Datasäkerhet

Robot- och datasäkerhet hos iRobot

Vi på iRobot tar säkerheten hos våra produkter på största allvar. Om du är iRobot®-kund och använder våra anslutna produkter får du här allt du behöver veta om produktsäkerhetsprinciperna för iRobot.


Vanliga frågor om datasäkerhet för iRobot

Vi gör allt vi kan för att se till att de data vi har i våra system används i ett enda syfte: att göra ditt liv med iRobot®-produkter enklare. Följande är några svar på vanliga frågor angående säkerheten för de data vi samlar in på iRobot:

Hur skyddar vi våra anslutna produkter?

På iRobot använder vi en strategi med djupgående försvar när det gäller säkerhet, och vi har flera skyddslager kring våra robotar, moln och appar från början till slut. Vi ser till att utvecklingen av våra produkter följer säkerhetsmetoder som är branschstandard, och vi använder ledande tekniska verktyg som hjälper våra utvecklings- och säkerhetsteam i denna process. Vid distribution på marknaden samarbetar vi med våra leverantörer och partners för att se till att våra produkter och våra leverantörers och partners stödinfrastruktur (inklusive fysisk infrastruktur, moln och mobilappar) är korrekt konfigurerade och övervakade samt att det finns fortlöpande säkerhetsförbättringsprocesser.

Hur hanterar vi dina data?

Alla data som samlas in från dina iRobot®-produkter hanteras noggrant och med hög säkerhetsnivå, enligt sekretesspolicyn. Data krypteras både vid överföring och i vila. Dataåtkomst är strikt kontrollerad och endast begränsad till behörig personal så att de kan utföra sitt arbete och hjälpa till att förbättra produktupplevelsen.

Hur skyddas data vid överföring?

Alla anslutna iRobot®-produkter kommunicerar med iRobot®-molnservicen med hjälp av robust kryptering. Vi använder för närvarande AES 256-bitars kryptering och Transport Layer Security (TLS v1.2). Datakrypteringen förstärks genom stark identitetshantering. Alla anslutna iRobot®-produkter har identiteter när de lämnar fabriken och dessa identiteter valideras vid varje ny molnanslutning.

Hur lagras data i vila?

Inom molnet för iRobot (som byggs på AWS) lagras kunddata i krypterat format. Kunddata har flera krypteringsnycklar som roteras regelbundet för att minska risken för att data utsätts för fara även om en nyckel skulle avslöjas.

I mobilappen följer datalagringen plattformens standarder för att skydda data i appen, så att eventuella känsliga data som appen använder inte lagras på den mobila enheten, utan i stället transporteras på ett säkert sätt till lagringsmolnet för iRobot.

Hur ser vi till att våra produkter är uppdaterade och skyddade?

I samband med våra säkerhetsmedvetna utvecklingsprocesser ser iRobot till att vi övervakar och följer alla leverantörs- och branschvarningar gällande säkerhetskorrigeringar för de system och komponenter som används i våra produkter. Vi främjar och sponsrar dessutom privata prisjägarprogram för fel och hackningsevent för att samarbeta med den breda gemenskapen för säkerhetsefterforskning, som hjälper iRobot att på ett ansvarsfullt sätt hantera alla sårbarheter som kan upptäckas i våra produkter.

Hur uppdateras robotarna på ett säkert sätt i hemmet?

När en robot behöver uppdateras får roboten ett meddelande om den tillgängliga uppdateringen när den interagerar med molnet och den ansluter till en säker plats för att hämta en programuppdatering. Anslutningen autentiseras för att se till att det är den officiella platsen för iRobot. Varje hämtning är kryptografiskt signerad för att säkerställa att det är en officiell uppdatering för iRobot.

Hur skyddar vi ‘HOME’-appen?

Den mobila ‘HOME’-appen är utformad enligt de säkerhetsstandarder som anges av operativsystemens och enheternas tillverkare (Apple iOS, Android, Samsung osv.) och omfattar avancerade fördunklingsverktyg som begränsar bakåtkompilering som utförs av användare med skadliga avsikter. Mobilapparna säljs endast via kvalificerade appbutiker från dessa tillverkare och användarna bör endast installera appen från dessa platser.

Hur skyddar vi kartor och kartdata?

iRobot betraktar kartor över hemmet som känslig och konfidentiell information. Kartor skyddas enligt riktlinjer som är branschstandard för att säkerställa att säkerheten för dessa data hanteras som övrig personlig information. Utöver de standarder som nämns ovan för kryptering i vila och vid överföring är åtkomsten till dessa data strikt kontrollerad och övervakad samt granskas regelbundet. iRobot®-maskiner som får åtkomst till dessa data har programvara som förhindrar dataläckage installerad för att se till att data spåras vid åtkomst till den för användning i kundsupport- och robotförbättringsprocesser.

Hur säker är en app som inte tillhandahålls av iRobot?

iRobot ser positivt på innovation och låter programvara från tredje part interagera med våra produkter när denna programvara kan visa upp rätt uppgifter. Till följd av detta kan oberoende utvecklare skapa verktyg och tillbehör som kan skapa en bättre användarupplevelse för dig. Även om säkerheten för dina data som produceras av roboten och lagras i molnet för iRobot fortfarande är skyddad rekommenderar iRobot att du kontrollerar dokumenten från tredje part som anger hur dina data hanteras.

Framtida produkter och säkerhet

Miljön med säkerhetshot utvecklas hela tiden, vilket även säkerheten hos iRobot gör. iRobot utbildar, efterforskar och genomför hela tiden processer som förbättrar företagets övergripande förmåga att identifiera, reagera på, isolera och lösa säkerhetsproblem inom företaget och i våra produkter så snart som möjligt.

Om du vill ha mer information om våra principer och metoder vad gäller sekretess eller kunddata kan du läsa vår sekretesspolicy.

Om du har några frågor kan du skicka e-post till oss på security.se@irobot.com.