiile respective sau o exonerare a dvs. de obligațiile respective.

b)        O renunțare la drepturile noastre în cazul unei anumite încălcări a obligațiilor dvs. nu constituie renunțarea la drepturile noastre în cazul niciunei încălcări ulterioare.

c)         Nicio renunțare la drepturile ce ne revin în baza oricăreia dintre aceste condiții nu va avea valoare legală decât dacă este declarată în mod explicit a reprezenta o renunțare și vă este comunicată în scris.

16)   ANULAREA

Dacă oricare dintre termenii acestei Licențe este determinat de către orice autoritate competentă a fi nevalid, ilegal sau imposibil de aplicat în orice măsură, termenul, condiția sau prevederea respectivă va fi anulată și eliminată, în măsura respectivă, din cadrul termenilor, condițiilor și prevederilor rămase, care își vor păstra valabilitatea în cea mai mare măsură permisă de lege.

17)   ÎNTREGUL CONTRACT

a)        Această Licență și orice document la care se face referire în mod explicit în cadrul acesteia constituie întregul contract dintre noi și are prioritate în fața oricărui aranjament, oricărei înțelegeri și oricărui acord anterior dintre noi privind licența asupra Proprietății intelectuale iRobot.

b)        Ambele părți confirmă faptul că, prin încheierea acestui contract de Licență (și a documentelor la care acesta face referire), niciuna dintre părți nu se bazează pe nicio declarație, afirmație, asigurare sau garanție (Declarație) a niciunei persoane (indiferent dacă aceasta este sau nu parte a prezentului Contract de licență), exceptând prevederilor explicite ale Licenței sau documentelor respective.

c)         Fiecare dintre părți acceptă faptul că toate drepturile și reparațiile ce îi revin în urma sau în legătură cu o Declarație vor fi cele legate de încălcarea contractului, conform acestei Licențe.

18)   LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA

a)        Această Licență, obiectul și constituirea acesteia (inclusiv disputele sau pretențiile non-contractuale) vor fi supuse legislației engleze și interpretate în conformitate cu aceasta, ambele părți supunându-se jurisdicției neexclusive a tribunalelor engleze, fără a vă limita dreptul de a iniția o acțiune în justiție în țara dvs. de reședință, drept de care dispuneți în calitate de consumator.

b)        Confirmați faptul că Software-ul Produsului conține secrete comerciale valoroase și informații aflate în proprietatea iRobot, că orice încălcare sau amenințare cu încălcarea prevederilor Secțiunii 2 (Restricții) a prezentului contract de licență cu utilizatorul final va constitui o încălcare imediată și ireparabilă a drepturilor iRobot, pentru care despăgubirile financiare ar reprezenta o reparație inadecvată și că acțiunea în încetare reprezintă reparația adecvată pentru acest tip de încălcare.

Această Politică de confidențialitate a fost revizuită cel mai recent și a intrat în vigoare la data de 30.09.2016.