Villkor För Tjänst

iRobot

VILLKOR FÖR TJÄNST

  1. Välkommen till iRobot

1.1          iRobot Corporation (”iRobot”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) erbjuder: (1) en webbplats med ett användarkonto för iRobot som nås på global.iRobot.com (”webbplatsen”), (2) tjänster som är tillgängliga via webbplatsen (”webbappen”) och (3) programvara som kan hämtas till din smartphone eller surfplatta för att få åtkomst till tjänster (”mobila appar”) som ska användas i kombination med maskinvaruprodukter från iRobot (”produkterna”) och på andra sätt som iRobot erbjuder. En del produkter och tjänster från iRobot kan användas tillsammans eller på sätt som integreras med produkter och tjänster från utomstående. Uttrycket ”tjänster” avser webbplatsen, webbappen och mobila appar.

2. Din relation till oss

2.1          Detta dokument och alla dokument som det hänvisas till i det (gemensamt ”Villkor för tjänst”) styr din åtkomst till, och användning av, tjänsterna. Det är viktigt att du läser och förstår Villkor för tjänst innan tjänsten används. Om det är någonting i dem som du inte förstår kontaktar du global.irobot.com.

2.2          Du samtycker till dessa Villkor för tjänst när du skapar ett konto hos oss eller använder tjänsterna. Om du inte samtycker till dessa Villkor för tjänst ska du inte bläddra eller på annat sätt skapa åtkomst eller använda tjänsten.

2.3          Ditt köp av en produkt regleras av den begränsade garanti som lämnas för produkten (”Begränsad garanti”) och kan även regleras av Försäljningsvillkoren. Programvaran som finns i produkten och alla uppdateringar av den (”Produktprogramvara”) är licensierad och regleras av Slutanvändaravtalet. Vissa funktioner i tjänsten kan omfattas av ytterligare riktlinjer, villkor eller regler vilket kommer att anges hos tjänsten tillsammans med dessa funktioner.

2.4          Du måste vara 13 år eller äldre och kunna ingå juridiskt bindande avtal i det land du bor för att använda våra tjänster. Tjänsterna är inte tillgängliga för användare som tidigare stängts av från användning av tjänsterna av iRobot.

3. Information om oss

3.1       iRobot Corporation är ett företag som etablerats och bildats enligt lagarna i delstaten Delaware in USA (U.S. tax ID 77-0259335) och registrerats i Storbritannien med kontor på 10 Greycoat Place, London, SW1P 1SB och utländskt registreringsnummer FC027058.

4. Information om dig

4.1          Din integritet är viktig för oss. Du bör läsa vår integritetspolicy för att förstå hur vi samlar in, använder och delar information om dig.

5. Skapa ett konto

5.1          För att använda tjänsterna måste du registrera dig för ett användarkonto (ditt ”Konto”) och lämna viss information om dig själv enligt instruktionerna för det aktuella registreringsformuläret. Du samtycker till att informationen du lämnar är sanningsenlig och korrekt och att du kommer att se till att informationen är aktuell.

5.2          Du samtycker till att använda ”starka” lösenord (lösenord som använder en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler) till ditt konto.

5.3          Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter förblir hemliga och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Om du misstänker att ditt konto kan ha missbrukats samtycker du till att kontakta oss direkt på global.irobot.com för att informera oss.

6. Din rättighet att använda Tjänsterna

6.1          Materialen och innehållet som utgör Tjänsten tillhör oss och vi ger dig tillstånd att använda dessa material och innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsten enligt dessa Villkor för tjänst.

6.2          Rättigheten att använda Tjänsterna är personlig för dig och du får inte ge den här rättigheten till en annan person eller sälja, skänka eller överföra ditt konto till en annan person. Din rätt att använda Tjänsten hindrar oss inte från att låta andra personer använda Tjänsten.

6.3          Du har inte rätt att använda namnet ”iRobot”, eller något av varumärkena, logotyperna eller domännamnen för ”iRobot” eller andra uttalade märkesegenskaper, på annat sätt än vad som medges i dessa Villkor för tjänst.

6.4          Vi tillåter dig följande som en del av våra Tjänster:

(a)           åtkomst till webbappen tillsammans med och för det exklusiva ändamålet att kontrollera och övervaka produkterna som är installerade på din egendom, eller för att på annat sätt få åtkomst till en tjänst som tillhandahålls av oss för din användning, enligt dessa Villkor för tjänst (”Tillåtet ändamål”).

(b)          att installera och använda de mobila apparna för användning på din mobila enhet för det Tillåtna ändamålet.

och vi beviljar dig en icke-exklusiv, personlig, icke-överförbar licens för det Tillåtna ändamålet.

6.5          Följande gäller även när du hämtar våra mobila appar från Apple App Store eller använder Tjänsterna tillsammans med en enhet som tillhandahålls av Apple (sådana användningar benämnts gemensamt ”Applikation”):

(a)           du godkänner och samtycker till att dessa Villkor för tjänst enbart gäller mellan dig och iRobot, inte Apple, och att Apple inte har något ansvar för Applikationen eller innehållet i den.

(b)          din användning av applikationen måste överensstämma med Villkor för tjänst för App Store.

(c)           du bekräftar att Apple inte har någon form av skyldighet att erbjuda underhåll och supporttjänster med avseende på Applikationen.

(d)          om Applikationen inte skulle överensstämma med en tillämplig garanti kan du meddela Apple och Apple kommer (om aktuellt) att återbetala inköpspriset för Applikationen till dig. I den omfattning som tillåts av gällande lagstiftning har Apple ingen annan form av skyldighet när det gäller Applikationen, och andra eventuella krav, förluster, förpliktelser, skador, kostnader eller utgifter som kan tillskrivas saknad överensstämmelse med en garanti regleras exklusivt av dessa Villkor för tjänst och eventuell lagstiftning som gäller iRobot som programvaruleverantör.

(e)          du bekräftar att Apple inte är ansvarigt för att ta hand om några krav som du eller en tredje man har med avseende på Applikationen eller din egendom och/eller användning av Applikationen och att alla sådana krav regleras exklusivt av dessa Villkor för tjänst och eventuell lagstiftning som gäller iRobot.

(f)           du och iRobot godkänner och samtycker till att Apple, och Apples dotterbolag, är utomstående förmånstagare i dessa Villkor för tjänst och har rätt att förlita sig på dessa Villkor för tjänst eftersom de relaterar till din licens för Applikationen.

(g)          du godkänner och samtycker till att du, när du använder Applikationen, följer eventuella, tillämpliga avtalsvillkor från tredje man som kan påverka eller påverkas av sådan användning.

6.6          Du bekräftar att du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo från regeringen i USA eller som har betecknats som ett ”terroriststödjande” land av nämnda regering och du finns inte med på någon regeringslista med partier som är förbjudna eller omfattas av restriktioner.

6.7          Även om webbplatsen är tillgänglig globalt är inte Produkterna och Tjänsterna som tillhandahålls eller nås via eller på Webbplatsen tillgängliga för alla personer eller i alla länder. Om du väljer att få åtkomst till Webbplatsen utanför ett land i vilket iRobot stöder Produkterna och Tjänsterna (”Målland”) gör du detta på eget initiativ och endast du ansvarar för att tillämpliga, lokala lagar i ditt land följs. Du är medveten om och accepterar att Webbplatsen inte är utformad för användning i ett annat land än ett Målland och att en del eller alla funktioner på Webbplatsen kanske inte fungerar eller är lämpliga för användning i ett sådant land. I den omfattning som lagstiftningen tillåter påtar sig iRobot inte ansvar eller ansvarsskyldighet för några skador eller förluster som beror på din inloggning till, eller användning av, Webbplatsen eller produkter från iRobot i ett land annat än ett Målland. Du är bunden av dessa Villkor var du än loggar in eller använder Webbplatsen eller använder Tjänsterna.

7. Programuppdateringar

7.1          Då och då kan det hända att vi utvecklar patchar, buggfixar, uppdateringar och andra modifieringar för att förbättra prestandan hos Tjänsterna eller Produktprogramvaran (”Uppdateringar”). Du samtycker till att vi installerar dessa uppdateringar automatiskt utan att vi först meddelar dig.

7.2          Du är medveten om att du kan behöva installera uppdateringar för att använda Tjänsterna och Produkterna och du samtycker till att omgående installera eventuella uppdateringar som vi tillhandahåller.

7.3          Om du inte önskar Uppdateringar måste du avsluta ditt Konto och sluta använda Tjänsterna och Produkterna. Om du inte avslutar ett Konto får du automatiska Uppdateringar även i fortsättningen.

7.4          Fortsatt användning av Tjänsterna och Produkterna efter en Uppdatering innebär att du fortfarande samtycker till dessa Användningsvillkor.

8. Produkter och tjänster från utomstående

8.1          iRobot erbjuder dig eventuellt möjligheten att ansluta Produkterna och Tjänsterna till en eller flera produkter och tjänster från utomstående (”Produkter och tjänster från utomstående”). Du bestämmer om du vill ansluta till Produkter och tjänster från utomstående och till vilka, och vi behöver ditt uttalade samtycke och godkännande för det, vilket du kan upphäva när som helst.

8.2          Du är godkänner och samtycker till att Produkter och tjänster från utomstående som du ansluter till ditt Konto eller gränssnitt inte är produkter eller tjänster från iRobot, och du är medveten om att iRobot inte kontrollerar några Produkter och tjänster från utomstående.

8.3          Du samtycker till och är medveten om att iRobot inte lämnar någon information eller garanti som gäller Produkter och tjänster från utomstående och du är medveten om att iRobot inte ansvarar för din användning av eventuella Produkter och tjänster från utomstående.

8.4          Användning av eventuella Produkter och tjänster från utomstående regleras i separata regler och villkor hos leverantörerna som tillhandahåller Produkter och tjänster från utomstående.

8.5          Användning av eventuella Produkter och tjänster från utomstående regleras i separata regler och villkor hos leverantörerna som tillhandahåller Produkter och tjänster från utomstående.

9. Regler för acceptabel användning

9.1          Vid sidan av de andra kraven i villkoren för Tjänsterna beskriver detta avsnitt specifika regler som gäller för din användning av Tjänsterna (”Regler för acceptabel användning”).

9.2          När du använder Tjänsterna får du inte:

(a)           licensiera, sälja, hyra ut, leasa, tilldela, distribuera, vara värd för eller på annat sätt utnyttja Tjänsterna kommersiellt.

(b)          modifiera, störa, hindra, skada, upplösa eller hacka Tjänsten.

(c)           logga in på Tjänsterna för att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst.

(d)          kringgå, avaktivera eller på annat sätt hindra säkerhetsrelaterade egenskaper hos Tjänsten eller egenskaper som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehållet via Tjänsten.

(e)          med undantag för vad som anges i dessa villkor för Tjänsten, kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, hämta, visa, posta eller överföra någon del av Tjänsten i någon form eller på något sätt.

(f)           lämna felaktig eller missledande information i dina kontodetaljer.

(g)          delta i illegal eller olaglig verksamhet.

(h)          använda Tjänsten om vi har dragit in den eller stängt av dig från att använda den.

(i)            använda Tjänsten felaktigt genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som skulle skada Tjänsten eller någon som använder Tjänstens egen utrustning.

(j)            samla in data från Tjänsten, annat än enligt dessa villkor för Tjänsten.

(k)           störa, avbryta eller försöka få otillåten åtkomst till servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna eller bryta mot reglerna, principerna eller procedurerna för sådana nätverk.

(l)            logga in eller försöka logga in på någon av Tjänsterna på annat sätt än via det interface som tillhandahålls av iRobot.

(m)         ta bort, dölja eller ändra information om besittningsrätt (inklusive upphovsrättigheter och varumärkesinformation).

9.3          Om inte Reglerna för acceptabel användning följs utgör detta ett allvarligt brott mot dessa Villkor för tjänst och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder (med eller utan meddelande):

(a)           direkt, temporär eller permanent indragning av dina rättigheter att använda våra Tjänster.

(b)          utställa en varning till dig.

(c)           vidta rättsliga åtgärder mot dig, inklusive åtgärder avseende ersättning för alla kostnader (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) som härrör från brottet.

(d)          överlämning av sådan information som vi anser vara nödvändig till polismyndigheter.

9.4          Vi kan komma att undersöka eventuellt, misstänkt brott mot Reglerna för acceptabel användning. Under en sådan undersökning kan vi eventuellt dra in din rätt att använda våra Tjänster temporärt, utan att meddela dig.

9.5          Åtgärderna som beskrivs i avsnitt 9.3 är inte begränsade och vi kan vidta annan åtgärd som vi rimligtvis bedömer som lämplig.

10. Komponenter med öppen källkod

10.1       Viss programvarukod från utomstående kan vara inkluderad i webbappen eller mobilapparna när det gäller licenser med ”öppen källkod” eller ”gratis programvara” (”Programvara med öppen källkod”). En del Programvara med öppen källkod ägs av utomstående.

10.2       Ingenting i dessa Villkor för tjänst begränsade dina rättigheter under, eller ger dig rättigheter, enligt

11. Överenskommen användning och begränsningar hos Tjänster från iRobot

11.1       Avsedd användning av iRobot Tjänster

Tjänsterna är avsedda för åtkomst och användning för ej-tidskritisk information och kontroll av Produkter. Vår målsättningen är visserligen att tjänsterna ska vara mycket tillförlitliga men de är inte avsedda att vara tillgängliga 100 % av tiden. Tjänsterna kan utsättas för sporadiska avbrott och fel beroende på många olika orsaker som inte iRobot kontrollerar, inklusive Wi-Fi-svängningar, tjänstleverantörens drifttid, mobila meddelanden och operatörer, bland annat. Du är medveten om dessa begränsningar och håller med om att iRobot inte är ansvarig för eventuella skador som påstås orsakas av att Tjänsterna inte fungerar eller fördröjs.

11.2       Temporär avstängning

Tjänsterna kan stängas av temporärt utan meddelande av säkerhetsskäl eller på grund av systemfel, underhåll eller reparation eller andra orsaker. Du samtycker till att du inte har rätt till någon ersättning eller till avdrag för sådana avstängningar. iRobot erbjuder inte en specifik drifttidsgaranti för Tjänsterna.

11.3       Systemkrav

Tjänster som kräver Wi-Fi-nätverk kommer du inte att kunna nå utan:

(a)           ett fungerande Wi-Fi-nätverk i hemmet, placerat så att det kan kommunicera tillförlitligt med Produkterna.

(b)          ett Konto (krävs för en del funktioner):

(c)           mobila enheter som en telefon eller surfplatta som stöds (krävs för en del funktioner).

(d)          permanent Internetuppkoppling.

(e)          andra systemelement som kan vara specifika för iRobot.

Tjänster som kräver en Bluetooth-anslutning kommer du inte att kunna nå utan:

(a)           ett Konto (krävs för en del funktioner).

(b)          mobila enheter som en telefon eller surfplatta som stöds (krävs för en del funktioner) och har Bluetooth-anslutning.

(c)           andra systemelement som kan vara specifika för iRobot.

Det är ditt ansvar att se till att du har alla de systemelement som krävs och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Du samtycker till att Tjänsterna kanske inte fungerar enligt beskrivningen om inte krav och kompatibilitet är uppfyllda.

11.4       Informationsbegränsningar

Tjänsterna ger dig information (”Produktinformation”) om Produkterna och deras anslutning till andra produkter och tjänster. All Produkt-information lämnas ”utan garanti” och ”som tillgänglig”. Vi garanterar inte att den är korrekt och aktuell.

12. Begränsningar hos tjänster från iRobot i förhållande till tredje man

12.1       Allmänt

Tjänsterna förlitar sig på eller arbetar med produkter och tjänster från utomstående. Dessa produkter och tjänster från utomstående kontrolleras inte av iRobot men deras drift kan påverka eller påverkas av användningen och tillförlitligheten hos Tjänsterna. Du godkänner och samtycker till: (i) Tjänstens användning och tillgänglighet är beroende av utomstående leverantörer av produkter och tjänster, och (ii) dessa produkter och tjänster kanske inte fungerar tillförlitligt 100 % av tiden, och de kan påverka driften av tjänsterna.

12.2       Utomstående leverantörer av tjänster

Du godkänner att iRobot använder utomstående leverantörer av tjänster för att möjliggöra en del aspekter av Tjänsten – till exempel datalagring, synkronisering, verifiering och kommunikation och meddelanden som avser mobila enheter via mobiloperativsystemsleverantörer och mobiloperatörer.

12.3       Utrustning, ISP, Operatör

Du godkänner att Tjänsternas tillgänglighet är beroende av (i) din dator, mobila enhet, heminstallation, Wi-Fi-nätverk hemma och annan tillhörande utrustning (”Utrustning”), (ii) din Internetleverantör (”ISP”), och (iii) din mobiloperatör (”Operatör”). Du är införstådd med att du är ansvarig för alla avgifter som debiteras av din ISP och Operatör i samband med att du använder Tjänsterna. Du godkänner också att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga överenskommelser, villkor för användning/tjänst och andra principer som din ISP och Operatör har.

12.4       Appbutiker

Du godkänner och samtycker till att de Mobila Apparnas tillgänglighet är beroende av webbplatser från utomstående från vilka du hämtar de Mobila Apparna, t.ex. App Store från Apple eller Android-appmarknaden från Google (båda en ”App Store”). Du godkänner att dessa Villkor för tjänst gäller mellan dig och iRobot, inte en App Store. Varje App Store kan ha sina egna regler och villkor som du måste samtycka till innan du hämtar Mobila Appar från den. Du samtycker till att följa sådana App Store-regler och villkor och din licens för användningen av Mobila Appar är beroende av att du gör detta. I den omfattning sådana regler och villkor från sådan App Store är mindre restriktiva än, eller på annat sätt är motsägande i förhållande till, reglerna och villkoren i dessa Villkor för tjänst så gäller de mera restriktiva eller motsägande reglerna och villkoren i dessa Villkor för tjänst.

12.5       Länkar till och hänvisningar från utomstående webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av utomstående (”Webbplatser från utomstående”) och rekommendationer avseende utomstående leverantörer (”Rekommenderade leverantörer”). Sådana Webbplatser från utomstående och Rekommenderade leverantörer kontrolleras inte av oss. iRobot tillhandahåller dessa länkar och rekommendationer enbart som en förmån och granskar inte eller godkänner, övervakar, intygar, garanterar eller uttalar sig med avseende på sådana Webbplatser från utomstående eller Rekommenderade leverantörer. Du använder dessa Webbplatser från utomstående på egen risk.

12.6       Release

iRobot ansvarar inte för tredje man eller deras produkter och tjänster, inklusive, utan men inte begränsat till, App Stores, Produkter och tjänster från utomstående, Webbplatser från utomstående, Rekommenderade operatörer, Utrustning, ISP och Operatörer. iRobot frånsäger sig och du befriar, avstår från och friställer iRobot och dess licensgivare och leverantörer från alla tidigare, nuvarande och framtida krav, ansvarsskyldigheter och skador, kända eller okända, som beror på eller har samband med ditt samröre med sådan tredje man och deras produkter och tjänster, även om du inte är medveten om ett krav som kan finnas vid tidpunkten för godkännandet av denna release.

13. Ägande och immateriell egendom

13.1       Du samtycker till att all konfidentiell information, upphovsrätt och andra rättigheter avseende immateriell egendom i Produkten, Produktprogramvaran och Tjänsterna tillhör iRobot eller personerna som gett oss tillstånd att använda dessa rättigheter. Du är införstådd med att du inte har några rättigheter i eller till vår Produkt, Produktprogramvara och våra Tjänster och att du enbart har rätt att använda dem enligt dessa Villkor för tjänst.

13.2       Du får bara kopiera delar av Tjänsterna (inklusive den här Webbplatsen) till din egen dator för egen, privat användning. Du får inte använda innehållet i Tjänsterna på något annat offentligt eller kommersiellt sätt och du får inte heller kopiera eller lägga in något av innehållet i Tjänsterna i annat arbete, inklusive din egen webbplats, utan skriftligt godkännande från iRobot. Du måste ha en licens från oss innan du kan offentliggöra eller distribuera vidare någon del av Tjänsterna.

13.3       iRobot äger fortsatt alla rättigheter till allt innehåll i Tjänsterna, inklusive all hämtningsbar programvara och all data som följer med den. Du får inte kopiera, modifiera eller på något sätt reproducera eller skada strukturen eller presentationen av Tjänsterna eller av innehållet i dem.

14. Avsluta vår relation

14.1       Om du någon gång skulle komma fram till att du inte samtycker till dessa Villkor för tjänst eller ändringar som gjorts i Villkoren för tjänst eller i Tjänsterna så måste du omgående sluta använda Tjänsterna.

14.2       Om du vill avsluta din användning av Tjänsterna följer du instruktionerna för att avaktivera av ditt konto [i inställningsfunktionen för våra Tjänster].

14.3       Vi kan omgående avsluta din användning av Tjänsterna om du bryter mot Regler för acceptabel användning, annan viktig regel eller viktiga regler, eller regler och villkor som vi fastställer för åtkomst och användning av Tjänsterna, inklusive dessa Villkor för tjänst.

14.4       Vi kan också stänga av Tjänsten [när som helst][så länge vi meddelar dig i rimlig tid att vi tänker göra detta].

14.5       Om du eller vi avslutar din användning av Tjänsterna kan vi radera eller modifiera ditt Konto eller annan, eventuell, information som vi har om dig. Du förlorar också alla rättigheter som du har avseende användningen av Tjänsterna. Vi erbjuder dig inte kompensation för några förluster.

14.6       Om du överför en Produkt till en ny ägare avslutas din rätt att använda Tjänsterna, med avseende på den produkten, automatiskt och den nya ägaren har inte rätt att använda Produkten eller Tjänsterna med ditt Konto utan behöver registrera ett separat konto hos iRobot.

15. Vår ansvarsskyldighet/ansvar gentemot dig

15.1       Principen för Internet och tekniken gör att Tjänsterna tillhandahålls ”som tillgängligt” och ”utan garanti”. Detta innebär att vi inte kan lova att din användning av tjänsten kommer att vara obruten, utan fördröjningar, felfri eller att den kommer att uppfylla dina förväntningar och vi lämnar inga förpliktelser med avseende på Tjänstens prestanda eller tillgänglighet i dessa Villkor för tjänst och, i den omfattning vi kan göra det, utesluter vi förpliktelser som kan gälla enligt lagstiftningen.

15.2       I den omfattning som lagstiftningen tillåter övertar vi inget ansvar i någon form för några krav som kommer från tillhandahållandet av Tjänsterna (eftersom de tillhandahålls gratis).

15.3       Vi kommer också aldrig att vara ansvariga för eventuell förlust eller skada som inte är någorlunda förutsebar.

16. Lösa tvister

16.1       Om du anser att något är fel med Tjänsten så kontaktar du oss på global.irobot.com först att försöka lösa tvisten med oss informellt.

16.2       Om det osannolika skulle inträffa att iRobot inte kunnat lösa en tvist informellt så diskuterar vi med dig, så att vi kommer överens om hur vår tvist kan lösas på det mest effektiva sättet.

17. Ändringar i Tjänsterna

17.1       Vi uppdaterar och förbättrar Tjänsterna kontinuerligt för att försöka hitta sätt att erbjuda dig nya och innovativa egenskaper och tjänster. Förbättringar och uppdateringar görs också för att återspegla teknik som förändras, smaker, uppträdanden och hur människor använder Internet och våra Tjänster.

17.2       För att göra detta kan vi behöva uppdatera, återställa, sluta erbjuda och/eller stödja en viss del av Tjänsterna, eller funktioner som avser Tjänsten (”ändringar i Tjänsterna”). Dessa ändringar i Tjänsten kan påverka dina tidigare aktiviteter avseende Tjänsten, funktioner som du använder och din Produktinformation (”Innehåll i tjänsten”). Eventuella ändringar i Tjänsterna kan innebära att ditt Innehåll i tjänsten raderas eller återställs.

17.3       Du samtycker till att den grundläggande principen för våra Tjänster är att ändringar i Tjänsterna kommer att göras över tid och detta är en viktig bas för att vi ska ge dig tillgång till Tjänsterna. När vi har gjort ändringar i Tjänsterna innebär din fortsatta användning av Tjänsterna att du har accepterat gjorda ändringar i Tjänsterna. Du kan när som helst sluta använda tjänsterna eller avaktivera ditt Konto i inställningsegenskaperna för Tjänsterna.

17.4       Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller mot tredje man för ändringar som görs i Tjänsterna.

17.5       När det är möjligt och rimligt kommer vi att försöka kontakta dig för att informera om större ändringar i Tjänsterna.

18. Ändringar i dokumenten

18.1       Vi kommer eventuellt att revidera dessa Villkor för tjänst då och då men den aktuella versionen kommer alltid att finnas på www.irobot.com/legal.

18.2       Ändringar görs vanligen på grund av att nya funktioner läggs in i Tjänsten, ändrad lagstiftning eller när vi behöver förtydliga vår ståndpunkt angående något.

18.3       När det är möjligt och rimligt kommer vi att försöka kontakta dig för att informera dig om eventuella, större ändringar i något av dokumenten som det hänvisas till i dessa Villkor för tjänst. Vi kanske kontaktar dig via Tjänsten (exempelvis genom att be dig acceptera ändringarna innan du fortsätter använda tjänsten) eller via en sparat e-post.

18.4       Vi försöker i regel säga till i god tid innan de nya villkoren börjar gälla. Men ibland behöver ändringar göras direkt och om detta inträffar meddelar vi dig inte. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att vi ändrat Villkoren för tjänst innebär att du har accepterat ändringarna.

19. Dokument som gäller vårt samarbete med dig

19.1       Den aktuella versionen av Villkor för tjänst innehåller de regler och villkor som uteslutande gäller för vårt samarbete med dig. Tidigare versioner av Villkor för tjänst gäller inte lägre för vårt samarbete och ersätts helt av den aktuella versionen.

19.2       Vi avser att utgå från dessa Villkor för tjänst enligt vad som anges i de skrivna villkoren i vårt avtal med dig för tillhandahållandet av Tjänsterna. Om delar av Villkor för tjänst inte kan genomföras gäller den resterande delen av Villkor för tjänst fortfarande för vårt samarbete.

19.3       Om du inte följer dessa villkor för tjänst och vi inte vidtar omedelbara åtgärder så innebär detta inte att vi har avsagt oss någon rättighet som vi har och vi kan fortfarande vidta åtgärder i framtiden.

20. Lagstiftning

20.1       Dessa Villkor för tjänst lyder under lagstiftningen i England. De engelska domstolarna har en icke-exklusiv jurisdiktion över alla tvister som härrör från eller sammanhänger med din användning av Tjänsterna.

20.2       Ingenting i denna klausul ska hindra någon av oss från att söka föreläggande (nödfall) eller andra rättsmedel på grund av billighetsrätt hos domstolarna för angelägenheter som avser datasäkerhet, immateriell äganderätt eller otillåten åtkomst till Tjänsten.

21. Överlåtelse

Dessa Villkor för tjänst och tillhörande rättigheter eller skyldigheter kan inte överlåtas eller på annat sätt överföras av dig utan att detta först har godkänts skriftligt av iRobot. Dessa Villkor för tjänst kan överlåtas av iRobot utan begränsning. Dessa Villkor är bindande för varje godkänd övertagare.

22. Meddelanden

iRobot kan komma att skicka dig meddelanden enligt vad som krävs enligt lagstiftningen eller av andra skäl via (enligt eget val) e-postmeddelande till den primära e-postadressen som hör till ditt Konto, som utskrift på papper, eller genom att lägga in sådant meddelande på webbplatsen. iRobot ansvarar inte för eventuell automatisk filtrering som du eller din nätverksoperatör kanske använder för e-postmeddelanden. iRobot rekommenderar att du lägger till URL @iRobot.com i din e-postadressbok för att underlätta för dig att få e-postmeddelanden från iRobot.

23. Upplysningar

Se här för adressen till iRobot: global.irobot.com

24. Kontakt, återkoppling och klagomål

24.1       Om du behöver kontakta oss avseende dessa Villkor för tjänst eller andra dokument som anges i dem så skicka ett e-postmeddelande till global.irobot.com.

24.2     ODR frågor: ODR@irobot.com

Vi vill gärna ha synpunkter från våra användare och är alltid intresserade av nya sätt att förbättra Tjänsten. När du lämnar din återkoppling är du medveten om att du avsäger dig alla rättigheter du har i återkopplingen så att vi kan använda och låta andra använda den utan begränsningar och utan betalning till dig.

Denna Policy ändrades senast och gäller fr.o.m. 2017-09-20