Pogoji Storitve

iRobot

POGOJI STORITVE

  1. Pozdravljeni pri podjetju iRobot

1.1          Podjetje iRobot Corporation (»iRobot«, »mi«, »nas« ali »naš«) ponuja: (1) spletno mesto za uporabniški račun iRobot, do katerega lahko dostopate global.iRobot.comspletno mesto«), (2) storitve, dostopne prek spletnega mesta (»spletna aplikacija«) in (3) programsko opremo, ki jo za dostop do storitev lahko prenesete v pametni telefon ali tablični računalnik (»aplikacije za mobilne naprave«). Vse to je namenjeno uporabi skupaj s strojnimi izdelki iRobot (»izdelki«) in uporabi na druge načine, ki jih omogoči iRobot. Nekateri izdelki in storitve iRobot lahko uporabljate skupaj ali na načine, ki te izdelke združijo z izdelki in storitvami tretjih oseb. Izraz »storitve« pomeni spletno mesto, spletno aplikacijo in aplikacije za mobilne naprave.

2. Vaše razmerje z nami

2.1          Ta dokument in morebitni dokumenti, na katere se sklicuje (skupaj imenovani »pogoji storitve«), urejajo vaš dostop do storitev in njihovo uporabo. Pomembno je, da pred uporabo storitev preberete in razumete pogoje storitve. Če česar koli v pogojih storitve ne razumete, nam pišite na global.irobot.com.

2.2          Če pri nas odprete račun ali če uporabljate storitve in dostopate do njih, se strinjate s temi pogoji storitve. Če se ne strinjate s temi pogoji storitve, ne brskajte po storitvi ali drugače dostopajte do nje in je ne uporabljajte.

2.3          Vaš nakup katerega koli izdelka ureja omejena garancija, ki jo dobite z njim (»omejena garancija«), lahko pa ga dodatno urejajo tudi pogoji in določila prodaje. Programska oprema, vdelana v izdelek, in vse njene posodobitve (»programska oprema izdelka«) se vam licencirajo na podlagi licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki jo tudi ureja. Za nekatere funkcije storitev morda veljajo dodatni pogoji, pravila ali smernice, ki bodo v povezavi s temi funkcijami objavljeni v storitvah.

2.4          Če želite uporabljati naše storitve, morate biti stari vsaj 13 let in v državi, v kateri živite, imeti pravico do sklepanja zavezujočih pogodb. Storitve niso na voljo morebitnim uporabnikom, ki jim je iRobot v preteklosti prepovedal njihovo uporabo.

3. Podatki o nas

3.1       iRobot Corporation je podjetje, ustanovljeno na podlagi zakonodaje zvezne države [Massachusetts] v Združenih državah Amerike, s številko podjetja, registrirano pod številko 000773447, in sedežem na naslovu 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 ZDA.

4. Podatki o vas

4.1          Vaša zasebnost je za nas pomembna. Preberite naš pravilnik o zasebnosti, da boste razumeli, kako zbiramo, uporabljamo in razkrivamo podatke o vas.

5. Nastavitev računa

5.1          Če želite uporabljati storitve, se morate registrirati za uporabniški račun (vaš »račun«) in v ustreznem obrazcu za registracijo navesti nekatere podatke o sebi. Strinjate se, da so podatki, ki jih navedete, resnični in točni ter da boste skrbeli za to, da bodo posodobljeni.

5.2          Strinjate se, da boste za račun uporabljali »močna« gesla (torej gesla, sestavljena s kombinacijo velikih in malih črk, številk in znakov).

5.3          Odgovorni ste poskrbeti za zaupnost podatkov za prijavo in za vse dejavnosti, do katerih pride v vašem računu. Če imate kakršne koli pomisleke glede tega, da je prišlo do zlorabe vašega računa, se strinjate, da nas boste o tem takoj obvestili na global.irobot.com.

6. Vaša pravica do uporabe storitev

6.1          Gradivo in vsebina, ki sestavljata storitev, pripadata nam in dajemo vam dovoljenje za njihovo uporabo izključno za namene uporabe storitev skladno s temi pogoji storitve.

6.2          Vaša pravica do uporabe storitev velja samo za vas osebno in ne smete je podeliti nikomur drugemu oziroma računa prodati, podariti ali prenesti drugi osebi. Vaša pravica do uporabe storitev nam ne preprečuje, da bi uporabo storitev dovolili tudi drugim.

6.3          Imena »iRobot« ali katerega koli od logotipov, blagovnih znamk, imen domen in drugih edinstvenih značilnosti blagovne znamke »iRobot« nimate pravice uporabljati drugače, razen kot je dovoljeno v teh pogojih storitve.

6.4          V okviru naših storitev vam dovolimo

(a)           dostop do spletne aplikacije izključno za namene nadzora in spremljanja izdelkov, nameščenih na vaši lastnini, in v povezavi z njima, ali drugačen dostop do storitve, ki vam ga omogočimo za vašo uporabo skladno s temi pogoji storitve (»dovoljen namen«); ter

(b)          namestitev in uporabo aplikacij za mobilne naprave v vaši mobilni napravi za dovoljen namen.

Podeljujemo vam neizključno, osebno in neprenosljivo licenco za dovoljen namen.

6.5          Če naše aplikacije za mobilne naprave namestite iz trgovine Apple App Store ali storitve uporabljate v povezavi z napravo, ki ste jo dobili od podjetja Apple (te uporabe so skupaj imenovane »aplikacija«), velja naslednje:

(a)           potrjujete in se strinjate, da ti pogoji storitve veljajo izključno med vami in podjetjem iRobot, in ne podjetjem Apple, ter da Apple nima nobene odgovornosti za aplikacijo ali njeno vsebino;

(b)          vaša uporaba aplikacije mora biti skladna s pogoji storitve za trgovino App Store;

(c)           strinjate se, da Apple nima nobene obveznosti, da bi vam zagotovil kakršne koli storitve vzdrževanja ali podpore za aplikacijo;

(d)          v primeru, da aplikacija kakor koli ne ustreza morebitni upoštevni garanciji, lahko obvestite Apple, ki vam bo morda povrnil nakupno ceno za aplikacijo. Do največje mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, nima Apple nobene druge odgovornosti glede aplikacije, morebitne druge zahtevke, izgube, odškodnine, stroške ali nadomestila, ki jih je mogoče pripisati kakršnemu koli neizpolnjevanju garancije, pa urejajo izključno ti pogoji storitve in morebitna zakonodaja, ki velja za iRobot kot ponudnika programske opreme;

(e)          potrjujete, da Apple ni odgovoren za reševanje morebitnih vaših zahtevkov ali zahtevkov katere koli tretje osebe, povezanih z aplikacijo ali vašim imetjem in/ali uporabo aplikacije, in vse take zahtevke urejajo izključno ti pogoji storitve in morebitna zakonodaja, ki velja za iRobot;

(f)           vi in iRobot potrjujete in se strinjate, da so Apple in njegove podružnice upravičene tretje osebe teh pogojev storitve in se imajo pravico zanesti nanje v povezavi z vašo licenco za aplikacijo; in

(g)          potrjujete in se strinjate, da boste pri uporabi aplikacije ravnali skladno z morebitnimi določili pogodb s tretjimi osebami, ki lahko vplivajo na to uporabo oziroma lahko ta uporaba vpliva nanje.

6.6          Strinjate se, da niste v državi, za katero velja embargo državnih organov Združenih držav oziroma so jo ti imenovali kot državo, ki »podpira terorizem«, in da niste na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih oseb, ki so ga določili državni organi Združenih držav.

6.7          Čeprav je spletno mesto dostopno z vsega sveta, izdelki in storitve, ki so navedeni na spletnem mestu ali je prek njega mogoč dostop do njih, niso na voljo vsem ljudem ali v vseh državah. Če se odločite za dostop so spletnega mesta zunaj države, v kateri iRobot podpira izdelke in storitve (»ciljna država«), to storite na lastno pobudo in ste izključno odgovorni za upoštevanje upoštevne lokalne zakonodaje v vaši državi. Razumete in sprejemate, da spletno mesto ni namenjeno uporabi v državi, ki ni ciljna, in da nekatere ali vse njegove funkcije morda ne bodo delovale ali ne bodo primerne za uporabo v taki državi. Do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, iRobot ne sprejema nobene odgovornosti za morebitno škodo ali izgube, povzročene z vašim dostopom do spletnega mesta ali izdelkov iRobot v ne-ciljni državi oziroma z njihovo uporabo. Ti pogoji vas zavezujejo ne glede na to, kje dostopate do spletnega mesta ali storitev oziroma jih uporabljate.

7. Posodobitev programske opreme

7.1          Občasno lahko razvijemo popravke, rešitve za napake, posodobitve in druge spremembe, ki izboljšujejo učinkovitost delovanja storitev ali programske opreme izdelka (»posodobitve«). Strinjate se s tem, da te posodobitve namestimo samodejno, ne da bi vas dodatno obveščali o tem.

7.2          Potrjujete, da boste morda morali namestiti posodobitve za uporabo storitev in izdelkov, ter se strinjate, da boste takoj namestili vse posodobitve, ki jih damo na voljo.

7.3          Če ne želite posodobitev, morate zapreti račun in nehati uporabljati storitve in izdelke. Če računa na zaprete, boste še naprej dobivali samodejne posodobitve.

7.4          Če po posodobitvi še naprej uporabljate storitve in izdelke, s tem potrjujete, da se še naprej strinjate s temi pogoji in določili storitve.

8. Izdelki in storitve tretjih oseb

8.1          iRobot vam lahko ponudi možnost, da izdelke in storitve povežete z enim ali več izdelki in storitvami tretjih oseb (»izdelki in storitve tretjih oseb«). Odločitev glede tega, ali želite povezati izdelke in storitve tretjih oseb ter katere, je vaša in za to potrebujemo vašo izrecno soglasje in dovoljenje, ki ju lahko kadar koli umaknete.

8.2          Potrjujete in se strinjate, da izdelki in storitve tretjih oseb, ki jih povežete ali uporabljate s svojim računom, niso izdelki in storitve podjetja iRobot, in potrjujete, da iRobot ne nadzira nobenega od izdelkov in storitev tretjih oseb.

8.3          Potrjujete in se strinjate, da iRobot ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede varnosti katerih koli izdelkov ali storitev tretjih oseb in da iRobot ni odgovoren za vašo uporabo katerih koli izdelkov ali storitev tretjih oseb.

8.4          Uporabo vseh izdelkov ali storitev tretjih oseb urejajo ločeni pogoji in določila ponudnikov upoštevnih izdelkov ali storitev tretjih oseb.

8.5          Če imate kakršna koli vprašanja glede izdelkov ali storitev tretjih oseb, se obrnite na ponudnika zadevnih izdelkov ali storitev.

9. Pravila sprejemljive uporabe

9.1          V tem razdelku so poleg drugih zahtev teh pogojev storitve opisana tudi posebna pravila, ki veljajo za vašo uporabo storitev (»pravila sprejemljive uporabe«).

9.2          Pri uporabi storitev ni dovoljeno naslednje:

(a)           licenciranje, prodaja, oddaja v najem, oddaja v zakup, prenos, asignacija, distribuiranje, gostovanje ali druga komercialna uporaba storitev;

(b)          spreminjanje, motenje, prestrezanje, poškodovanje in prekinjanje storitve ali vdiranje vanjo;

(c)           dostop do storitev zaradi razvijanja podobnih ali konkurenčnih storitev;

(d)          zaobidenje, onemogočanje ali drugačno motenje morebitnih varnostnih funkcij storitev ali funkcij, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje vsebine, dostopne prek storitve;

(e)          kopiranje, reproduciranje, distribuiranje, nadaljnje objavljanje, prenos, prikazovanje, objavljanje ali oddajanje katerega koli dela storitev v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, razen kot je določeno v teh pogojih storitve;

(f)           navajanje morebitnih lažnih ali zavajajočih podatkov v podrobnostih računa;

(g)          vsakršno nedovoljeno ali nezakonito vedenje;

(h)          uporaba storitev, če smo vam prekinili ali prepovedali njihovo uporabo;

(i)            zloraba storitve z namernim uvajanjem virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugega gradiva, ki bi lahko škodovalo storitvi ali opremi katerega koli uporabnika storitve;

(j)            zbiranje kakršnih koli podatkov od storitve razen v skladu s temi pogoji storitve;

(k)           motenje, prekinjanje ali poskušanje pridobiti nepooblaščen dostop do strežnikov ali omrežij, povezanih s storitvijo, ali kršenje predpisov, pravilnikov ali postopkov za ta omrežja;

(l)            dostopanje ali poskušanje dostopati do katere koli od storitev na kakršen koli način razen prek vmesnika, ki ga da na voljo iRobot; ali

(m)         odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje morebitnih obvestil o lastniških pravicah (vključno z obvestili o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah).

9.3          Nespoštovanje pravil sprejemljive uporabe predstavlja resno kršitev teh pogojev storitve in lahko vodi do katerega koli ali vseh naših naslednjih ukrepov (z obvestilom ali brez):

(a)           takojšnji, začasni ali trajni preklic vaših pravic do uporabe naših storitev;

(b)          izdaja opozorila;

(c)           pravni ukrepi proti vam, vključno s postopki za povrnitev vseh stroškov (vključno z razumnimi administrativnimi in pravnimi stroški, vendar ne omejeno nanje), ki so posledica vaše kršitve;

(d)          razkritje vseh podatkov, za katere menimo, da so utemeljeno potrebni, organom pregona.

9.4          Raziščemo lahko vsako domnevno kršitev pravil sprejemljive uporabe. Pri taki preiskavi lahko začasno prekličemo vašo pravico do uporabe naših storitev, ne da bi vas o tem obvestili.

9.5          Ukrepi, opisani v razdelku 9.3, niso omejeni in izvedemo lahko še poljubne druge ukrepe, za katere utemeljeno menimo, da so primerni.

10. Odprtokodne komponente

10.1       V spletni aplikaciji ali aplikacijah za mobilne naprave je lahko vključena določena programska koda tretjih oseb, za katero veljajo »odprtokodne« licence ali licence za »brezplačno programsko opremo« (»odprtokodna programska oprema«). Nekatera odprtokodna programska oprema je last tretjih oseb.

10.2       Noben del teh pogojev storitve ne omejuje vaših pravic na podlagi morebitne upoštevne licence za tako odprtokodno programsko opremo niti vam ne podeljuje pravic, ki nadomeščajo njene pogoje in določila.

11. Dogovorjena uporaba in omejitve storitev podjetja iRobot

11.1       Predvidena uporaba storitev podjetja iRobot

Storitve so predvidene za dostop in uporabo za podatke, ki niso vezani na čas, in za nadzor izdelkov. Prizadevamo si sicer zagotoviti, da bi bile storitve zelo zanesljive, vendar ni predvideno, da bi bile na voljo neprekinjeno. V storitvah lahko pride do občasnih prekinitev in okvar zaradi številnih različnih razlogov, ki so zunaj nadzora podjetja iRobot, vključno s prekinitvami delovanja omrežij Wi-Fi, prekinitvami delovanja pri ponudnikih storitev, obvestili v mobilnih napravah in operaterji. Potrjujete, da se zavedate teh omejitev in se strinjate, da iRobot ni odgovoren za morebitno škodo, ki jo domnevno povzroči okvara ali zamuda v storitvah.

11.2       Začasna ustavitev

Storitve lahko brez obvestila začasno ustavimo zaradi varnostnih razlogov, okvare sistema, vzdrževanja in popravila ali drugih okoliščin. Strinjate se, da ne boste upravičeni do nobenega povračila ali popusta zaradi takih ustavitev. iRobot ne daje nobenih posebnih jamstev za neprekinjeno delovanje storitev.

11.3       Sistemske zahteve

Za dostop do storitev, za katere je potrebno omrežje Wi-Fi, boste potrebovali naslednje:

(a)           delujoče omrežje Wi-Fi v vašem stanovanju, ki je ustrezno postavljeno za zanesljivo komuniciranje z izdelki;

(b)          račun (potreben za nekatere funkcije);

(c)           mobilne odjemalce, na primer podprt telefon ali tablični računalnik (potrebni za nekatere funkcije);

(d)          stalno dostopen širokopasovni internetni dostop;

(e)          druge elemente sistema, ki jih lahko določi iRobot.

Za dostop do storitev, za katere je potrebna povezava Bluetooth, boste potrebovali naslednje:

(a)           račun (potreben za nekatere funkcije);

(b)          mobilne odjemalce, na primer podprt telefon ali tablični računalnik (potrebni za nekatere funkcije) s povezavo Bluetooth;

(c)           druge elemente sistema, ki jih lahko določi iRobot.

Vaša odgovornost je zagotoviti, da imate vse zahtevane elemente sistema ter da so združljivi in pravilno konfigurirani. Potrjujete, da se zavedate, da storitve morda ne bodo delovale, kot je opisano, če niso izpolnjene zahteve ali elementi niso združljivi.

11.4       Omejitve glede podatkov

Storitve vam ponujajo podatke (»podatki o izdelkih«) o izdelkih in njihovi povezavi z drugimi izdelki in storitvami. Vsi podatki o izdelkih so navedeni »kakršni so« in »kot so na voljo«. Ne jamčimo, da so pravilni ali najnovejši.

12. Omejitve storitev podjetja iRobot v povezavi s tretjimi osebami

12.1       Splošno

Storitve se zanašajo na izdelke in storitve tretjih oseb ali delujejo z njimi. Ti izdelki in storitve tretjih oseb so zunaj nadzora podjetja iRobot, vendar lahko njihovo delovanje vpliva na uporabo in zanesljivost storitev, te pa lahko vplivajo na uporabo in zanesljivost izdelkov in storitev tretjih oseb. Potrjujete, da se zavedate, (i) da je uporaba in razpoložljivost storitev odvisna od zunanjih dobaviteljev izdelkov in ponudnikov storitev ter (ii) da ti izdelki in storitve morda ne bodo neprekinjeno zanesljivo delovali ter lahko vplivajo na način delovanja storitev.

12.2       Ponudniki storitev tretjih oseb

Potrjujete, da se zavedate, da iRobot za zagotavljanje nekaterih vidikov storitev (na primer za shranjevanje podatkov, sinhronizacijo, preverjanje pristnosti in komuniciranje, ter obvestila v mobilnih napravah prek ponudnikov operacijskih sistemov za mobilne naprave in operaterjev mobilne telefonije) uporablja zunanje ponudnike storitev.

12.3       Oprema, ponudnik internetnih storitev, operater

Potrjujete, da se zavedate, da je razpoložljivost storitev odvisna od (i) vašega računalnika, mobilne naprave, stanovanjske napeljave, domačega omrežja Wi-Fi in druge povezane opreme (»oprema«), (ii) vašega ponudnika internetnih storitev (»ponudnik internetnih storitev«) in (iii) vašega operaterja mobilne telefonije (»operater«). Strinjate se, da ste odgovorni za vse stroške, ki vam jih ponudnik internetnih storitev in operater zaračunata v povezavi z vašo uporabo storitev. Strinjate se tudi, da ste odgovorni za upoštevanje vseh upoštevnih pogodb, pogojev uporabe/storitve in drugih pravilnikov svojega ponudnika internetnih storitev in operaterja.

12.4       Trgovine z aplikacijami

Potrjujete in se strinjate, da je razpoložljivost aplikacij za mobilne naprave odvisna od spletnih mest tretjih oseb, s katerih prenesete aplikacije za mobilne naprave, torej trgovine App Store za Appla ali tržnice aplikacij za Android od Googla (vsaka od njih imenovana »trgovina z aplikacijami«). Potrjujete, da se ti pogoji storitve sklepajo med vami in podjetjem iRobot, ne s trgovino z aplikacijami. Vsaka trgovina z aplikacijami ima lahko svoje pogoje in določila, s katerimi se morate strinjati, preden iz nje prenesete aplikacije za mobilne naprave. Strinjate se, da boste upoštevali te pogoje in določila trgovine z aplikacijami, kar je tudi pogoj licence za uporabo aplikacij za mobilne naprave. Če so ti drugi pogoji in določila trgovine z aplikacijami manj omejevalni kot pogoji in določila teh pogojev storitve ali so drugače v navzkrižju z njimi, se uporabljajo bolj omejevalni ali navzkrižni pogoji in določila v teh pogojih storitve.

12.5       Povezave in napotitve do spletnih mest tretjih oseb

Na spletnem mestu so lahko povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe (»spletna mesta tretjih oseb«), in napotitve na zunanje ponudnike (»ponudniki z napotitvami«). Taka spletna mesta tretjih oseb in ponudniki z napotitvami niso pod našim nadzorom. iRobot te povezave in napotitve ponuja samo informativno ter jih ne oceni, odobri, spremlja ali podpira niti ne daje nikakršnih jamstev ali zagotovil glede njih. Ta spletna mesta tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost.

12.6       Oprostitev odgovornosti

iRobot ni odgovoren za tretje osebe ali njihove izdelke in storitve, vključno s trgovinami z aplikacijami, izdelki in storitvami tretjih oseb, spletnimi mesti tretjih oseb, ponudniki z napotitvami, opremo, ponudniki internetnih storitev in operaterji, vendar ne omejeno nanje. iRobot zavrača vsakršne znane ali neznane pretekle, sedanje in prihodnje zahtevke, odgovornosti in odškodnine, ki izhajajo iz vaših interakcij s temi tretjimi osebami ter njihovimi izdelki in storitvami ali v povezavi z njimi, tudi če niste seznanjeni z morebitnim zahtevkom, ki obstaja v času sprejema ter oprostitve odgovornosti, vi pa iRobot ter njegove licencedajalce in dobavitelje odvezujete odgovornosti zanje.

13. Lastništvo intelektualne lastnine

13.1       Strinjate se, da so vsi zaupni podatki, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v izdelku, programski opremi izdelka in storitvah last podjetja iRobot ali oseb, ki so nam dale licenco za uporabo teh pravic. Strinjate se, da nimate nobenih pravic do našega izdelka, programske opreme izdelka in storitev ali v njih, razen pravice do njihove uporabe skladno s temi pogoji storitve.

13.2       Dele storitve (vključno s tem spletnim mestom) lahko v svoj računalnik kopirate samo za svojo osebno uporabo. Brez pisnega soglasja podjetja iRobot ne smete vsebine storitev uporabljati na noben drug javen ali komercialen način niti ne smete katere koli vsebine storitev kopirati ali je vključiti v katero koli drugo delo, vključno s svojim spletnim mestom. Preden lahko objavite ali nadalje distribuirate kateri koli del storitev, morate pridobiti našo licenco.

13.3       iRobot ohranja celotno in polno lastništvo nad vso vsebino storitev, vključno z morebitno programsko opremo, ki jo lahko prenesete, in vsemi podatki, ki jih dobite z njo. Strukture ali predstavitve storitev ali katere koli vsebine v njih ne smete kopirati, spreminjati ali na kakršen koli način reproducirati ali poškodovati.

14. Prekinitev razmerja

14.1       Če kadar koli menite, da se ne morete strinjati s temi pogoji storitve ali njihovimi morebitnimi spremembami, morate takoj prenehati uporabljati storitve.

14.2       Če želite prekiniti uporabo storitev, upoštevajte navodila za deaktiviranje računa [v funkciji za nastavitev v storitvah].

14.3       Vašo uporabo storitev lahko takoj prekinemo, če prekršite pravila sprejemljive uporabe, morebitna druga pomembna pravila ali pogoje in določila, ki jih določimo za dostop do storitev in njihovo uporabo, vključno s tem pogoji storitve.

14.4       Storitev lahko tudi [kadar koli][pod pogojem, da vas v razumnem času obvestimo, da nameravamo to storiti] umaknemo.

14.5       Če vi ali mi prekinemo uporabo storitev ali mi umaknemo storitve, lahko izbrišemo ali spremenimo vaš račun ali morebitne druge podatke, ki jih imamo o vas. Izgubili boste tudi vse pravice, ki jih imate do uporabe storitev. Ponudili vam ne bomo nobenega nadomestila za morebitne izgube.

14.6       Če izdelek prenesete novemu lastniku, se vaša pravica do uporabe storitev za ta izdelek samodejno prekliče, novi lastnik pa ne bo imel nobenih pravic do uporabe izdelka ali storitev z vašim računom in se bo moral pri podjetju iRobot registrirati s svojim računom.

15. Naša odgovornost do vas

15.1       Storitve so zaradi narave interneta in tehnologije žal na voljo »kot so na voljo« in »kakršne so«. To pomeni, da vam ne moremo zagotoviti, da bo vaša uporaba storitev brez prekinitev, zamud in napak ter da bo izpolnjevala vaša pričakovanja, in ne dajemo nobene zaveze glede delovanja ali razpoložljivosti storitev v teh pogojih storitve. Do mere, do katere to lahko storimo, izključujemo vsakršne zaveze, ki so morebiti nakazane v zakonodaji.

15.2       Do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz zagotavljanja storitev (saj so te na voljo brezplačno).

15.3       V nobenem primeru ne bomo nikoli odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je ne mogoče razumno predvideti.

16. Reševanje sporov

16.1       V primeru spora z nami glede storitev nam najprej pišite na naslov global.irobot.com in ga poskušajte neformalno rešiti.

16.2       V primeru, da iRobot ne more neformalno rešiti spora, kar je malo verjetno, se bomo z vami pogovorili o najučinkovitejšem načinu reševanja spora in se ustrezno dogovorili.

17. Spremembe storitve

17.1       Storitve stalno posodabljamo in izboljšujemo ter poskušamo najti nove načine, da bi vam zagotovili nove in inovativne funkcije in storitve. Izboljšave in posodobitve izvajamo tudi skladno s spreminjajočimi se tehnologijami, okusi, vedenji in načini, kako ljudje uporabljajo internet in naše storitve.

17.2       Zaradi tega bomo morda morali posodobiti, ponastaviti ali ustaviti ponujanje in/ali podporo določenega dela storitev ali funkcije, povezane s storitvijo (»spremembe storitev«). Te spremembe storitve lahko vplivajo na vaše pretekle dejavnosti v storitvi, funkcije, ki jih uporabljate, in podatke o vašem izdelku (»elementi storitve«). Morebitne spremembe storitev lahko vključujejo izbris ali ponastavitev vaših elementov storitve.

17.3       Strinjate se, da je ena temeljnih značilnosti naših storitev to, da bo sčasoma prišlo do sprememb storitev, in da je to pomemben temelj, na podlagi katerega vam podeljujemo dostop do storitev. Če storitve še naprej uporabljate, potem ko jih spremenimo, to pomeni, da ste sprejeli vse spremembe storitev. Storitve lahko kadar koli nehate uporabljati ali v funkciji za nastavitve storitev deaktivirate račun.

17.4       Strinjate se, da vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršne koli spremembe storitve.

17.5       Kadar bo to mogoče in razumno, vas bomo poskušali obvestiti o morebitnih pomembnih spremembah storitev.

18. Spremembe dokumentov

18.1       Te pogoje storitve lahko občasno posodobimo, vendar bo najnovejša različica vedno na voljo na spletnem mestu www.irobot.com/legal.

18.2       Do sprememb bo običajno prišlo zaradi dodajanja funkcij storitvi ali sprememb zakonodaje oziroma če bo treba pojasniti naše stališče glede česa.

18.3       Kadar bo to mogoče in razumno, vas bomo poskušali obvestiti o morebitnih pomembnih spremembah katerega koli od dokumentov, omenjenih v teh pogojih storitve. Na vas se lahko obrnemo v okviru storitve (na primer tako, da vas prosimo, da pred nadaljnjo uporabo storitve sprejmete spremembe) ali v ločenem e-poštnem sporočilu.

18.4       Običajno vas bomo poskušali obvestiti nekaj časa pred začetkom veljavnosti novih pogojev. Nekatere spremembe pa bo treba izvesti takoj in v takem primeru vas ne bomo obvestili vnaprej. Če po spremembi pogojev storitve še naprej uporabljate storitev, to pomeni, da sprejemate spremembe.

19. Dokumenti, ki se nanašajo na naše razmerje z vami

19.1       Trenutna različica pogojev storitve vsebuje edine pogoje in določila, ki veljajo za naše razmerje z vami. Starejše različice pogojev storitve ne bodo več veljale za naše razmerje in jih bo v celoti nadomestila trenutna različica.

19.2       Te pogoje storitve nameravamo uporabljati za določitev pisnih pogojev naše pogodbe z vami glede zagotavljanja storitev. Če dela pogojev storitve ni mogoče uveljaviti, za naše razmerje še vedno velja preostali del pogojev storitve.

19.3       Če ne upoštevate teh pogojev storitve in mi ne ukrepamo takoj, to ne pomeni, da se odpovedujemo kakršni koli pravici, ki jo imamo, in lahko še vedno ukrepamo v prihodnosti.

20. Zakonodaja

20.1       Te pogoje storitve ureja angleška zakonodaja. Angleška sodišča bodo imela neizključno pristojnost v primeru sporov, ki izhajajo iz vaše uporabe storitve ali v povezavi z njo.

20.2       Noben del te klavzule ne vam ne nam ne preprečuje tega, da bi od sodišč zahtevali sodno (nujno) prepoved ali pravično nadomestilo za zadeve, povezane z varnostjo podatkov, intelektualno lastnino ali nepooblaščeno uporabo storitev.

21. Asignacija

Teh pogojev storitve ali morebitnih povezanih pravic ali obveznosti ne smete asignirati ali drugače prenesti brez prejšnjega pisnega soglasja podjetja iRobot. Podjetje iRobot lahko te pogoje storitve asignira brez omejitev. Ti pogoji so zavezujoči za morebitne dovoljene pooblaščence.

22. Obvestila

iRobot vas lahko skladno z zakonskimi zahtevami ali za druge namene (po svoji izbiri) obvešča po e-pošti na glavni e-poštni naslov, povezan z vašim računom, v papirni obliki ali z objavo obvestila na spletnem mestu. iRobot ni odgovoren za morebitno samodejno filtriranje e-poštnih obvestil, ki ga izvajate vi ali vaš omrežni ponudnik. iRobot priporoča, da v e-poštni imenik dodate URL-je @iRobot.com in s tem pomagate zagotoviti, da boste prejeli e-poštna obvestila podjetja iRobot.

23. Razkritja

Naslov podjetja iRobot je naveden tukaj: global.irobot.com

24. Stik, povratne informacije in pritožbe

24.1       Če se želite obrniti na nas v povezavi s temi pogoji storitve ali katerim koli drugim dokumentom, omenjenim v njih, nam pišite na global.irobot.com.

Mnenja naših strank cenimo in vedno nas zanima, kako lahko izboljšamo storitev. S tem, da nam pošljete povratne informacije, se strinjate, da se odpovedujete vsem pravicam, ki jih imate do povratnih informacij, tako da jih lahko uporabljamo in drugim dovolimo, da jih uporabljajo brez kakršnih koli omejitev in brez plačila vam.

Ta pravilnik je bil zadnjič spremenjen in je veljaven dne 30. 9. 2016.